GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Które urządzenie aktywne umożliwi połączenie z siecią lokalną kabla UTP 15 komputerów, drukarki sieciowej oraz rutera?
 1. Przełącznik 16-portowy.
 2. Panel krosowniczy 16-portowy.
 3. Przełącznik 24-portowy.
 4. Panel krosowniczy 24-portowy.
Przejdź.

Zadanie 2:

Który z wymienionych programów umożliwi sporządzenie rysunku technicznego przedstawiającego plan instalacji logicznej sieci lokalnej budynku?
 1. CommView
 2. WireShark
 3. AutoCad
 4. Packet Tracer
Przejdź.

Zadanie 3:

Jest to najnowsza wersja klienta wieloplatformowego, cenionego przez użytkowników na całym świecie, serwera wirtualnej sieci prywatnej, pozwalającego na zestawienie pomiędzy hostem a komputerem lokalnym połączenia, nieobsługujący uwierzytelnianie z użyciem kluczy, jak również certyfikatów, nazw użytkownika i hasła, a także, w wersji dla Windows, dodatkowych kart.
Który z programów został opisany powyżej?
 1. Putty
 2. Ethereal
 3. TightVNC
 4. OpenVPN
Przejdź.

Zadanie 4:

Który protokół pocztowy umożliwia między innymi przechowywanie odbieranych wiadomości e-mail na serwerze, zarządzanie wieloma folderami, usuwanie wiadomości i przenoszenie ich pomiędzy folderami?
 1. Internet Message Access Protocol (IMAP).
 2. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
 3. Post Office Protocol (POP).
 4. Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME).
Przejdź.

Zadanie 5:

Urządzeniem sieciowym przedstawionym na schemacie sieci jest
img
 1. koncentrator.
 2. modem.
 3. przełącznik.
 4. ruter.
Przejdź.

Zadanie 6:

W pomieszczeniu biurowym należy zainstalować 5 podwójnych gniazd abonenckich. Średnia odległość gniazda abonenckiego o lokalnego punktu dystrybucyjnego wynosi 10 m. Jaki będzie przybliżony koszt zakupu kabla UTP kategorii 5e przeznaczonego do budowy sieci lokalnej, jeżeli cena brutto 1 m kabla UTP kategorii 5e wynosi 1,60 zł?
 1. 80,00 zł
 2. 800,00 zł
 3. 320,00 zł
 4. 160,00 zł
Przejdź.

Zadanie 7:

Do jakiego rodzaju wtyków jest stosowana przedstawiona na rysunku zaciskarka?
img
 1. RJ45
 2. BNC
 3. E2000
 4. SC/PC
Przejdź.

Zadanie 8:

Które urządzenie sieciowe zostało przedstawione na rysunku?
img
 1. Modem USB.
 2. Adapter IrDA
 3. Adapter Bluetooth.
 4. Karta sieciowa WiFi.
Przejdź.

Zadanie 9:

Do ilu sieci należą komputery o adresach IP i maskach sieci przedstawionych w tabeli?
img
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
Przejdź.

Zadanie 10:

Która polska norma określa standardy okablowania strukturalnego?
 1. TSB-67
 2. EIA/TIA 568-A
 3. PN-EN 50173
 4. ISO/IEC 11801
Przejdź.

Zadanie 11:

W stacjach roboczych są zainstalowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 ze złączem RJ45. Które medium transmisyjne należy wybrać do budowy sieci komputerowej, aby zapewnić pracę z najwyższą przepustowością?
 1. Kabel UTP kategorii 5.
 2. Światłowód jednomodowy.
 3. Światłowód wielomodowy.
 4. Kabel UTP kategorii 5e.
Przejdź.

Zadanie 12:

Utworzenie kontrolera domeny w rodzinie systemów Windows Server na lokalnym serwerze wymaga zainstalowania roli
 1. usługi LSD w usłudze Active Directory.
 2. usługi domenowej w usłudze Active Directory.
 3. usługi certyfikatów w usłudze Active Directory.
 4. usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory.
Przejdź.

Zadanie 13:

Które urządzenie diagnostyczne jest przedstawione na rysunku i opisane w specyfikacji przedstawionej w tabeli?
img
 1. Multimetr cyfrowy.
 2. Reflektometr optyczny.
 3. Analizator sieci bezprzewodowych.
 4. Diodowy tester okablowania.
Przejdź.

Zadanie 14:

Który z wymienionych adresów IPv4 należy do klasy B?
 1. 224.100.10.10
 2. 128.100.100.10
 3. 192.168.1.10
 4. 10.10.10.10
Przejdź.

Zadanie 15:

Standard Transport Layer Security (TLS) to rozwinięcie protokołu
 1. Security Shell (SSH).
 2. Secure Socket Layer (SSL).
 3. Session Initiation Protocol (SIP).
 4. Network Terminal Protocol (telnet).
Przejdź.

Zadanie 16:

Jaka jest liczba adresów, które można przydzielić urządzeniom pracującym w sieci o adresie IP 192.168.20.0/26?
 1. 4
 2. 62
 3. 30
 4. 126
Przejdź.

Zadanie 17:

Protokołem sieciowym definiującym mechanizmy stosowane do zarządzania urządzeniami sieciowymi jest
 1. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
 2. Simple Network Management Protocol (SNMP).
 3. Internet Group Management Protocol (IGMP).
 4. Internet Control Message Protocol (ICMP).
Przejdź.

Zadanie 18:

Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym sieci 172.16.64.0/26?
 1. 172.16.64.0
 2. 172.16.64.63
 3. 172.16.64.192
 4. 172.16.64.255
Przejdź.

Zadanie 19:

Który z symboli oznacza przełącznik?
img
 1. A
 2. B
 3. D
 4. C
Przejdź.

Zadanie 20:

W której topologii sieci fizycznej każdy komputer jest połączony z dokładnie dwoma sąsiednimi komputerami, bez dodatkowych urządzeń aktywnych?
 1. Siatki.
 2. Gwiazdy.
 3. Pierścienia.
 4. Magistrali.
Przejdź.

Zadanie 21:

Rysunek przedstawia konfigurację protokołu TCP/IP serwera i stacji roboczej. Na serwerze jest zainstalowana rola serwera DNS. Polecenie ping www.cke.edu.pl uruchomione na serwerze daje wynik pozytywny, a na stacji roboczej negatywny. Aby usługa DNS na stacji działała prawidłowo, należy zmienić adres
img
 1. bramy na serwerze na 192.168.1.11.
 2. bramy na stacji roboczej na 192.168.1.10.
 3. serwera DNS na stacji roboczej na 192.168.1.10.
 4. serwera DNS na stacji roboczej na 192.168.1.11.
Przejdź.

Zadanie 22:

Na podstawie przedstawionego cennika oblicz, jaki będzie koszt brutto jednego dwumodułowego podwójnego natynkowego gniazda abonenckiego.
img
 1. 18,00 zł
 2. 28,00 zł
 3. 25,00 zł
 4. 32,00 zł
Przejdź.

Zadanie 23:

W dokumentacji powykonawczej fizycznej i logicznej struktury sieci lokalnej musi znajdować się
 1. harmonogram prac wykonawczych.
 2. schemat sieci z oznaczonymi punktami dystrybucyjnymi i gniazdami.
 3. wstępny kosztorys materiałów i robocizny.
 4. umowa zlecającego pracę z wykonawcą.
Przejdź.

Zadanie 24:

Która z topologii przedstawionych na rysunkach jest topologią siatki?
img
 1. B
 2. A
 3. C
 4. D
Przejdź.

Zadanie 25:

Które polecenie uruchamia edytor zasad grup w rodzinie systemów Windows Server?
 1. services.msc
 2. regedit.exe
 3. gpedit.msc
 4. depromo.exe
Przejdź.

Zadanie 26:

Sposób działania protokołu został przedstawiony na rysunku?
img
 1. Dynamic Host Configuration Protokcol (DHCP).
 2. Domain Name System (DNS).
 3. Security Shell (SSH).
 4. Telnet
Przejdź.

Zadanie 27:

Kabel typu skrętka, w której pojedyncza para żył jest foliowana oraz całość kabla jest w ekranie z folii i siatki, oznacza się symbolem
 1. U/UTP
 2. SF/UTP
 3. SF/FTP
 4. U/FTP
Przejdź.

Zadanie 28:

Jakie są wartości pasma częstotliwości oraz maksymalnej szybkości transmisji danych w standardzie 802.11g WiFi?
 1. 2,4 GHz, 54 Mbps
 2. 5GHz, 300 Mbps
 3. 5Ghz, 53 Mbps
 4. 2,4 GHz, 300 Mbps
Przejdź.

Zadanie 29:

Który z adresów IP ma przypisaną maskę w postaci pełnej, wynikającej z klasy adresu?
 1. 118.20.15.6, 255.255.0.0
 2. 140.16.5.18, 255.255.255.0
 3. 180.12.56.1, 255.255.0.0
 4. 169.12.19.6, 255.255.255.0
Przejdź.

Zadanie 30:

Internet Relay Chat (IRC) to protokół stosowany do
 1. przesyłania poczty e-mail.
 2. transmisji głosu przez sieć.
 3. transmisji listów na grupę dyskusyjną.
 4. prowadzenia rozmów za pomocą konsoli tekstowej.
Przejdź.

Zadanie 31:

Norma TIA/EIA-568-B.2 określa specyfikację parametrów transmisyjnych
 1. kabli UTP.
 2. światłowodów.
 3. fal radiowych.
 4. kabli koncentrycznych.
Przejdź.

Zadanie 32:

Ile punktów abonenckich (2 x RJ45), zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 50167, powinno znajdować się w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 49 m2?
 1. 1
 2. 5
 3. 4
 4. 9
Przejdź.

Zadanie 33:

Którym elementem sieci SIP jest telefon IP?
 1. Serwerem rejestracji SIP.
 2. Serwerem przekierowań.
 3. Terminalem końcowym.
 4. Serwerem Proxy SIP.
Przejdź.

Zadanie 34:

Które urządzenie umożliwi podłączenie drukarki nieposiadającej karty sieciowej do lokalnej sieci komputerowej?
 1. Regenerator.
 2. Koncentrator.
 3. Serwer wydruku.
 4. Punkt dostępu.
Przejdź.

Zadanie 35:

Adres IP serwera, na którym jest zainstalowana domena www.wp.pl to 212.77.98.9. Co jest przyczyną sytuacji przedstawionej na zrzucie ekranowym?
img
 1. Nie ma w sieci serwera o adresie IP 212.77.98.9.
 2. Błędny adres serwera DNS lub brak połączenia z serwerem DNS.
 3. Domena o nazwie www.wp.pl jest niedostępna w sieci.
 4. Stacja robocza i domena www.wp.pl nie pracują w tej samej sieci.
Przejdź.

Zadanie 36:

User Datagram Protocol (UDP) jest protokołem
 1. połączeniowym warstwy transportowej TCP/IP
 2. bezpołączeniowym warstwy łącza danych modelu ISO/OSI
 3. bezpołączeniowym warstwy transportowej TCP/IP
 4. połączeniowym warstwy łącza danych modelu ISO/OSI
Przejdź.

Zadanie 37:

Zainstalowanie serwera stron internetowych w rodzinie Windows Server umożliwia rola
 1. usługi plików.
 2. serwer aplikacji.
 3. serwer sieci Web.
 4. usługi pulpitu zdalnego.
Przejdź.

Zadanie 38:

Wskaż, które zdanie opisujące zaporę sieciową jest fałszywe
 1. Jest elementem systemu operacyjnego Windows.
 2. Jest zainstalowana na każdym przełączniku.
 3. Jest elementem oprogramowania większości ruterów.
 4. Jest narzędziem zabezpieczającym sieć przez włamaniami.
Przejdź.

Zadanie 39:

Do sprawdzenia statystyk protokołów TCP/IP oraz aktualnych połączeń sieciowych w systemach rodziny Windows jest stosowane polecenie
 1. ping
 2. route
 3. netstat
 4. tracert
Przejdź.

Zadanie 40:

Które urządzenie zwiększy zasięg sieci bezprzewodowej?
 1. Modem VDSL.
 2. Konwerter mediów.
 3. Przełącznik zarządzalny.
 4. Wzmacniacz sygnału.
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW