GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Który z adresów IP należy do klasy A?
 1. 119.0.0.1
 2. 192.9.2.1
 3. 134.16.0.1
 4. 169.255.2.1
Przejdź.

Zadanie 2:

Informacje o kontach użytkowników w systemie LINUX przechowywane są w pliku
 1. /etc/shells
 2. /etc/group
 3. /etc/shadow
 4. /etc/passwd
Przejdź.

Zadanie 3:

Połączenie między oddzielnymi sieciami i kontrolę przepływu informacji między nimi realizuje urządzenie warstwy dystrybucji nazywane
 1. serwerem.
 2. routerem.
 3. przełącznikiem.
 4. koncentratorem.
Przejdź.

Zadanie 4:

Ile domen kolizyjnych występuje w sieci pokazanej na rysunku?
img
 1. 5
 2. 4
 3. 1
 4. 6
Przejdź.

Zadanie 5:

Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to
 1. switch.
 2. regenerator (repeater).
 3. firewall.
 4. most przezroczysty (transparent bridge).
Przejdź.

Zadanie 6:

Odległość toru nieekranowego kabla sieciowego od oświetleniowej instalacji elektrycznej powinna wynosić minimum
 1. 30 cm
 2. 20 cm
 3. 40 cm
 4. 50 cm
Przejdź.

Zadanie 7:

Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać
 1. kosztorys robót instalatorskich.
 2. założenia projektowe sieci lokalnej.
 3. spis rysunków wykonawczych.
 4. raport pomiarowy torów transmisyjnych.
Przejdź.

Zadanie 8:

W systemie Windows Serwer utworzenie ukrytego, udostępnionego katalogu wymaga dopisania na końcu nazwy katalogu symbolu
 1. @
 2. %
 3. &
 4. $
Przejdź.

Zadanie 9:

Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest poprzez
 1. Active Directory.
 2. panel sterowania.
 3. kontroler domeny.
 4. role i funkcje.
Przejdź.

Zadanie 10:

Który typ routingu najlepiej jest zastosować w rozbudowanych, szybko zmieniających się sieciach?
 1. Dynamiczny.
 2. Statyczny.
 3. Zewnętrzny.
 4. Lokalny.
Przejdź.

Zadanie 11:

Dopuszczalny promień zgięcia podczas instalacji kabla U/UTP kat.5E wynosi
 1. dwie średnice kabla.
 2. cztery średnice kabla.
 3. osiem średnic kabla.
 4. sześć średnic kabla.
Przejdź.

Zadanie 12:

Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach, to
 1. router.
 2. switch.
 3. hub.
 4. firewall.
Przejdź.

Zadanie 13:

Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
 1. 1 punktu rozdzielczego na każde 250 m kw. powierzchni.
 2. 1 punktu rozdzielczego na każde 100 m kw. powierzchni.
 3. 1 punktu rozdzielczego na każde piętro.
 4. 1 punktu rozdzielczego na cały wielopiętrowy budynek.
Przejdź.

Zadanie 14:

Protokół typu klient-serwer oraz żądanie-odpowiedź, który stosowany jest do udostępniania plików, to
 1. FTP
 2. SSL
 3. SSH
 4. ARP
Przejdź.

Zadanie 15:

Przechowywanie kopii często odwiedzanych stron oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki odfiltrowywaniu określonych zawartości stron sieci Web można uzyskać poprzez
 1. instalację programu antywirusowego i najnowszą bazę wirusów.
 2. konfigurację serwera pośredniczącego proxy.
 3. korzystanie z systemu z uprawnień administratora.
 4. automatyczne wyłączenie plików cookies.
Przejdź.

Zadanie 16:

Jakie polecenie umożliwia mapowanie zasobów sieciowych w Windows Serwer?
 1. net map
 2. network
 3. net add
 4. net use
Przejdź.

Zadanie 17:

Skrót MAN oznacza sieć
 1. lokalną.
 2. rozległą.
 3. miejską.
 4. kampusową.
Przejdź.

Zadanie 18:

Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.e-nafarcie.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu 78.46.109.85 pozwala otworzyć tę stronę. Przyczyną tego problemu jest brak skonfigurowanego serwera
 1. WWW
 2. DNS
 3. SQL
 4. DHCP
Przejdź.

Zadanie 19:

Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to
 1. kosztorys ślepy.
 2. kosztorys ofertowy.
 3. przedmiar robót.
 4. specyfikacja techniczna.
Przejdź.

Zadanie 20:

Za pomocą narzędzia diagnostycznego Tracert można ustalić trasę do punktu docelowego. Przez ile routerów przeszedł pakiet wysłany do hosta 172.16.0.99?
img
 1. 4
 2. 2
 3. 5
 4. 24
Przejdź.

Zadanie 21:

Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy
 1. dostępu do sieci.
 2. aplikacji.
 3. internetowej.
 4. transportowej.
Przejdź.

Zadanie 22:

Do utworzenia woluminu RAID 5 w serwerze potrzeba minimum
 1. 2 dyski.
 2. 5 dysków.
 3. 4 dyski.
 4. 3 dyski.
Przejdź.

Zadanie 23:

Adres planowanej sieci należy do klasy C. Sieć została podzielona na 4 podsieci po 62 urządzenia w każdej podsieci. Która z poniższych masek jest odpowiednia do planowanego zadania?
 1. 255.255.255.192
 2. 255.255.255.128
 3. 255.255.255.224
 4. 255.255.255.240
Przejdź.

Zadanie 24:

W sieci o adresie 192.168.20.0 zastosowano maskę podsieci 255.255.255.248. Ile adresów IP będzie dostępnych dla urządzeń?
 1. 1022
 2. 6
 3. 14
 4. 510
Przejdź.

Zadanie 25:

Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310 nm i 1550 nm należy użyć
 1. rejestratora cyfrowego.
 2. miernika mocy optycznej.
 3. reflektometru TDR.
 4. testera UTP.
Przejdź.

Zadanie 26:

Najczęściej stosowany kodek mowy podczas konfiguracji bramki VoIP to
 1. AC3
 2. GSM
 3. G.711
 4. A.512
Przejdź.

Zadanie 27:

Aby przeprowadzić ręczną konfigurację interfejsu sieciowego w systemie LINUX należy się posłużyć poleceniem
 1. eth0
 2. ifconfig
 3. ipconfig
 4. route add
Przejdź.

Zadanie 28:

Urządzenie sieciowe przedstawione na rysunku, to
img
 1. router.
 2. firewall.
 3. przełącznik.
 4. konwerter mediów.
Przejdź.

Zadanie 29:

Który z protokołów przesyła datagramy użytkownika nie gwarantując ich dostarczenia?
 1. TCP
 2. UDP
 3. ICMP
 4. HTTP
Przejdź.

Zadanie 30:

W celu wyłączenia rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej należy w punkcie dostępowym wyłączyć funkcję
 1. Wide Channel
 2. SSID
 3. UPnP AV
 4. Filter IDENT
Przejdź.

Zadanie 31:

Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne, to
 1. światłowód.
 2. skrętka typu UTP.
 3. gruby kabel koncentryczny.
 4. cienki kabel koncentryczny.
Przejdź.

Zadanie 32:

Na rysunku przedstawiono sieć lokalną opartą na okablowaniu kat. 6. Stacja robocza "C" nie może skomunikować się z siecią. Jaki problem warstwy fizycznej może powodować brak łączności?
img
 1. Nieprawidłowy adres IP.
 2. Nieodpowiedni kabel.
 3. Zły typ przełącznika.
 4. Zła długość kabla.
Przejdź.

Zadanie 33:

Który protokół komunikacyjny wykorzystuje port 53?
 1. FTP
 2. HTTP
 3. DNS
 4. SMTP
Przejdź.

Zadanie 34:

Na rysunku przedstawiono kabel
img
 1. U/UTP
 2. S/FTP
 3. U/FTP
 4. F/STP
Przejdź.

Zadanie 35:

Na rysunku przedstawiono patchpanel - nieekranowany panel krosowy kategorii 5E, wyposażony w złącza szczelinowe typu LSA. Do montażu (zaszywania) kabli w złącza szczelinowe należy użyć
img
 1. narzędzia zaciskowego 8P8C.
 2. narzędzia uderzeniowego.
 3. narzędzia zaciskowego BNC.
 4. narzędzia JackRapid.
Przejdź.

Zadanie 36:

Polecenie, za pomocą którego można uzyskać informacje o aktualnych połączeniach TCP oraz informacje o źródłowych i docelowych portach, to
 1. ping
 2. lookup
 3. netstat
 4. ipconfig
Przejdź.

Zadanie 37:

W jakich jednostkach wyrażony jest przesłuch zbliżny NEXT?
 1. Ω
 2. dB
 3. A
 4. J
Przejdź.

Zadanie 38:

Aby chronić komputery w sieci lokalnej przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami typu DoS należy zainstalować i skonfigurować
 1. filtr antyspamowy.
 2. zaporę ogniową.
 3. program antywirusowy.
 4. blokadę okienek pop-up.
Przejdź.

Zadanie 39:

Planując wykorzystanie miejsca na dysku komputera do przechowywania i udostępniania takich informacji, jak pliki i aplikacje dostępne w sieci oraz zarządzania nimi, należy skonfigurować komputer jako
 1. serwer DHCP.
 2. serwer terminali.
 3. serwer aplikacji.
 4. serwer plików.
Przejdź.

Zadanie 40:

Polecenie umożliwiające poznanie adresów fizycznych dla kart sieciowych w systemie, to
 1. getmac
 2. pathping
 3. arp -a
 4. ping
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW