GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Ile maksymalnie terminali analogowych można podłączyć do podanego modemu o parametrach przedstawionych w tabeli?
img
 1. 1 terminal.
 2. 2 terminale.
 3. 4 terminale.
 4. 8 terminali.
Przejdź.

Zadanie 2:

Zrzut ekranowy przedstawiony na rysunku informuje o tym, że w systemie
img
 1. są zainstalowane dwie karty sieci przewodowej.
 2. jest zainstalowana tylko karta sieci przewodowej.
 3. jest zainstalowana tylko karta sieci bezprzewodowej.
 4. są zainstalowane karty sieci przewodowej i bezprzewodowej.
Przejdź.

Zadanie 3:

Opcja BIOS-u Advanced Chipset Features lub Chipset Features Setup pozwala na
 1. skonfigurowanie daty, godziny, rodzaju stacji dyskietek oraz napędów ATA/IDE i SATA.
 2. ustalenie kolejności odczytywania nośników, z których będzie uruchamiany sterownik pamięci.
 3. dokonanie zmian dotyczących konfiguracji ustawień pamięci operacyjnej, odświeżania
  pamięci DRAM lub pamięci karty graficznej.
 4. ustawienie różnych funkcji oszczędzania energii, gdy komputer przechodzi w stan
  wstrzymania.
Przejdź.

Zadanie 4:

Którą klasą jest oznaczone okablowanie dla transmisji głosowych i usług terminalowych, z pasmem częstotliwości do 1 MHz , zgodnie z europejską normy EN 50173?
 1. Klasą A
 2. Klasą B
 3. Klasą C
 4. Klasą D
Przejdź.

Zadanie 5:

Komunikat Keyboard is locked out – Unlock the key, który jest wyświetlany na monitorze podczas uruchomienia komputera, informuje o
 1. uszkodzonej klawiaturze.
 2. braku sygnalizacji na klawiaturze.
 3. braku komunikacji komputera z klawiaturą.
 4. tym, że jeden z klawiszy mógł zostać wciśnięty i jest zablokowany.
Przejdź.

Zadanie 6:

Do urządzenia TDR podłączono parę przewodów miedzianych a/b. Punkt A przecięcia wykresu z kursorem oznacza
img
 1. zwarcie do ziemi.
 2. przerwę na końcu kabla.
 3. przerwę na parze przewodów.
 4. zwarcie pomiędzy żyłami.
Przejdź.

Zadanie 7:

Maksymalna rezystancja pętli dla prądu stałego odcinka Lab nie powinna przekroczyć wartości
 1. 0,9 Ω
 2. 1,8 Ω
 3. 0,9 kΩ
 4. 1,8 kΩ
Przejdź.

Zadanie 8:

Który modem zapewni największe prędkości dostępu do Internetu po jednej parze przewodów telekomunikacyjnych?
 1. ISDN (Integrated Services Digital Network).
 2. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).
 3. VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line).
 4. HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line).
Przejdź.

Zadanie 9:

Na rysunku przedstawiono schemat przetwornika
img
 1. C/A o przetwarzaniu prądowym.
 2. C/A o przetwarzaniu napięciowym.
 3. A/C przetwarzającego metodą kompensacji wagowej.
 4. A/C przetwarzającego metodą bezpośredniego porównania.
Przejdź.

Zadanie 10:

Symbol którego filtru jest przedstawiony na rysunku?
img
 1. Dolnoprzepustowego.
 2. Górnoprzepustowego.
 3. Pasmowo-przepustowego.
 4. Pasmowo-zaporowego.
Przejdź.

Zadanie 11:

Przebieg sygnału zmodulowanego FSK (kluczowanie częstotliwości) przedstawia wykres oznaczony cyfrą
img
 1. D
 2. A
 3. B
 4. C
Przejdź.

Zadanie 12:

Który z symboli jest stosowany w formule arkusza kalkulacyjnego do zaadresowania bezwzględnego komórki?
 1. # np. #A#1
 2. $ np. $A$1
 3. & np. &A&1
 4. % np. %A%1
Przejdź.

Zadanie 13:

Które medium transmisyjne jest stosowane w systemie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication)?
 1. Fale radiowe.
 2. Skrętka.
 3. Światłowód.
 4. Kabel koncentryczny.
Przejdź.

Zadanie 14:

Regenerator cyfrowy
 1. filtruje i wzmacnia sygnał.
 2. wzmacnia i poprawia kształt oraz parametry czasowe sygnału.
 3. tylko poprawia kształt oraz parametry czasowe sygnału.
 4. tylko wzmacnia i poprawia kształt sygnału.
Przejdź.

Zadanie 15:

Którą cyfrą na schemacie blokowym modemu ADSL oznaczono procesor sygnałowy?
img
 1. 3
 2. 2
 3. 4
 4. 1
Przejdź.

Zadanie 16:

Indukcyjność jednostkowa linii długiej, w której jest przesyłany sygnał, reprezentuje
img
 1. straty cieplne w przewodach linii.
 2. pole elektryczne w dielektryku między przewodami linii.
 3. straty cieplne w dielektryku między przewodami linii.
 4. pole magnetyczne przewodów linii.
Przejdź.

Zadanie 17:

Fragment specyfikacji którego modemu jest przedstawiony na rysunku?
img
 1. VDSL z wbudowanym modułem Wi-Fi.
 2. ADSL z wbudowanym modułem Wi-Fi.
 3. ADSL+ bez wbudowanego modułu Wi-Fi.
 4. VDSL bez wbudowanego modułem Wi-Fi.
Przejdź.

Zadanie 18:

Jak nazywane są programy, które nie wymagają instalacji?
 1. Sniffer
 2. Portable
 3. Firewall
 4. Benchmark
Przejdź.

Zadanie 19:

Kabel telekomunikacyjny o żyłach miedzianych, przystosowany do ułożenia w kanalizacji ziemnej, jest oznaczony
 1. XzTKMXpw
 2. YTKSYekw
 3. YTKSY
 4. Z-XOTKtmsd
Przejdź.

Zadanie 20:

Która z technik modulacji jest stosowana do reprezentacji sygnału analogowego mowy w telekomunikacyjnych systemach cyfrowych?
 1. ASK (Amplitude-Shift Keying).
 2. FSK (Frequency-Shift Keying).
 3. PCM (Pulse-Code Modulation).
 4. PAM (Pulse-Amplitude Modulation).
Przejdź.

Zadanie 21:

Jaka jest wartość cyfrowego słowa wyjściowego b1b2b3, jeżeli na wejście przetwornika kompensacyjno-wagowego A/C podano napięcie Uwe = 3,8V, a wartość napięcia odniesienia wynosi 8V?
img
 1. 001
 2. 011
 3. 100
 4. 101
Przejdź.

Zadanie 22:

W którym systemie jest realizowana transmisja w trakcie do pola komutacyjnego pakietu abonenckich zespołów linowych cyfrowych, przedstawionym na rysunku?
img
 1. CDM
 2. TDM
 3. PCM
 4. WDM
Przejdź.

Zadanie 23:

Modem szerokopasmowy ADSL pracuje w paśmie częstotliwości
 1. od 20 Hz do 1,1 kHz
 2. od 20 kHz do 1,1 MHz
 3. od 20 Hz do 1,1 THz
 4. od 20 MHz do 1,1 GHz
Przejdź.

Zadanie 24:

Rysunek przedstawia symbol zakończenia sieciowego
img
 1. VDSL
 2. ISDN
 3. HDSL
 4. ADSL
Przejdź.

Zadanie 25:

Który kod zastosowano do przekształcenia danych zgodnie z przebiegami przedstawionymi na rysunku?
img
 1. AMI (Alternate Mark Inversion).
 2. CMI (Coded Mark Inversion).
 3. Bipolarny RZ (Return to Zero).
 4. Unipolarny RZ (Return to Zero).
Przejdź.

Zadanie 26:

Element przedstawiony na rysunku jest stosowany do
img
 1. zabezpieczenia układu antylokalnego.
 2. tłumienia sygnałów niepożądanych.
 3. zabezpieczenia linii przed wzrostem temperatury.
 4. ochrony przed przepięciami w linii abonenckiej.
Przejdź.

Zadanie 27:

W linii abonenckiej systemu ISDN BRA jest stosowane kodowanie
 1. AMI (Alternate Mark Inversion).
 2. 2B1Q (2 - Binary 1 - Quarternary).
 3. CMI (Coded Mark Inversion).
 4. NRZI (Non Return to Zero Inverted).
Przejdź.

Zadanie 28:

Jaką licencję ma oprogramowanie, które jest bezpłatnie rozpowszechniane i którego kopiami wolno legalnie się dzielić, jednak korzystanie z niego wymaga wniesienia określonych opłat po pewnym okresie użytkowania lub zakupu licencji, aby móc korzystać z jego pełnej funkcjonalności?
 1. Freeware
 2. BOX
 3. Shareware
 4. OEM
Przejdź.

Zadanie 29:

Rysunek przedstawia złącze w kolorze szarym
img
 1. LSA, rozłączne na 5 par.
 2. LSA, nierozłączne na 10 par.
 3. LC/SC, rozłączne, 5 portów.
 4. LC/SC, nierozłączne, 10 portów.
Przejdź.

Zadanie 30:

Na rysunku strzałką wskazano filtr
img
 1. dolnoprzepustowy.
 2. górnoprzepustowy.
 3. szerokopasmowy.
 4. selektywny.
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW