GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Na rysunku przedstawiono pole komutacyjne
img
 1. dwusekcyjne o pojemności 32 x 32 punkty.
 2. czterosekcyjne o pojemności 32 x 32 punkty.
 3. dwusekcyjne o pojemności 64 x 64 punkty.
 4. czterosekcyjne o pojemności 64 x 64 punkty.
Przejdź.

Zadanie 2:

Filtr antyaliasingowy jest filtrem
 1. górnoprzepustowym.
 2. środkowozaporowym.
 3. dolnoprzepustowym.
 4. środkowoprzepustowym.
Przejdź.

Zadanie 3:

Na rysunku zilustrowano kod
img
 1. NRZ
 2. HDB3
 3. AMI
 4. 2B1Q
Przejdź.

Zadanie 4:

Przyciśnięcie cyfry "6" aparatu telefonicznego z wybieraniem tonowym powoduje, zgodnie z zamieszczonym w tabeli kodem "2(1/4)", wytworzenie tonu powstałego z nałożenia na siebie dwóch sinusoidalnych fal o częstotliwościach
img
 1. 770 Hz i 1477 Hz
 2. 697 Hz i 1633 Hz
 3. 941 Hz i 1209 Hz
 4. 852 Hz i 1336 Hz
Przejdź.

Zadanie 5:

Wskaż modulację, w której przy stałej amplitudzie harmonicznego sygnału nośnego przyporządkowana jest inna częstotliwość nośna do każdego poziomu logicznego.
 1. PSK
 2. QAM
 3. ASK
 4. FSK
Przejdź.

Zadanie 6:

Zależność współczynnika załamania ośrodka od częstotliwości fali świetlnej nazywa się
 1. dyfrakcją.
 2. tłumieniem.
 3. interferencją.
 4. dyspersją.
Przejdź.

Zadanie 7:

Jak nazywa się zjawisko, które jest wynikiem sprzężeń elektromagnetycznych pomiędzy parami żył w kablu telekomunikacyjnym?
 1. Opóźnienie.
 2. Propagacja sygnału.
 3. Przenik.
 4. Rozpraszanie.
Przejdź.

Zadanie 8:

Przebieg sygnału harmonicznego przedstawiono na rysunku
img
 1. C
 2. B
 3. A
 4. D
Przejdź.

Zadanie 9:

Na podstawie fragmentu instrukcji rutera/modemu wskaż, w jaki sposób urządzenie sygnalizuje nawiązanie połączenia ADSL.
img
 1. Dioda „Internet" świeci światłem ciągłym w kolorze czerwonym.
 2. Dioda „DSL" świeci światłem ciągłym w kolorze zielonym.
 3. Dioda „Internet" nie świeci się.
 4. Dioda „DSL" świeci światłem migającym w kolorze zielonym.
Przejdź.

Zadanie 10:

Parametrem jednostkowym symetrycznej linii długiej reprezentującym pole magnetyczne obu przewodów jest
 1. rezystancja jednostkowa.
 2. indukcyjność jednostkowa.
 3. upływność jednostkowa.
 4. pojemność jednostkowa.
Przejdź.

Zadanie 11:

Który typ licencji przyporządkowuje oprogramowanie wyłącznie do jednego, konkretnego, zestawu komputerowego?
 1. OEM
 2. GNU GPL
 3. CPL
 4. BOX
Przejdź.

Zadanie 12:

Dioda, która na obudowie modemu zewnętrznego sygnalizuje nadawanie danych oznaczona jest symbolem literowym
img
 1. PWR
 2. CD
 3. RX
 4. TX
Przejdź.

Zadanie 13:

Wskaż przyrząd pomiarowy stosowany do zlokalizowania uszkodzenia kabla telefonicznego w linii abonenckiej?
 1. Diodowy tester okablowania.
 2. Miernik bitowej stopy błędów.
 3. Reflektometr TDR.
 4. Aparat monterski.
Przejdź.

Zadanie 14:

Wskaż częstotliwość sygnału zgłoszenia centrali.
 1. 1400 Hz
 2. 400÷450 Hz
 3. 1800 Hz
 4. 900÷950 Hz
Przejdź.

Zadanie 15:

Wskaż program pakietu Open Office właściwy do tworzenia prezentacji.
 1. Draw
 2. Impress
 3. Writer
 4. Cale
Przejdź.

Zadanie 16:

Który ze standardów umożliwia najszybszy transfer danych?
 1. USB 2.0
 2. RS-232C
 3. LPT
 4. SCSI-SAS
Przejdź.

Zadanie 17:

Usługę, która polega na ograniczeniu identyfikacji łącza wywołującego, określa się akronimem
 1. COLR (ang. Connected Line Identification Restriction).
 2. CLIP (ang. Calling Line Identification Presentation).
 3. CLIR (ang. Calling Line Identification Restriction).
 4. COLP (ang. Connected Line Identification Presentation).
Przejdź.

Zadanie 18:

Którą sekwencją klawiszy ustawia się w telefaksie tonowy sposób wybierania?
img
 1. # 1 0 2
 2. # 1 7 2
 3. # 1 3 2
 4. # 1 2 3
Przejdź.

Zadanie 19:

Jaki symbol będzie widoczny w Menedżerze urządzeń przy oznaczeniu karty graficznej, która ma zainstalowane niewłaściwe sterowniki?
 1. Czerwony znak "X".
 2. Zielony znak zapytania "?".
 3. Niebieska litera "i".
 4. Czarny wykrzyknik (!) na żółtym tle.
Przejdź.

Zadanie 20:

Wskaż polecenie systemu operacyjnego Linux, które weryfikuje logiczną spójność systemu plików.
 1. fsck
 2. regedit
 3. df
 4. chkdsk
Przejdź.

Zadanie 21:

Na którym rysunku przedstawiono symbol pola komutacyjnego z kompresją?
img
 1. A
 2. B
 3. D
 4. C
Przejdź.

Zadanie 22:

Wskaż sposób podłączenia telefonu analogowego i modemu ADSL do linii telefonicznej, jeżeli w gnieździe abonenckim umieszczono rozdzielacz linii telefonicznej.
 1. Wtyk mikrofiltru podłączyć do linii, do mikrofiltru podłączyć rozdzielacz sygnału, do gniazd rozdzielacza podłączyć modem i telefon.
 2. Wtyk mikrofiltru podłączyć do modemu, do mikrofiltru podłączyć przewód telefoniczny i połączyć go z gniazdem rozdzielacza, telefon podłączyć do drugiego gniazda rozdzielacza.
 3. Wtyk mikrofiltru podłączyć do gniazda rozdzielacza sygnału, do mikrofiltru podłączyć telefon, modem podłączyć do drugiego gniazda rozdzielacza.
 4. Wtyk mikrofiltru podłączyć do gniazda rozdzielacza sygnału, do niego podłączyć modem, telefon podłączyć do drugiego gniazda rozdzielacza.
Przejdź.

Zadanie 23:

Do zamontowania przewodów telefonicznych w przedstawionej na rysunku łączówce należy użyć
img
 1. noża monterskiego.
 2. wkrętaka płaskiego.
 3. szczypiec do końcówek telefonicznych.
 4. noża uderzeniowego.
Przejdź.

Zadanie 24:

Z zamieszczonych w tabeli par przewodów normę łącza BRI ISDN spełnia
img
 1. D
 2. B
 3. C
 4. A
Przejdź.

Zadanie 25:

Które urządzenie służy do pomiaru parametru BER łączy ISDN?
 1. Miernik bitowej stopy błędów.
 2. Reflektometr TDR.
 3. Multimetr cyfrowy.
 4. Szukacz par przewodów.
Przejdź.

Zadanie 26:

Który z elementów przedstawionej na schemacie centrali elektronicznej wykrywa podniesienie mikrotelefonu przez abonenta?
img
 1. ZO
 2. AZL
 3. PG
 4. ZP
Przejdź.

Zadanie 27:

Na podstawie fragmentu instrukcji podaj, w jaki sposób sygnalizowany jest stan, w którym do centrali prawidłowo podłączono zasilanie z sieci energetycznej oraz zespół zasilania awaryjnego.
img
 1. Dioda „Bateria" świeci na zielono, dioda „Sieć" świeci na zielono lub jest zgaszona.
 2. Dioda „Bateria" świeci na żółto lub zielono, dioda „Sieć" świeci na zielono.
 3. Dioda „Bateria" jest zgaszona, dioda „Sieć" jest zgaszona.
 4. Dioda „Bateria" jest zgaszona, dioda „Sieć" świeci na zielono.
Przejdź.

Zadanie 28:

W celu ochrony transmisji cyfrowej przed błędami stosuje się
 1. kodowanie.
 2. modulację.
 3. kwantyzację.
 4. dyskretyzację.
Przejdź.

Zadanie 29:

Na podstawie fragmentu karty katalogowej wskaż szybkość transmisji danych do abonenta, którą oferuje modem/ruter ADSL2+.
img
 1. 3,5 Mb/s
 2. 24 Mb/s
 3. 7 Mb/s
 4. 48 Mb/s
Przejdź.

Zadanie 30:

Poszczególne elementy tej samej informacji mogą być przesyłane alternatywnymi trasami w komutacji
 1. łączy.
 2. kanałów.
 3. wiadomości.
 4. pakietów.
Przejdź.

Zadanie 31:

Technologia DDR (ang. Double Data Rate) dla komputerów klasy PC jest standardem dla
 1. dysków twardych.
 2. złączy płyty głównej.
 3. interfejsów zewnętrznych.
 4. pamięci operacyjnych.
Przejdź.

Zadanie 32:

Aby zainstalować system Windows 7 w wersji 64-bitowej na komputerze wyposażonym w:
– procesor Intel Core 2 Duo 2.00 GHz 64-bit,
– 512 MB RAM,
– dysk twardy o pojemności 80 GB,
– kartę graficzną Intel GMA X4500 DirectX 10
należy
 1. zwiększyć wielkość pamięci RAM do 2 GB.
 2. zainstalować kartę graficzną z DirectX 11 na porcie PCI Express.
 3. wymienić dysk twardy na dysk o pojemności co najmniej 500 GB.
 4. zastąpić procesor wydajniejszym, o szybkości zegara co najmniej 3.00 GHz.
Przejdź.

Zadanie 33:

Na rysunku przedstawiono budowę
img
 1. kabla koncentrycznego.
 2. skrętki foliowanej FTP.
 3. światłowodu.
 4. skrętki ekranowanej STP.
Przejdź.

Zadanie 34:

Wskaż typ licencji, umożliwiającej darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawniania kodu źródłowego oraz nieodpłatne korzystanie z oprogramowania przy czym, za produkty stworzone z wykorzystaniem tego oprogramowania można pobierać opłaty.
 1. Donationware.
 2. Trial.
 3. Demo.
 4. Freeware.
Przejdź.

Zadanie 35:

CMTS (ang. Cable Modem Termination System) to urządzenie
 1. instalowane u odbiorców energii elektrycznej, którzy są równocześnie odbiorcami usługi POTS i/lub usługi transmisji danych oraz innych usług dodanych.
 2. przeznaczone do transmisji danych - zwykle do zapewnienia dostępu do Internetu poprzez sieć telewizji kablowej.
 3. realizujące przyłączenie lokalnych użytkowników linii DSL-owej do szerokopasmowej sieci szkieletowej.
 4. końcowe użytkownika, unikalne, zaadresowane urządzenie w sieci komputerowej, które jest odbiorcą lub nadawcą sygnałów w sieci lub realizuje obie te funkcje.
Przejdź.

Zadanie 36:

Na rysunku są przedstawione parametry konfiguracyjne jednego z modemów ADSL. Który parametr odpowiada za identyfikację kanału wirtualnego?
img
 1. VCI
 2. VC
 3. LLC
 4. UBR
Przejdź.

Zadanie 37:

Technika komutacji, w której informacja jest wymieniana między stacjami końcowymi w postaci grup elementów binarnych o ograniczonej, stałej długości, nazywana jest komutacją
 1. pakietów.
 2. łączy.
 3. komórek.
 4. wiadomości.
Przejdź.

Zadanie 38:

Aby ustawić datę systemową należy z menu programu BIOS Setup wybrać opcję
 1. Standard CMOS Features.
 2. Advanced Chipset Features.
 3. Advanced BIOS Features.
 4. Power Management Setup.
Przejdź.

Zadanie 39:

Wskaż przyrząd, który należy użyć do pomiaru rezystancji pętli pary kablowej.
 1. Poziomoskop.
 2. Omomierz.
 3. Megaomomierz.
 4. Miernik poziomu.
Przejdź.

Zadanie 40:

Które urządzenie należy zastosować w systemach ADSL, aby odseparować sygnały telefoniczne od sygnałów ADSL?
 1. Koncentrator DSLAM.
 2. Splitter.
 3. Przełącznik PSTN.
 4. Dekoder.
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW