GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Bezstratna linia długa to linia, dla której
 1. pojemność jednostkowa i indukcyjność jednostkowa są równe zero.
 2. rezystancja jednostkowa i pojemność jednostkowa są równe zero.
 3. rezystancja jednostkowa i upływność jednostkowa są równe zero.
 4. upływność jednostkowa i pojemność jednostkowa są równe zero.
Przejdź.

Zadanie 2:

Która sygnalizacja abonencka jest realizowana przez przerywanie pętli zawierającej aparat abonenta, łącze i wyposażenie centrali związane z tym łączem oraz w niektórych przypadkach, zmianę kierunku płynącego w niej prądu?
 1. Prądem stałym.
 2. Poza szczeliną.
 3. Prądem przemiennym.
 4. W szczelinie.
Przejdź.

Zadanie 3:

Które urządzenie przedstawiono na rysunku?
img
 1. Rozgałęźnik RJ11.
 2. Gniazdo RJ11.
 3. Filtr ADSL.
 4. Wzmacniak sieciowy.
Przejdź.

Zadanie 4:

Który element aparatu telefonicznego, którego schemat blokowy jest przedstawiony na rysunku, odpowiada za wywołanie abonenta?
img
 1. Klawiatura.
 2. Układ wybierczy.
 3. Układ rozmówny.
 4. Układ dzwonienia.
Przejdź.

Zadanie 5:

Które urządzenie końcowe w cyfrowych sieciach z integracją usług nie posiada styku zgodnego z zaleceniami dotyczącymi ISDN?
img
 1. TE1
 2. NT2
 3. NT1
 4. TE2
Przejdź.

Zadanie 6:

Który aplet panelu sterowania w rodzinie systemów Windows jest stosowany do wyświetlenia historii aktualizacji?
 1. Programy i funkcje.
 2. System.
 3. Windows Defender.
 4. Windows Update.
Przejdź.

Zadanie 7:

Sygnał użytkowy w procesie modulacji nazywa się sygnałem
 1. modulującym.
 2. pilota.
 3. zmodulowanym.
 4. nośnym.
Przejdź.

Zadanie 8:

Który rysunek przedstawia obraz sygnału zmodulowanego AM (Amplitude Modulation)?
img
 1. C.
 2. B.
 3. A.
 4. D.
Przejdź.

Zadanie 9:

Jaka jest maksymalna szybkość transmisji danych w technologii VDSL w przypadku pracy niesymetrycznej w kierunku do abonenta?
 1. 2 Mb/s
 2. 16 Mb/s
 3. 100 Mb/s
 4. 52 Mb/s
Przejdź.

Zadanie 10:

Które urządzenie pomiarowe jest stosowane do pomiaru poziomu mocy sygnału w cyfrowej sieci telefonicznej?
 1. Tester linii telekomunikacyjnej.
 2. Miernik wartości szczytowych.
 3. Uniwersalny miernik cyfrowy.
 4. Tester przewodów RJ45/RJ11.
Przejdź.

Zadanie 11:

Przedstawiony na rysunku sygnał cyfrowy ma
img
 1. zmienną wartość średnią i stałe odchylenie standardowe.
 2. stałą wartość średnią i zmienne odchylenie standardowe.
 3. zmienną wartość średnią i zmienne odchylenie standardowe.
 4. stałą wartość średnią i stałe odchylenie standardowe.
Przejdź.

Zadanie 12:

Która licencja oprogramowania jest przypisana do sprzętu?
 1. Shareware
 2. Freeware
 3. OEM
 4. GNU
Przejdź.

Zadanie 13:

Którą informację przekazuje komunikat Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key, wyświetlony podczas wykonywania procedur POST?
 1. Port USB w komputerze został uszkodzony.
 2. Uszkodzona pamięć przenośna podłączona do portu USB.
 3. Dysk startowy lub plik startowy został uszkodzony lub usunięty.
 4. Napęd CD/DVD nie odpowiada.
Przejdź.

Zadanie 14:

Wykonanie którego polecenia w systemie Windows umożliwi włączenie lub wyłączenie usług systemu?
 1. msconfig.exe
 2. wscui.cpl
 3. secpol.msc
 4. sysdm.cpl
Przejdź.

Zadanie 15:

Do transmisji modemowej protokołu V.90 jest stosowana modulacja
 1. PCM (Pulse Code Modulation).
 2. FSK (Frequency-Shift Keying).
 3. QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
 4. ASK (Amplitude Shift Keying).
Przejdź.

Zadanie 16:

Funkcja HDD S.M.A.R.T. Capability (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) BIOS-u
 1. kontroluje komunikację pomiędzy dyskiem a płytą główną.
 2. zabezpiecza przed nadpisaniem plików na dysku.
 3. monitoruje i powiadamia o działaniu dysku twardego.
 4. zabezpiecza przed usunięciem danych z dysku twardego.
Przejdź.

Zadanie 17:

Wskaż modulację analogową.
 1. FSK (Frequency-Shift Keying).
 2. ASK (Amplitude Shift Keying).
 3. PSK (Phase Shift Keying).
 4. SSB (Single Sideband).
Przejdź.

Zadanie 18:

Ciągły sygnał sygnalizacji w łączu abonenckim o częstotliwości 400 ÷ 450 Hz to
 1. zgłoszenie centrali.
 2. informacja o zajętości.
 3. zwrotny sygnał dzwonienia.
 4. informacja o zestawieniu połączenia przez centralę.
Przejdź.

Zadanie 19:

Minimalną wartość częstotliwości, którą należy próbkować sygnał o ograniczonym paśmie, aby została zachowana pełna informacja o sygnale, nazywamy częstotliwością
 1. graniczną.
 2. kwantowania.
 3. kodowania.
 4. Nyquista.
Przejdź.

Zadanie 20:

Która wersja technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu DSL (Digital Subscriber Line) automatycznie dostosowuje szybkość transmisji danych do jakości sygnału?
 1. RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line).
 2. SDSL (Symetric Digital Subscriber Line).
 3. ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line).
 4. CDSL (Consumer Digital Subscriber Line).
Przejdź.

Zadanie 21:

Który przedział częstotliwości jest wykorzystywany do transmisji dźwięku w telefonie analogowym w podstawowym kanale telefonicznym?
 1. (30 ÷ 300) Hz
 2. (300 ÷ 3400) kHz
 3. (30 ÷ 300) kHz
 4. (300 ÷ 3400) Hz
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW