GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Wzrost częstotliwości sygnału w wieloparowych kablach teleinformatycznych
 1. może powodować zakłócenia spowodowane przenikami.
 2. nie ma wpływu na zakłócenia w kablu, nawet jeżeli kabel nie jest ekranowany.
 3. nie ma wpływu na zakłócenia w kablu jeśli kabel jest ekranowany.
 4. może powodować eliminację zakłóceń spowodowanych przenikami.
Przejdź.

Zadanie 2:

Rysunek ilustruje przebieg sygnału analogowego zmodulowanego
img
 1. częstotliwościowo.
 2. cyfrowo.
 3. fazowo.
 4. amplitudowo.
Przejdź.

Zadanie 3:

Która sekwencja została podana na wejście przetwornika C/A,jeżeli na wyjściu przetwornika otrzymano napięcie U(wy) = 3 V przy napięciu odniesienia U(odn) =-4V ?
img
 1. a(1) a(2) a(3) = 010
 2. a(1) a(2) a(3) = 110
 3. a(1) a(2) a(3) = 101
 4. a(1) a(2) a(3) = 011
Przejdź.

Zadanie 4:

Który z przebiegów czasowych przedstawia sygnał zgłoszenia centrali w łączu abonenckim?
img
 1. C
 2. B
 3. A
 4. D
Przejdź.

Zadanie 5:

Akumulatory litowo-jonowe charakteryzują się
 1. "efektem pamięciowym" i nie powinno się ich całkowicie rozładowywać.
 2. brakiem "efektu pamięciowego" i nie powinno się ich całkowicie rozładowywać.
 3. brakiem "efektu pamięciowego" i można je całkowicie rozładowywać.
 4. "efektem pamięciowym" i można je całkowicie rozładowywać.
Przejdź.

Zadanie 6:

Na schemacie został przedstawiony zasilacz z prostownikiem
img
 1. jednopołówkowym bez stabilizacji.
 2. jednopołówkowym ze stabilizacją.
 3. dwupołówkowym bez stabilizacji.
 4. dwupołówkowym ze stabilizacją.
Przejdź.

Zadanie 7:

Symbol blokowy którego filtru jest przedstawiony na rysunku?
img
 1. Dolnoprzepustowego.
 2. Selektywnego.
 3. Szerokopasmowego.
 4. Górnoprzepustowego.
Przejdź.

Zadanie 8:

Na rysunku przedstawiono panel czołowy modemu ADSL 2+. Zgaszona dioda pod oznaczeniem słuchawki oznacza, że
img
 1. nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna.
 2. usługa telefonii jest nieaktywna.
 3. nie jest podłączony aparat telefoniczny do modemu.
 4. jest prowadzona rozmowa telefoniczna.
Przejdź.

Zadanie 9:

Na rysunku przedstawiono fragment specyfikacji modemu
img
 1. DSL z wbudowanym modułem do korzystania z telefonii analogowej.
 2. VDSL z wbudowanym modułem do korzystania z telefonii internetowej.
 3. DSL z wbudowanym modułem do korzystania z telefonii internetowej.
 4. VDSL z wbudowanym modułem do korzystania z telefonii analogowej.
Przejdź.

Zadanie 10:

Która spośród wymienionych cech jest charakterystyczna dla komutacji pakietów w trybie datagram?
 1. Pakiety pomiędzy użytkownikiem a centralą mogą być przesyłane różnymi drogami.
 2. Przed przesłaniem pakietów miedzy dwoma użytkownikami zestawiany jest kanał logiczny.
 3. W czasie trwania połączenia użytkownik nie może korzystać z innych usług.
 4. Pakiety docierają do stacji docelowej zawsze w kolejności w jakiej zostały wysłane.
Przejdź.

Zadanie 11:

Podział jednego strumienia danych na kilka kanałów fizycznych to
 1. ruting.
 2. Wavelength Division Multiplexing.
 3. Code Division Multiplexing.
 4. splitting.
Przejdź.

Zadanie 12:

W łączu ISDN na styku U jest stosowane kodowanie
 1. 2B1Q
 2. CMI
 3. AMI
 4. HDB3
Przejdź.

Zadanie 13:

System informatyczny wspomagający zarządzanie relacjami z klientami to
 1. CRM (ang. Customer Relationship Management)
 2. ERP (ang. Enterprise Resource Planning)
 3. SCM (ang. Supply Chain Management)
 4. MRP (ang. Material Reąuirements Planning)
Przejdź.

Zadanie 14:

Technologia ATM (Asynchronous Transfer Mode) stosuje komutację
 1. łączy.
 2. ramek.
 3. komórek.
 4. kanałów.
Przejdź.

Zadanie 15:

Na podstawie fragmentu instrukcji konfiguracji telefonu ISDN określ, którą kombinację klawiszy należy wcisnąć, aby wpisać pod numerem telefonu (wielkość liter bez znaczenia) słowo Ola.
img
 1. Trzy razy cyfrę 6, trzy razy cyfrę 4, raz cyfrę 2.
 2. Sześć razy cyfrę 6, trzy razy cyfrę 4, raz cyfrę 1.
 3. Trzy razy cyfrę 6, trzy razy cyfrę 5, raz cyfrę 2.
 4. Sześć razy cyfrę 6, trzy razy cyfrę 5, raz cyfrę 1.
Przejdź.

Zadanie 16:

Rezystancja telefonu analogowego przyłączonego do centralki telefonicznej nie powinna przekroczyć
 1. 0,06 kΩ
 2. 0,60 kΩ
 3. 1,80 kΩ
 4. 6,00 kΩ
Przejdź.

Zadanie 17:

Przyrząd TDR-410 jest stosowany do
img
 1. pomiaru rezystancji.
 2. lokalizacji trasy kabla.
 3. lokalizacji uszkodzeń w kablach.
 4. pomiaru indukcyjności.
Przejdź.

Zadanie 18:

Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
img
 1. demultipleksera z czterema wejściami sterującymi, dwoma wejściami danych.
 2. multipleksera z dwoma wejściami sterującymi, czterema wejściami danych.
 3. demultipleksera z dwoma wejściami sterującymi, czterema wejściami danych.
 4. multipleksera z czterema wejściami sterującymi, dwoma wejściami danych.
Przejdź.

Zadanie 19:

Program antyszpiegowski systemu Windows to Windows
 1. Defender.
 2. ScanDisk.
 3. Media Center.
 4. Anytime Upgrade.
Przejdź.

Zadanie 20:

Które narzędzie jest stosowane do zarabiania kabli w złączach LSA?
img
 1. A
 2. C
 3. B
 4. D
Przejdź.

Zadanie 21:

Który miernik jest stosowany do lokalizacji miejsca uszkodzenia typu „zwarcie do ziemi” jednej pary przewodów kabla telekomunikacyjnego?
 1. Pojemnościowy mostek pomiarowy.
 2. Miernik pojemności.
 3. Rezystancyjny mostek pomiarowy.
 4. Miernik rezystancji izolacji.
Przejdź.

Zadanie 22:

W stanie spoczynku aparatu telefonicznego częstotliwość sygnału wywołania
 1. mieści się w zakresie od 300 Hz do 3 400 Hz.
 2. jest równa 100 Hz.
 3. mieści się w zakresie od 25 Hz do 50 Hz.
 4. jest równa 425 Hz.
Przejdź.

Zadanie 23:

Kompresja cyfrowa sygnału powoduje
 1. zwiększenie liczby danych i zmniejszenie przepływności tego sygnału.
 2. zmniejszenie liczby danych i zwiększenie przepływności tego sygnału.
 3. zmniejszenie liczby danych i zmniejszenie przepływności tego sygnału.
 4. zwiększenie liczby danych i zwiększenie przepływności tego sygnału.
Przejdź.

Zadanie 24:

Pojęcie linii abonenckiej bez strat oznacza, że rezystancja jednostkowa linii
 1. R = 0 i konduktancja jednostkowa linii G = 0
 2. R = 0 i konduktancja jednostkowa linii G =+∞
 3. R = +∞ i konduktancja jednostkowa linii G = 0
 4. R = +∞ i konduktancja jednostkowa linii G = +∞
Przejdź.

Zadanie 25:

Aby zabezpieczyć system operacyjny przed atakami z sieci, należy zainstalować i poprawnie skonfigurować
 1. program archiwizujący.
 2. komunikator internetowy.
 3. zaporę sieciową.
 4. przeglądarkę internetową.
Przejdź.

Zadanie 26:

Który typ licencji przyporządkowuje oprogramowanie wyłącznie do jednego, konkretnego, zestawu komputerowego?
 1. OEM
 2. BOX
 3. GNU GPL
 4. CPL
Przejdź.

Zadanie 27:

Opcja BIOS-u First/Second/Third/Boot Device (Boot Sequence) pozwala na ustalenie kolejności odczytywania
 1. nośników, z których będzie uruchamiany sterownik pamięci.
 2. plików na pamięci flesz, z których będzie uruchamiany system operacyjny.
 3. plików na dysku, z których będzie uruchamiany system operacyjny.
 4. nośników, z których będzie uruchamiany system operacyjny.
Przejdź.

Zadanie 28:

Która spośród wymienionych cech jest charakterystyczna dla komutacji kanałów?
 1. Zestawiony na czas połączenia kanał transmisyjny jest w pełni wykorzystany.
 2. Droga pomiędzy urządzeniami końcowymi jest zestawiana na cały czas trwania połączenia.
 3. W czasie trwania połączenia użytkownik może korzystać jednocześnie z wielu usług.
 4. Dane przesyłane są w małych porcjach zwanych komórkami o stałej długości.
Przejdź.

Zadanie 29:

Zrzut ekranowy przedstawiony na rysunku prezentuje uruchamianie
img
 1. odinstalowania instalacji nowej pamięci USB.
 2. aktualizacji nowej pamięci USB.
 3. odinstalowania sterownika karty sieciowej.
 4. aktualizacji sterownika karty sieciowej.
Przejdź.

Zadanie 30:

Zakodowanej liczbie zapisanej w systemie szesnastkowym A3DF5 odpowiada liczba zapisana w naturalnym kodzie dwójkowym
 1. 1010 0011 0101 1111 1101
 2. 1010 0101 1101 1111 0011
 3. 1010 1101 0011 1111 0101
 4. 1010 0011 1101 1111 0101
Przejdź.

Zadanie 31:

Rysunek przedstawia schemat podłączenia aparatów telefonicznych do zakończenia NT1 terminala ISDN centrali. Na podstawie rysunku można stwierdzić, że dwa aparaty
img
 1. cyfrowe są błędnie podłączone do zakończenia NT1 centrali.
 2. analogowe są błędnie podłączone do zakończenia NT1 centrali.
 3. analogowe są poprawnie podłączone do zakończenia NT1 centrali.
 4. cyfrowe są poprawnie podłączone do zakończenia NT1 centrali.
Przejdź.

Zadanie 32:

Aby zrealizować transmisję danych na łączu dzierżawionym punkt-punkt, stosuje się modem
 1. HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line).
 2. ISDN (Integrated Services Digital Network).
 3. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).
 4. VDSL (Very High Speed DSL).
Przejdź.

Zadanie 33:

Ile wynosi maksymalna wartość rezystancji linii telefonicznej wraz z aparatem POTS?
 1. 1 600 Ω
 2. 2 000 Ω
 3. 1 800 Ω
 4. 2 200 Ω
Przejdź.

Zadanie 34:

W którym typie modulacji jest wykorzystywane połączenie modulacji amplitudy i fazy?
 1. GFSK
 2. DPCM
 3. ASK
 4. QAM
Przejdź.

Zadanie 35:

Który ze znaków ostrzegawczych przestrzega przed promieniowaniem niejonizującym?
img
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
Przejdź.

Zadanie 36:

Która kategoria kabla UTP umożliwia transmisję z szybkością 1 000 Mbit/s
 1. Kategoria 2.
 2. Kategoria 3.
 3. Kategoria 4.
 4. Kategoria 6.
Przejdź.

Zadanie 37:

Filtracja sygnału, próbkowanie sygnału analogowego, kwantowanie i kodowanie są operacjami modulacji
 1. PCM (ang. Pulse Code Modulation)
 2. PAM (ang. Pulse Amplitudę Modulation)
 3. FSK (ang. Freąuency Shift Keying)
 4. ASK (ang. Amplitude Shift Keying)
Przejdź.

Zadanie 38:

Po załączeniu zasilania komputer uruchomił się, wygenerował jeden sygnał dźwiękowy, na ekranie obraz pozostał czarny. Co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną zaistniałej sytuacji?
 1. Uszkodzony dysk twardy.
 2. Brak połączenia komputera z monitorem.
 3. Brak zainstalowanego systemu na dysku.
 4. Uszkodzona pamięć operacyjna.
Przejdź.

Zadanie 39:

Rysunek zawiera schemat przetwornika
img
 1. A/C przetwarzającego sygnał metodą kompensacji wagowej.
 2. C/A o przetwarzaniu napięciowym.
 3. A/C przetwarzającego sygnał metodą całkowania.
 4. C/A o przetwarzaniu prądowym.
Przejdź.

Zadanie 40:

Na schemacie aparatu telefonicznego CB rezystor R1 i kondensator C1 pełnią rolę układu
img
 1. separującego.
 2. antylokalnego.
 3. separacji galwanicznej.
 4. gasikowego.
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW