GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Który program należy zastosować do wykonywania obliczeń i rysowania wykresów na podstawie danych zestawionych w formie tabelarycznej?
 1. MS Excel
 2. Adobe Reader
 3. AutoCAD
 4. MS Access
Przejdź.

Zadanie 2:

Którą z wymienionych opcji menu głównego BIOS-u AMI (American Megatrends Inc) należy wybrać, aby ustawić datę systemową?
 1. Advanced BIOS Features
 2. Standard CMOS Features
 3. Integrated Peripherals
 4. Power Management Setup
Przejdź.

Zadanie 3:

Montaż poszczególnych kart na płycie głównej komputera powinien odbywać się
 1. po uruchomieniu komputera.
 2. tylko po zamontowaniu wyłącznika różnicowo-prądowego.
 3. po zainstalowaniu właściwych sterowników.
 4. tylko po odłączeniu zasilania.
Przejdź.

Zadanie 4:

W cyfrowym łączu abonenckim do przesyłania informacji między stacjami abonenckimi a węzłem komutacyjnym stosuje się sygnalizację
 1. DSS1
 2. R2
 3. SS7
 4. R1
Przejdź.

Zadanie 5:

Do transmisji symetrycznej z maksymalną szybkością 2 Mbit/s za pośrednictwem tylko jednej pary przewodów miedzianych należy zastosować urządzenia zgodne z technologią
 1. HFC
 2. ADSL
 3. SDSL
 4. VDSL
Przejdź.

Zadanie 6:

Do wykonania telekomunikacyjnej sieci abonenckiej w budynku wielorodzinnym należy zastosować kabel
 1. YTDY 8x1x0.5
 2. YDY 8x1x0.5
 3. XzTKMX 5x2x0.5
 4. YTKSY 10x2x0.5
Przejdź.

Zadanie 7:

W systemie Windows 7 w celu odinstalowania programu lub wprowadzenia zmian w jego konfiguracji przez dodanie lub usunięcie pewnych opcji można skorzystać z okna
 1. Centrum ustawień dostępu.
 2. Programy i funkcje.
 3. Rozwiązywanie problemów.
 4. Programy domyślne.
Przejdź.

Zadanie 8:

Ustawienie usługi infolinii w centrali abonenckiej polega na właściwym skonfigurowaniu
 1. funkcji DISA w tej centrali.
 2. czasów wykonywania upgrade karty SYS.
 3. karty PRA (30B+D) w tej centrali.
 4. funkcji automatycznej dystrybucji ruchu ACD.
Przejdź.

Zadanie 9:

Podstawową jednostką przepływności w medium transmisyjnym jest liczba
 1. bloków przesyłanych w ciągu sekundy.
 2. bitów przesyłanych w ciągu sekundy.
 3. kontenerów przesyłanych w ciągu sekundy.
 4. ramek przesyłanych w ciągu sekundy.
Przejdź.

Zadanie 10:

Technik uruchamia wewnętrzny system telefoniczny w niewielkiej firmie. Aparaty telefoniczne powinien podłączyć do zacisków centrali abonenckiej oznaczonych
 1. USB1,USB2
 2. BRA-S1 ÷ BRA-S8
 3. LW1 ÷ LW8
 4. LM1, LM2
Przejdź.

Zadanie 11:

Ustawianie zasad dotyczących tak zwanych silnych haseł użytkownika w systemie Windows wykonuje się narzędziem
 1. Zapora systemu Windows.
 2. Zarządzanie komputerem.
 3. Konfiguracja systemu.
 4. Zasady zabezpieczeń lokalnych.
Przejdź.

Zadanie 12:

Zgodnie z normami minimalna rezystancja izolacji każdej żyły kabla XzTKMXpw na odcinku 1000 m powinna wynosić
 1. 10 MΩ
 2. 1 000 MΩ
 3. 1 500 MΩ
 4. 100 MΩ
Przejdź.

Zadanie 13:

W systemie PCM 30/32 przepływność pojedynczego kanału telefonicznego wynosi
 1. 128 kbit/s
 2. 64 kbit/s
 3. 256 kbit/s
 4. 2 048 kbit/s
Przejdź.

Zadanie 14:

Trial to rodzaj licencji na programy komputerowe, pozwalający na
 1. darmowe, nielimitowane rozprowadzanie aplikacji bez ujawniania kodu źródłowego.
 2. używanie programu bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń.
 3. modyfikacje kodu źródłowego i jego rozprowadzanie w takiej postaci.
 4. korzystanie z programu przez określony czas, po którym program przestaje działać.
Przejdź.

Zadanie 15:

Na wyjściu dekodera DTMF otrzymano dwie wartości częstotliwości: 852 Hz i 1336 Hz. Wskazują one na wciśnięcie w klawiaturze wybierczej klawisza o numerze
img
 1. 8
 2. 4
 3. 7
 4. 1
Przejdź.

Zadanie 16:

Podczas uruchamiania cyfrowego urządzenia abonenckiego należy wykonać pomiar współczynnika BER, który określa
 1. szerokość całkowitego pasma przenoszenia.
 2. stosunek liczby bitów przekłamanych do całkowitej liczby bitów transmitowanych.
 3. stopień podziału całkowitej szybkości transmisji.
 4. czas powrotu wysłanych pakietów.
Przejdź.

Zadanie 17:

Rysunek przedstawia układ do pomiaru
img
 1. przeników zbliżnych.
 2. samoprzeników.
 3. przeników zdalnych.
 4. przeników wzajemnych.
Przejdź.

Zadanie 18:

Który blok jest interfejsem przekształcającym sygnał analogowy na cyfrowy zgodny ze standardem ISDN?
img
 1. TE1
 2. NT2
 3. TA
 4. NT1
Przejdź.

Zadanie 19:

Do czego służy w systemach operacyjnych rodziny Windows program cleanmgr?
 1. Wykrywania i usuwania szkodliwego oprogramowania.
 2. Przeglądania rejestru systemu i usuwania zbędnych kluczy z rejestru.
 3. Oczyszczania dysku, usuwania zbędnych plików.
 4. Deinstalacji programów zainstalowanych w systemie.
Przejdź.

Zadanie 20:

Która informacja mówi o prawidłowym połączeniu modemu ADSL z komputerem poprzez kabel USB?
 1. Dioda ADSL świeci się ciągłym światłem zielonym.
 2. Dioda LINK świeci się ciągłym światłem czerwonym.
 3. Dioda LINK świeci się ciągłym światłem zielonym.
 4. Dioda PWR świeci się ciągłym światłem zielonym.
Przejdź.

Zadanie 21:

Szybką transmisję danych w małych paczkach o stałej długości 53 bajtów umożliwia sprzętowa realizacja komutacji
 1. kanałów.
 2. łączy.
 3. ramek.
 4. komórek.
Przejdź.

Zadanie 22:

Który parametr linii długiej jest funkcją indukcyjności i pojemności między przewodami?
 1. Sprawność energetyczna.
 2. Impedancja falowa.
 3. Pojemność jednostkowa.
 4. Rezystancja jednostkowa.
Przejdź.

Zadanie 23:

Ustanowienie połączenia między użytkownikami końcowymi przed przesłaniem danych ma miejsce w przypadku komutacji
 1. ramek.
 2. łączy.
 3. wiadomości.
 4. pakietów w trybie datagram.
Przejdź.

Zadanie 24:

Przenik zbliżny jest oznaczony skrótem
 1. FEXT
 2. NEXT
 3. SNR
 4. SXT
Przejdź.

Zadanie 25:

Ile maksymalnie komputerów można podłączyć bezpośrednio do modemu ADSL2+ ?
 1. 4
 2. 2
 3. 1
 4. 8
Przejdź.

Zadanie 26:

Który modem należy zastosować do uruchomienia usługi Neostrada o maksymalnych szybkościach transmisji 2048/256 kbit/s?
 1. ADSL
 2. HDSL
 3. ISDN
 4. SHDSL
Przejdź.

Zadanie 27:

Zgłoszenie centrali jest sygnalizowane abonentowi wywołującemu sygnałem ciągłym o częstotliwości z zakresu
 1. 200 ÷ 240 Hz
 2. 400 ÷ 450 Hz
 3. 800 ÷ 820 Hz
 4. 1020 ÷ 1040 Hz
Przejdź.

Zadanie 28:

Na rysunku przedstawiono schemat funkcjonalny
img
 1. zarządzania i nadzoru.
 2. pola komutacyjnego.
 3. translacji grupowych.
 4. abonenckiego zespołu liniowego.
Przejdź.

Zadanie 29:

Aby zabezpieczyć komputer przed niepożądanym dostępem z Internetu lub sieci lokalnej należy
 1. zainstalować oprogramowanie proxy i skaner typu online.
 2. podczas korzystania z Internetu pracować na koncie Gość.
 3. zainstalować i skonfigurować firewall.
 4. pracować zawsze na koncie z uprawnieniami administratora.
Przejdź.

Zadanie 30:

Liczba linii miejskich abonenckiej centrali telefonicznej informuje o
 1. maksymalnej liczbie linii telefonicznych, którą można podłączyć do tej centrali z sieci publicznej.
 2. całkowitej liczbie kanałów cyfrowych, którą można podłączyć do tego modelu centrali.
 3. całkowitej liczbie wiązek łączy, którą można podłączyć do tej centrali.
 4. maksymalnej liczbie wewnętrznych linii telefonicznych, posiadających uprawnienia do połączeń miejskich.
Przejdź.

Zadanie 31:

Technologia DDR (ang. Double Data Rate) dla komputerów klasy PC jest standardem
 1. pamięci operacyjnych.
 2. złączy płyty głównej.
 3. dysków twardych.
 4. interfejsów zewnętrznych.
Przejdź.

Zadanie 32:

W celu rozbudowy komputera PC o kolejny dysk ATA należy
 1. podzielić nowy dysk na partycje, stosownie do ustawień systemu WIN.
 2. ustalić tryb współpracy dysków MASTER/SLAVE.
 3. zainstalować na dysku dodatkowym aplikacje systemowe FTP.
 4. sformatować obydwa dyski w systemie NTFS lub FAT.
Przejdź.

Zadanie 33:

Użytkownik, który wszedł w posiadanie oprogramowania typu FREEWARE,
 1. może z niego korzystać bezpłatnie do celów prywatnych.
 2. może dowolnie z niego korzystać, modernizować je i sprzedawać.
 3. ma prawo wykorzystywać je w celach testowych tylko przez jeden rok.
 4. ma obowiązek zgłosić źródło pochodzenia tej kopii właścicielowi praw autorskich.
Przejdź.

Zadanie 34:

Zadaniem przetwornika C/A jest
 1. dostarczać właściwy ciąg binarny, zależny od wartości ustalonego parametru fizycznego.
 2. zamiana sygnału cyfrowego na sygnał analogowy.
 3. dokonywać konwersji napięcia lub prądu na ustaloną liczbę binarną.
 4. zamiana sygnału analogowego na reprezentację cyfrową.
Przejdź.

Zadanie 35:

Które narzędzie systemu operacyjnego Windows sprawdza system plików w poszukiwaniu błędów?
 1. Oczyszczanie dysku
 2. Fdisk
 3. Defragmentator dysku
 4. Chkdsk
Przejdź.

Zadanie 36:

Wskaż urządzenie, w którym jest stosowany przetwornik analogowo-cyfrowy.
 1. Układ czasowych pól komutacyjnych.
 2. Modulator impulsowo-kodowy.
 3. Regenerator optotelekomunikacyjny.
 4. Wzmacniacz mocy stacji bazowych.
Przejdź.

Zadanie 37:

Poprawność działania każdego urządzenia zainstalowanego w komputerze z systemem operacyjnym MS Windows można sprawdzić, wybierając ścieżkę:
 1. start/wszystkie programy/akcesoria.
 2. start/panel sterowania/menedżer urządzeń.
 3. start/urządzenia i drukarki.
 4. start/panel sterowania/programy i funkcje.
Przejdź.

Zadanie 38:

Przerwa w działaniu łącza abonenckiego, spowodowana znacznym spadkiem rezystancji pętli abonenckiej, może oznaczać
 1. przerwę obu żył.
 2. zwarcie żył.
 3. uszkodzenie izolacji jednej z żył.
 4. przerwę jednej z żył.
Przejdź.

Zadanie 39:

Którą technikę modulacji strumienia binarnego przedstawiono na rysunku?
img
 1. FSK
 2. ASK
 3. QAM32
 4. QAM16
Przejdź.

Zadanie 40:

Który kod zastosowano do zamiany sygnału binarnego na przebieg cyfrowy tego sygnału?
img
 1. CMI
 2. AMI
 3. HDB-3
 4. 2B1Q
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW