GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

W której modulacji zmiana amplitudy fali nośnej jest połączona z różnicową modulacją fazy?
 1. DPCM
 2. QAM
 3. FSK
 4. DPSK
Przejdź.

Zadanie 2:

Sygnał użytkowy w procesie modulacji nazywa się sygnałem
 1. pilota.
 2. modulującym.
 3. zmodulowanym.
 4. nośnym.
Przejdź.

Zadanie 3:

Z jaką maksymalną szybkością mogą być wysyłane dane przez modem ADSL2 lub ADSL2+ w kierunku up stream, w paśmie do 138 kHz?
 1. 256 kb/s
 2. 512 kb/s
 3. 1500 kbit/s
 4. 2048 kbit/s
Przejdź.

Zadanie 4:

W którym bloku centrali odbywa się zestawianie połączeń między łączami doprowadzonymi do węzła komutacyjnego?
img
 1. W ZP - zespole połączeniowym.
 2. W polu komutacyjnym.
 3. W urządzeniu sterującym.
 4. W ZO - zespole obsługowym.
Przejdź.

Zadanie 5:

Zakodowanej liczbie zapisanej w systemie szesnastkowym A3DF5 odpowiada liczba zapisana w naturalnym kodzie dwójkowym
 1. 1010 1101 0011 1111 0101
 2. 1010 0101 1101 1111 0011
 3. 1010 0011 1101 1111 0101
 4. 1010 0011 0101 1111 1101
Przejdź.

Zadanie 6:

W systemie PCM 30/32 przepływność pojedynczego kanału telefonicznego wynosi
 1. 2 048 kbit/s
 2. 128 kbit/s
 3. 256 kbit/s
 4. 64 kbit/s
Przejdź.

Zadanie 7:

Wykonanie którego polecenia w systemie Windows umożliwi włączenie lub wyłączenie usług systemu?
 1. secpol.msc
 2. wscui.cpl
 3. msconfig.exe
 4. sysdm.cpl
Przejdź.

Zadanie 8:

Który sygnał usłyszy abonent inicjujący połączenie w razie niemożności zestawienia połączenia z powodu chwilowego braku wolnych łączy lub wolnej drogi w polu komutacyjnym?
 1. Marszruty.
 2. Wywołania.
 3. Niedostępności.
 4. Zgłoszenia.
Przejdź.

Zadanie 9:

W wielozadaniowych systemach operacyjnych skrót PID oznacza
 1. identyfikator procesu.
 2. średni czas bezawaryjnej pracy.
 3. procent zajętości pamięci operacyjnej.
 4. numeryczny identyfikator użytkownika.
Przejdź.

Zadanie 10:

W łączu abonenckim sygnał tonowy o emisji ciągłej oznacza
 1. połączenie oczekujące.
 2. zgłoszenie centrali.
 3. zajętość numeru.
 4. nieosiągalność numeru.
Przejdź.

Zadanie 11:

Którą z wymienionych opcji menu głównego BIOS-u należy wybrać, aby ustawić datę systemową?
 1. Advanced BIOS Features
 2. Integrated Peripherals
 3. Power Management Setup
 4. Standard CMOS Features
Przejdź.

Zadanie 12:

Wskaż etapy przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy.
 1. Próbkowanie, kwantyzacja, kodowanie.
 2. Modulacja, kluczowanie, kodowanie.
 3. Kluczowanie, modulacja, kwantyzacja.
 4. Próbkowanie, modulacja, kwantyzacja.
Przejdź.

Zadanie 13:

Rysunek przedstawia schemat podłączenia aparatów telefonicznych do zakończenia NT1 terminala ISDN centrali. Na podstawie rysunku można stwierdzić, że dwa aparaty
img
 1. cyfrowe są błędnie podłączone do zakończenia NT1 centrali.
 2. analogowe są błędnie podłączone do zakończenia NT1 centrali.
 3. analogowe są poprawnie podłączone do zakończenia NT1 centrali.
 4. cyfrowe są poprawnie podłączone do zakończenia NT1 centrali.
Przejdź.

Zadanie 14:

Usługę, która polega na ograniczeniu identyfikacji łącza wywołującego, określa się akronimem
 1. CLIR (ang. Calling Line Identification Restriction).
 2. CLIP (ang. Calling Line Identification Presentation).
 3. COLR (ang. Connected Line Identification Restriction).
 4. COLP (ang. Connected Line Identification Presentation).
Przejdź.

Zadanie 15:

Podczas wykonywania procedury POST został wyświetlony komunikat "ERROR INITIALIZING HARD DISK CONTROLER". Przyczyną wyświetlenia komunikatu jest
 1. uszkodzona głowica dysku twardego.
 2. niepodłączony przewód zasilania dysku twardego.
 3. uszkodzony kontroler dysku twardego.
 4. źle podłączony przewód sygnałowy dysku twardego.
Przejdź.

Zadanie 16:

Użytkownik, który zakupił program na licencji OEM, może
 1. zainstalować go na dowolnej ilości komputerów oraz udostępniać innym użytkownikom w sieci.
 2. używać go wyłącznie na sprzęcie komputerowym, z którym został zakupiony.
 3. uruchamiać go w dowolnym celu, udoskonalać i publikować własne poprawki programu i kod źródłowy tego programu.
 4. korzystać z niego tylko przez określony czas od dnia jego zainstalowania w systemie, po tym okresie musi go odinstalować.
Przejdź.

Zadanie 17:

W dokumentacji technicznej systemu dostępowego zamieszczono charakterystykę widmową kanału transmisyjnego. Który to system?
img
 1. ADSL
 2. ISDN BRA
 3. ISDN PRA
 4. VDSL
Przejdź.

Zadanie 18:

Przedstawiony na rysunku symbol oznacza pole komutacyjne
img
 1. dwusekcyjne.
 2. czterosekcyjne.
 3. ośmiosekcyjne.
 4. szesnastosekcyjne.
Przejdź.

Zadanie 19:

Który miernik jest stosowany do lokalizacji miejsca uszkodzenia typu „zwarcie do ziemi” jednej pary przewodów kabla telekomunikacyjnego?
 1. Rezystancyjny mostek pomiarowy.
 2. Miernik pojemności.
 3. Miernik rezystancji izolacji.
 4. Pojemnościowy mostek pomiarowy.
Przejdź.

Zadanie 20:

Który z parametrów przypadających na jednostkę długości przewodu jest oznaczony literą G na schemacie zastępczym linii długiej?
img
 1. Pojemność jednostkowa.
 2. Upływność jednostkowa.
 3. Indukcyjność jednostkowa.
 4. Rezystancja jednostkowa.
Przejdź.

Zadanie 21:

System informatyczny wspomagający zarządzanie relacjami z klientami to
 1. SCM (ang. Supply Chain Management)
 2. ERP (ang. Enterprise Resource Planning)
 3. CRM (ang. Customer Relationship Management)
 4. MRP (ang. Material Reąuirements Planning)
Przejdź.

Zadanie 22:

Ile maksymalnie urządzeń można podłączyć do jednego kontrolera EIDE?
 1. 2 urządzenia.
 2. 1 urządzenie.
 3. 4 urządzenia.
 4. 3 urządzenia.
Przejdź.

Zadanie 23:

W cyfrowych łączach abonenckich do przesyłania informacji między stacjami końcowymi a węzłem komutacyjnym stosuje się sygnalizację
 1. DSS1
 2. R2
 3. SS7
 4. R1
Przejdź.

Zadanie 24:

Przyciśnięcie cyfry "6" aparatu telefonicznego z wybieraniem tonowym powoduje, zgodnie z zamieszczonym w tabeli kodem "2(1/4)", wytworzenie tonu powstałego z nałożenia na siebie dwóch sinusoidalnych fal o częstotliwościach
img
 1. 770 Hz i 1477 Hz
 2. 697 Hz i 1633 Hz
 3. 941 Hz i 1209 Hz
 4. 852 Hz i 1336 Hz
Przejdź.

Zadanie 25:

W kablach telekomunikacyjnych zjawisko polegające na spadku mocy propagowanego sygnału wraz ze wzrostem długości toru to
 1. tłumienie.
 2. dyspersja.
 3. opóźnienie.
 4. przenik.
Przejdź.

Zadanie 26:

Na którym rysunku przedstawiono symbol graficzny komutatora?
img
 1. C
 2. B
 3. A
 4. D
Przejdź.

Zadanie 27:

CMTS (ang. Cable Modem Termination System) to urządzenie
 1. przeznaczone do transmisji danych - zwykle do zapewnienia dostępu do Internetu poprzez sieć telewizji kablowej.
 2. instalowane u odbiorców energii elektrycznej, którzy są równocześnie odbiorcami usługi POTS i/lub usługi transmisji danych oraz innych usług dodanych.
 3. realizujące przyłączenie lokalnych użytkowników linii DSL-owej do szerokopasmowej sieci szkieletowej.
 4. końcowe użytkownika, unikalne, zaadresowane urządzenie w sieci komputerowej, które jest odbiorcą lub nadawcą sygnałów w sieci lub realizuje obie te funkcje.
Przejdź.

Zadanie 28:

Sygnał powstały w wyniku próbkowania analogowego sygnału ciągłego to sygnał
 1. o skończonej liczbie poziomów reprezentacji.
 2. cyfrowy binarny.
 3. dyskretny w czasie.
 4. skwantowany.
Przejdź.

Zadanie 29:

Podczas ładowania systemu operacyjnego komputera na ekranie monitora pojawia się komunikat systemu POST "non -system disk or disk error". Co oznacza ten komunikat?
 1. Uszkodzone są kluczowe pliki systemowe.
 2. Dysk nie jest dyskiem systemowym lub wystąpił błąd dysku.
 3. Brak płyty instalacyjnej systemu w napędzie CD/DVD.
 4. Zainstalowany system operacyjny nie jest systemem Windows.
Przejdź.

Zadanie 30:

Medium transmisyjnym o największej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne jest
 1. skrętka UTP.
 2. światłowód.
 3. kabel symetryczny.
 4. kabel koncentryczny.
Przejdź.

Zadanie 31:

W celu rozbudowy komputera PC o kolejny dysk ATA należy
 1. ustalić tryb współpracy dysków MASTER/SLAVE.
 2. zainstalować na dysku dodatkowym aplikacje systemowe FTP.
 3. podzielić nowy dysk na partycje, stosownie do ustawień systemu WIN.
 4. sformatować obydwa dyski w systemie NTFS lub FAT.
Przejdź.

Zadanie 32:

W aparacie telefonicznym zadanie eliminowanie przeniku dźwięków z mikrofonu do słuchawki telefonicznej spełnia
 1. mikrofon.
 2. układ antylokalny.
 3. układ wybierczy.
 4. głośnik.
Przejdź.

Zadanie 33:

W czasie asynchronicznej transmisji szeregowej danych synchronizacja zegara nadawczego i odbiorczego musi być zapewniona tylko podczas
 1. transmisji wszystkich danych.
 2. transmisji jednej ramki.
 3. trwania połączenia.
 4. trwania bitu startu.
Przejdź.

Zadanie 34:

Podczas próby instalacji sterownika drukarki sieciowej na liście kreatora dodawania sprzętu nie ma odpowiedniego modelu urządzenia. W takim przypadku należy
 1. wybrać z listy model drukarki innego producenta najbardziej podobny do posiadanego.
 2. zmienić wersję systemu operacyjnego.
 3. wykonać ponowną instalację systemu operacyjnego.
 4. wskazać źródło zawierające właściwe sterowniki drukarki sieciowej.
Przejdź.

Zadanie 35:

Którą technikę modulacji strumienia binarnego przedstawiono na rysunku?
img
 1. QAM16
 2. ASK
 3. FSK
 4. QAM32
Przejdź.

Zadanie 36:

Linia długa, w której nie występują straty, charakteryzuje się
 1. zerową rezystancją i zerową upływnością.
 2. nieskończoną rezystancją i zerową upływnością.
 3. zerową rezystancją i nieskończoną upływnością.
 4. nieskończoną rezystancją i nieskończoną upływnością.
Przejdź.

Zadanie 37:

Podstawową jednostką przepływności w medium transmisyjnym jest liczba
 1. bitów przesyłanych w ciągu sekundy.
 2. bloków przesyłanych w ciągu sekundy.
 3. kontenerów przesyłanych w ciągu sekundy.
 4. ramek przesyłanych w ciągu sekundy.
Przejdź.

Zadanie 38:

Kabel oznaczony symbolem HTKSH to telefoniczny kabel
 1. instalacyjny.
 2. zakończeniowy.
 3. miejscowy.
 4. stacyjny.
Przejdź.

Zadanie 39:

Która spośród wymienionych cech jest charakterystyczna dla komutacji kanałów?
 1. Dane przesyłane są w małych porcjach zwanych komórkami o stałej długości.
 2. Zestawiony na czas połączenia kanał transmisyjny jest w pełni wykorzystany.
 3. W czasie trwania połączenia użytkownik może korzystać jednocześnie z wielu usług.
 4. Droga pomiędzy urządzeniami końcowymi jest zestawiana na cały czas trwania połączenia.
Przejdź.

Zadanie 40:

Ile maksymalnie terminali analogowych można podłączyć do podanego modemu o parametrach przedstawionych w tabeli?
img
 1. 4 terminale.
 2. 2 terminale.
 3. 1 terminal.
 4. 8 terminali.
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW