GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Który program pakietu Microsoft Office pozwala tworzyć slajdy łączące w atrakcyjny sposób kolorowy tekst i fotografie, ilustracje, rysunki, tabele, wykresy i filmy?
 1. MS Word
 2. MS Access
 3. MS Power Point
 4. MS Excel
Przejdź.

Zadanie 2:

Która z wymienionych licencji oprogramowania przypisana jest do płyty głównej konkretnego komputera?
 1. CPL
 2. OEM
 3. IPL
 4. GNU
Przejdź.

Zadanie 3:

Przedstawiony schemat służy do pomiaru
img
 1. rezystancji pętli pary żył.
 2. tłumienności skutecznej.
 3. rezystancji izolacji żył.
 4. przeników zbliżnych.
Przejdź.

Zadanie 4:

Który sygnał jest przedstawiony na rysunku?
img
 1. Zajętości.
 2. Wywołania.
 3. Przekazania.
 4. Nieosiągalności.
Przejdź.

Zadanie 5:

W czasie asynchronicznej transmisji szeregowej danych synchronizacja zegara nadawczego i odbiorczego musi być zapewniona tylko podczas
 1. transmisji wszystkich danych.
 2. trwania połączenia.
 3. transmisji jednej ramki.
 4. trwania bitu startu.
Przejdź.

Zadanie 6:

Aby uniemożliwić przedostawanie się do słuchawki prądu przemiennego wytwarzanego przez mikrofon aparatu telefonicznego w czasie rozmowy należy zastosować
 1. tłumik trzasków.
 2. układ antylokalny.
 3. układ gasik.
 4. przełącznik obwodów.
Przejdź.

Zadanie 7:

Jaką modulację przedstawiają wykresy, na którym są zamieszczone przebiegi sygnału nośnego (rys. a), sygnału modulującego (rys. b) i sygnału zmodulowanego (rys. c)?
img
 1. PM (Phase Modulation)
 2. PAM (Pulse-Amplitude Modulation)
 3. AM (Amplitude Modulation)
 4. PPM (Pulse-Position Modulation)
Przejdź.

Zadanie 8:

Która z metod przetwarzania sygnału analogowego na sygnał cyfrowy jest stosowana w przetworniku przedstawionym na rysunku?
img
 1. Podwójnego całkowania.
 2. Bezpośredniego przetwarzania.
 3. Pojedynczego całkowania.
 4. Kompensacyjno-wagowa.
Przejdź.

Zadanie 9:

Który spośród wymienionych typów programów monitoruje funkcje odwołań do dysków i skanuje nośniki pamięci zewnętrznej pod kątem obecności szkodliwego oprogramowania?
 1. Antywirus
 2. Antyspyware
 3. Sniffer
 4. Firewall
Przejdź.

Zadanie 10:

Technika komutacji charakteryzująca się zestawieniem drogi transmisyjnej i zarezerwowaniu jej na cały czas trwania połączenia to technika komutacji
 1. komórek.
 2. ramek.
 3. kanałów.
 4. pakietów.
Przejdź.

Zadanie 11:

Jednostka realizująca obliczenia w formacie zmiennoprzecinkowym (zmiennopozycyjnym), wspomagająca procesor w obliczeniach jest oznaczana jako
 1. FPU (Floating-Point Unit)
 2. IU (Instruction Unit)
 3. MMU (Memory Management Unit)
 4. EU (Execution Unit)
Przejdź.

Zadanie 12:

Powodem niekontrolowanego zapełniania dysku twardego w systemie komputerowym może być
 1. częsta konserwacja systemu operacyjnego.
 2. zbyt małe jednostki alokacji plików.
 3. nieprawidłowo skonfigurowana pamięć wirtualna.
 4. ukryty w systemie wirus komputerowy.
Przejdź.

Zadanie 13:

Parametr średni czas dostępu to wartość czasu
 1. wyszukiwania danych na dysku twardym.
 2. uruchamiania dysku twardego.
 3. wyszukiwania informacji w wyszukiwarce internetowej.
 4. uruchamiania systemu operacyjnego.
Przejdź.

Zadanie 14:

Sygnał zajętości w łączu abonenckim charakteryzuje emisja
 1. ciągła.
 2. 100 ±20ms, przerwa: 4900 ±980ms.
 3. 500 ±50ms, przerwa: 500 ±50ms.
 4. 1000 ±100ms, przerwa: 4000 ±400ms.
Przejdź.

Zadanie 15:

Który z rysunków przedstawia sygnał zmodulowany o współczynniku głębokości modulacji m=1 (m=100%)?
img
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
Przejdź.

Zadanie 16:

Która spośród wymienionych własności nie jest charakterystyczna dla komutacji pakietów?
 1. Każdy pakiet podlega osobnemu trasowaniu.
 2. Poprawność pakietu sprawdzana jest tylko w urządzeniu odbiorczym.
 3. Odporność na uszkodzenia sieci.
 4. Duża przepustowość efektywna sieci.
Przejdź.

Zadanie 17:

Aby dokonać konsolidacji danych na dysku twardym w taki sposób, aby zajmowały one sąsiadujące klastry należy zastosować
 1. kompresję.
 2. indeksowanie.
 3. defragmentację.
 4. filtrację.
Przejdź.

Zadanie 18:

Który z symboli jest stosowany w formule arkusza kalkulacyjnego do zaadresowania bezwzględnego komórki?
 1. & np. &A&1
 2. # np. #A#1
 3. % np. %A%1
 4. $ np. $A$1
Przejdź.

Zadanie 19:

Która z modulacji jest stosowana w standardzie V.34 przeznaczonym do transmisji faksmodemowej?
 1. FSK
 2. 8DPSK
 3. QAM/DPSK
 4. QAM/TCM
Przejdź.

Zadanie 20:

Kabel oznaczony symbolem HTKSH to telefoniczny kabel
 1. stacyjny.
 2. instalacyjny.
 3. miejscowy.
 4. zakończeniowy.
Przejdź.

Zadanie 21:

Która spośród wymienionych sieci wykorzystuje komutację komórek?
 1. PSTN
 2. TCP/IP
 3. ATM
 4. Frame Relay
Przejdź.

Zadanie 22:

Jak nazywa się etap przetwarzania analogowo-cyfrowego polegający na przyporządkowaniu dyskretnym wartościom sygnału wejściowego wartości ciągłych z ograniczonego zbioru?
 1. Modulacja.
 2. Próbkowanie.
 3. Kodowanie.
 4. Kwantyzacja.
Przejdź.

Zadanie 23:

Na rysunku przedstawiono odwzorowanie danych na fizyczne dyski macierzy
img
 1. RAID 0
 2. RAID 01
 3. RAID 10
 4. RAID 1
Przejdź.

Zadanie 24:

Której z modulacji przebiegi czasowe sygnałów: informacyjnego i(t) i fali nośnej n(t) oraz sygnału zmodulowanego z(t) są przedstawione na wykresach?
img
 1. PCM {Pulse Code Modulation)
 2. ASK (Amplitude-Shift Keying)
 3. QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
 4. PSK (Phase Shift Keying)
Przejdź.

Zadanie 25:

Technika modulacji impulsowej, w której zmianie ulega współczynnik wypełnienia sygnału nośnego, to
 1. PCM (Pulse-Code Modulation)
 2. PAM (Pulse-Amplitude Modulation)
 3. PWM {Pulse-Width Modulation)
 4. PPM {Pulse-Position Modulation)
Przejdź.

Zadanie 26:

Przeniesienie danych w inne miejsce pamięci masowej w celu ich długotrwałego przechowywania to
 1. kompresja.
 2. archiwizacja.
 3. kopia bezpieczeństwa.
 4. deduplikacja.
Przejdź.

Zadanie 27:

Przedstawiony symbol graficzny oznacza
img
 1. sumator.
 2. rozgałęźnik.
 3. transkoder.
 4. wzmacniacz.
Przejdź.

Zadanie 28:

Jaki sygnał przedstawia wykres?
img
 1. Unipolarny dwuwartościowy.
 2. Bipolarny trójwartościowy.
 3. Bipolarny dwuwartościowy.
 4. Unipolarny trójwartościowy.
Przejdź.

Zadanie 29:

W kablach telekomunikacyjnych zjawisko polegające na spadku mocy propagowanego sygnału wraz ze wzrostem długości toru to
 1. przenik.
 2. tłumienie.
 3. opóźnienie.
 4. dyspersja.
Przejdź.

Zadanie 30:

Ośmiobitowy przetwornik A/C wykorzystujący metodę przetwarzania bezpośredniego ma czas przetwarzania równy 256µs. Dwunastobitowy przetwornik A/C tego samego typu zbudowany z wykorzystaniem elementów o tych samych parametrach co przetwornik ośmiobitowy ma czas przetwarzania równy
 1. 4096µs
 2. 384µs
 3. 2972µs
 4. 256µs
Przejdź.

Zadanie 31:

Sygnał wyboru impulsowego polega na przekazywaniu wybranej cyfry jako
 1. dwóch spośród ośmiu tonów o zbliżonych częstotliwościach.
 2. liczby impulsów o czasie trwania 50ms z częstotliwością 1 Hz odpowiadającej wybieranej cyfrze.
 3. liczby impulsów o czasie trwania 50ms z częstotliwością 10Hz odpowiadającej wybieranej cyfrze.
 4. dwóch spośród ośmiu tonów - jednego z grupy niższych, a drugiego z grupy wyższych częstotliwości.
Przejdź.

Zadanie 32:

Która sygnalizacja jest odpowiedzialna za przekazywanie w sieci numerów związanych z kierowaniem połączenia od abonenta wywołującego?
 1. Nadzorcza.
 2. Obsługowa.
 3. Zarządzająca.
 4. Adresowa.
Przejdź.

Zadanie 33:

Fragment schematu oznaczony symbolem X na zamieszczonym schemacie abonenckiego zespołu liniowego AZL realizuje
img
 1. zabezpieczenie.
 2. kodowanie.
 3. testowanie.
 4. nadzór.
Przejdź.

Zadanie 34:

Który sygnał usłyszy abonent inicjujący połączenie w razie niemożności zestawienia połączenia z powodu chwilowego braku wolnych łączy lub wolnej drogi w polu komutacyjnym?
 1. Niedostępności.
 2. Wywołania.
 3. Zgłoszenia.
 4. Marszruty.
Przejdź.

Zadanie 35:

Parametrem jednostkowym reprezentującym straty cieplne w dielektryku między przewodami symetrycznej linii długiej jest
 1. pojemność na jednostkę długości.
 2. indukcyjność na jednostkę długości.
 3. rezystancja na jednostkę długości.
 4. upływność na jednostkę długości.
Przejdź.

Zadanie 36:

Która z licencji oprogramowania uprawnia do darmowego rozpowszechniania i korzystania bezterminowo z aplikacji o pełnej funkcjonalności bez ujawniania jej kodu źródłowego?
 1. Shareware
 2. Demoware
 3. Trial
 4. Freeware
Przejdź.

Zadanie 37:

Aby określić jakość transmisji w systemach cyfrowych, trzeba dokonać pomiaru
 1. poziomu szumu w kanale.
 2. odstępu sygnału od szumu.
 3. mocy sygnału odebranego.
 4. bitowej stopy błędów.
Przejdź.

Zadanie 38:

Którą z opcji menu głównego BIOS-u należy wybrać, aby zoptymalizować pobór mocy systemu komputerowego?
 1. Power Management Setup
 2. Advanced BIOS Features
 3. Standard CMOS Features
 4. Advanced Chipset Features
Przejdź.

Zadanie 39:

Dla modemów oznaczonych V.32 dedykowana szybkość transmisji to
 1. 9 600bps
 2. 300bps
 3. 31 200bps
 4. 28 800bps
Przejdź.

Zadanie 40:

Który kabel jest przedstawiony na rysunku?
img
 1. Kabel telekomunikacyjny stacyjny.
 2. Optotelekomunikacyjny kabel z włóknami w ścisłej tubie.
 3. Optotelekomunikacyjny kabel z włóknami w tubie centralnej.
 4. Kabel telekomunikacyjny miejscowy, samonośny.
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW