GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Który protokół jest stosowany do transmisji formatów PCM, GSM, MP3 (audio) oraz MPEG i H263 (wideo)?
 1. SSL
 2. HELO
 3. PPoE
 4. RTP
Przejdź.

Zadanie 2:

Do zadań bloku MSC sieci GSM należy
 1. prowadzenie rejestru abonentów gości.
 2. prowadzenie rejestru abonentów własnych.
 3. utrzymywanie bazy danych zawierającej numery terminali.
 4. zestawienie, rozłączenie i nadzór nad połączeniem.
Przejdź.

Zadanie 3:

W protokole IPv4 adres 162.1.123.0 należy do
 1. klasy B
 2. klasy C
 3. klasy D
 4. klasy E
Przejdź.

Zadanie 4:

Praktykant odbywa staż u lokalnego dostawcy usług internetowych. Jako zadanie dostał podzielenie niewykorzystanych adresów IP na podsieć: 4, 8 i 16 adresowe. Praktykant przedstawił 4 wersje podziału. Która wersja jest zgodna z zasadami rutingu?
 1. 168.0.0.4/30; 168.0.0.8/29; 168.0.0.16/28
 2. 168.0.0.4/29; 168.0.0.12/30; 168.0.0.16/28
 3. 168.0.0.4/30; 168.0.0.8/28; 168.0.0.24/29
 4. 168.0.0.4/28; 168.0.0.20/29; 168.0.0.28/30
Przejdź.

Zadanie 5:

W teletransmisyjnych plezjochronicznych systemach cyfrowych hierarchii europejskiej symbol E2 oznacza system o przepływności
 1. 8,448 Mb/s
 2. 34,368 Mb/s
 3. 139,264 Mb/s
 4. 564,992 Mb/s
Przejdź.

Zadanie 6:

Rysunek przedstawia pole komutacyjne
img
 1. dwusekcyjne z ekspansją.
 2. czterosekcyjne z kompresją.
 3. czterosekcyjne z ekspansją.
 4. dwusekcyjne z kompresją.
Przejdź.

Zadanie 7:

Głównym zadaniem bloku X centrali telefonicznej jest realizacja funkcji
img
 1. sterowania.
 2. taryfikacji.
 3. komutacji.
 4. testowania.
Przejdź.

Zadanie 8:

Przy konfiguracji protokołu OSPF maska podawana jest w postaci odwrotnej (wildcard mask). Wskaż wartość maski odwrotnej dla podsieci 255.255.252.0.
 1. 0.0.252.255
 2. 255.255.0.255
 3. 255.255.3.255
 4. 0.0.3.255
Przejdź.

Zadanie 9:

Proces związany z przekazywaniem danych o wynikach obserwacji stanu linii abonenckiej lub łącza międzycentralowego nazywa się sygnalizacją
 1. adresową.
 2. liniową.
 3. zarządzającą.
 4. rejestrową.
Przejdź.

Zadanie 10:

Jakie routery należy stosować do łączenia różnych systemów autonomicznych?
 1. Obszarowe.
 2. Wewnętrzne.
 3. Szkieletowe.
 4. Brzegowe.
Przejdź.

Zadanie 11:

Podstawowym parametrem transmisyjnym światłowodu, określającym zmniejszenie poziomu mocy sygnału podczas transmisji na odległość 1 km, jest
 1. pasmo transmisji.
 2. tłumienność jednostkowa.
 3. maksymalny czas propagacji.
 4. dyspersja.
Przejdź.

Zadanie 12:

Jeżeli moc sygnału na wejściu łącza wynosi 1 000 mW, a na jego wyjściu 100 mW, to tłumienność łącza wynosi
 1. 30 dB
 2. 20 dB
 3. 10 dB
 4. 40 dB
Przejdź.

Zadanie 13:

Usługa ang. CLIRO – Calling Line Identification Restriction Override umożliwia
 1. ominięcie blokady prezentacji numeru abonenta wywołującego.
 2. zawieszenie rozmowy.
 3. przenoszenie wywołań na dowolnie wskazany numer.
 4. blokadę prezentacji numeru abonenta dołączonego.
Przejdź.

Zadanie 14:

Standardowym algorytmem kolejkowania, implementowanym w urządzeniach sieciowych, działającym w oparciu o zasadę „pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi”, jest algorytm
 1. LIFO
 2. FIFO
 3. WRR
 4. DRR
Przejdź.

Zadanie 15:

W wyniku przeprowadzonego pomiaru włókna światłowodowego uzyskano reflektogram, na którym zdarzenie A reprezentuje
img
 1. strefę martwą.
 2. odbicie Fresnela.
 3. złącze spawane.
 4. zjawisko ducha.
Przejdź.

Zadanie 16:

Jak się nazywa sposób synchronizacji sieci telekomunikacyjnej przedstawiony na rysunku?
img
 1. Synchronizacja zegarem własnym.
 2. Synchronizacja wzajemna.
 3. Synchronizacja mieszana.
 4. Synchronizacja centralnym sygnałem zegarowym.
Przejdź.

Zadanie 17:

Jedynym protokołem routingu, który wykorzystuje protokół TCP jako mechanizm transportowy, wymieniając pakiety na porcie 179, jest
 1. EIGRP
 2. BGP
 3. RIPv2
 4. OSPFv2
Przejdź.

Zadanie 18:

System sygnalizacji CCS (ang. Common Channel Signaling) jest
 1. uważany za sygnalizację w paśmie.
 2. stosowany wyłącznie w sieciach analogowych.
 3. stosowany w specjalnym wydzielonym kanale, przypadającym na wiele kanałów rozmównych.
 4. związany na stałe z konkretnym kanałem użytkownika i przesyła w nim informacje sygnalizacyjne.
Przejdź.

Zadanie 19:

Który rysunek przedstawia złącze SC?
img
 1. A
 2. D
 3. C
 4. B
Przejdź.

Zadanie 20:

Rysunek przedstawia charakterystykę promieniowania anteny
img
 1. dipolowej.
 2. sektorowej.
 3. kierunkowej.
 4. izotropowej.
Przejdź.

Zadanie 21:

Uwzględniając relację między liczbami wejść i wyjść na rys. 1, rys. 2, i rys. 3 zamieszczono odpowiednio
img
 1. rys. 1 - pole komutacyjne z kompresją, rys. 2 - pole komutacyjne z ekspansję, rys. 3 - pole komutacyjne z rozdziałem.
 2. rys. 1 - pole komutacyjne z rozdziałem, rys. 2 - pole komutacyjne z kompresję, rys. 3 - pole komutacyjne z ekspansją.
 3. rys. 1 - pole komutacyjne z rozdziałem, rys. 2 - pole komutacyjne z ekspansję, rys. 3 - pole komutacyjne z kompresją.
 4. rys. 1 - pole komutacyjne z ekspansją, rys. 2 - pole komutacyjne z kompresję, rys. 3 - pole komutacyjne z rozdziałem.
Przejdź.

Zadanie 22:

Rysunek przedstawia przebieg promieni świetlnych we włóknie światłowodowym
img
 1. jednomodowym skokowym.
 2. wielomodowym gradientowym.
 3. jednomodowym gradientowym.
 4. wielomodowym skokowym.
Przejdź.

Zadanie 23:

Na rysunku przedstawiony jest nagłówek
img
 1. komórki ATM
 2. kontenera SDH
 3. ramki HDLC
 4. segmentu TCP
Przejdź.

Zadanie 24:

Które zadania realizuje blok MSC (ang. Mobile Switching Centre) sieci GSM?
 1. Zestawienie, rozłączenie i nadzór nad połączeniem.
 2. Prowadzenie rejestru abonentów gości.
 3. Utrzymywanie bazy danych zawierającej numery terminali.
 4. Prowadzenie rejestru abonentów własnych.
Przejdź.

Zadanie 25:

Sprawność energetyczna anteny jest stosunkiem
 1. impedancji anteny do impedancji charakterystycznej linii.
 2. mocy promieniowania izotropowego do mocy w kierunku maksymalnego promieniowania rzeczywistej anteny.
 3. mocy wypromieniowanej przez antenę do mocy dostarczonej do anteny.
 4. mocy fali padającej do mocy fali odbitej.
Przejdź.

Zadanie 26:

Na rysunku przedstawiono sposób synchronizacji sieci typu
img
 1. równoległego.
 2. synchronizacji wzajemnej.
 3. synchronizacji mieszanej.
 4. master slave.
Przejdź.

Zadanie 27:

Usługa CLIRO (Calling Line Identification Restriction Override) umożliwia
 1. ominięcie blokady prezentacji numeru abonenta wywołującego.
 2. przenoszenie wywołań na dowolnie wskazany numer.
 3. blokadę prezentacji numeru abonenta dołączonego.
 4. zawieszenie rozmowy.
Przejdź.

Zadanie 28:

Rysunek przedstawia wynik obserwacji wiązki łączy w czasie 10 minut. Natężenie ruchu w wiązce wynosi
img
 1. 1,0 erl
 2. 0,4 erl
 3. 1,2 erl
 4. 2,0 erl
Przejdź.

Zadanie 29:

Transmisja w sieciach z komutacją pakietów możliwa jest w dwóch trybach: połączenia wirtualnego i trybu datagram. Wskaż stwierdzenie, które jest sprzeczne z ideą transmisji w trybie datagram.
 1. Proces składania wiadomości jest uciążliwy i kosztowny.
 2. Trasa poszczególnych pakietów ustalana jest indywidualnie.
 3. Występuje niebezpieczeństwo dostarczenia do odbiorcy pakietów w innej kolejności niż ta, w której zostały wysłane przez nadawcę.
 4. Każdy z pakietów ma zapisany w swym nagłówku numer kanału wirtualnego, z którego korzysta.
Przejdź.

Zadanie 30:

W oparciu o jaki protokół sygnalizacyjny zbudowano, przedstawioną na rysunku, sieć telefonii internetowej
img
 1. IAX
 2. H.323
 3. SIP
 4. Single
Przejdź.

Zadanie 31:

W światłowodach telekomunikacyjnych wykonanych z krzemionki, w których rdzeń domieszkowany jest germanem, tłumienność w trzecim oknie optycznym nie powinna przekraczać wartości
 1. 0,005 dB/km
 2. 0,025 dB/km
 3. 0,05 dB/km
 4. 0,25 dB/km
Przejdź.

Zadanie 32:

Do której metody łączenia włókien światłowodów należy zastosować urządzenie pokazane na rysunku?
img
 1. Łączenia za pomocą złączek światłowodowych.
 2. Mechanicznego łączenia.
 3. Spawania termicznego.
 4. Łączenia za pomocą adaptera.
Przejdź.

Zadanie 33:

Rysunek przedstawia sieć optyczną połączoną w strukturę
img
 1. pasywnej gwiazdy.
 2. magistrali.
 3. pierścienia.
 4. aktywnej magistrali.
Przejdź.

Zadanie 34:

W światłowodach jednomodowych sygnał ulega dyspersji chromatycznej, na którą składają się zjawiska
 1. zakłócenia elektromagnetycznego i absorpcji.
 2. absorpcji i dyspersji modowej.
 3. dyspersji materiałowej i falowodowej.
 4. dyspersji modowej i falowodowej.
Przejdź.

Zadanie 35:

System sygnalizacji CCS (Common Channel Signaling) jest
 1. uważany za sygnalizację w paśmie.
 2. związany na stałe z konkretnym kanałem użytkownika i przesyła w nim informacje sygnalizacyjne.
 3. stosowany w specjalnym wydzielonym kanale, przypadającym na wiele kanałów rozmównych.
 4. stosowany wyłącznie w sieciach analogowych.
Przejdź.

Zadanie 36:

Rysunek przedstawia przełącznicę światłowodową
img
 1. stojakową.
 2. wiszącą.
 3. naścienną.
 4. panelową.
Przejdź.

Zadanie 37:

Które kryterium jest charakterystyczne dla protokołów routingu, stosujących algorytm wektora odległości?
 1. Routery wysyłają rozgłoszenia LSA do wszystkich routerów w danej grupie.
 2. Wybór marszruty zależy od ilości routerów do miejsca przeznaczenia.
 3. Wybór marszruty zależy jedynie od pasma na poszczególnych odcinkach.
 4. Router buduje logiczną topologię sieci w postaci drzewa, w którym on sam jest "korzeniem".
Przejdź.

Zadanie 38:

Oscylogram przedstawia sygnalizację
img
 1. dekadową.
 2. cyfrową.
 3. tonową.
 4. prądem stałym.
Przejdź.

Zadanie 39:

Rysunek przedstawia strukturę ramki protokołu, wykorzystywanego w systemie sygnalizacji DSS1. Który to jest protokół?
img
 1. LAP-B
 2. LAP-F
 3. LAP-M
 4. LAP-D
Przejdź.

Zadanie 40:

Którą komendę należy zastosować, aby dodać podsieć 5.6.7.0/24 do procesu OSPF?
 1. Router(config-router)#network 5.6.7.0 255.255.255.0
 2. Router(config-router)#network 5.6.7.0 0.0.0.255 area 2
 3. Router(config-router)#network 5.6.7.0 0.0.0.255
 4. Router(config-router)#network 5.6.7.0
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW