GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Ile maksymalnie urządzeń można zaadresować w sieci o adresacji IPv4 klasy C?
 1. 254
 2. 126
 3. 2024
 4. 65534
Przejdź.

Zadanie 2:

Jak jest nazywana transmisja dwukierunkowa w sieci Ethernet?
 1. Simplex.
 2. Duosimplex.
 3. Full duplex.
 4. Half duplex.
Przejdź.

Zadanie 3:

Ile bitów ma adres logiczny IPv6
 1. 128
 2. 32
 3. 64
 4. 16
Przejdź.

Zadanie 4:

Usługa, która pozwala na pobieranie i przesyłanie plików na serwer, to
 1. DNS
 2. FTP
 3. ICMP
 4. CP
Przejdź.

Zadanie 5:

Na rysunku jest przedstawiony fragment procesu komunikacji z serwerem przechwyconej przez program Wireshark. Który to serwer?
img
 1. FTP
 2. DNS
 3. DHCP
 4. WWW
Przejdź.

Zadanie 6:

Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Przejdź.

Zadanie 7:

Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest
 1. 2000::/3
 2. FF00::/8
 3. ::/128
 4. FE80::/10
Przejdź.

Zadanie 8:

Do którego urządzenia należy podłączyć komputery, aby pracowały w różnych domenach rozgłoszeniowych?
 1. Mostu.
 2. Koncentratora.
 3. Regeneratora.
 4. Rutera.
Przejdź.

Zadanie 9:

Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
img
 1. Źródłowy adres IP komputera PC1, docelowy rutera R2 serwera, adres źródłowy MAC komputera PC1, adres docelowy adres MAC serwera.
 2. Źródłowy adres IP komputera PC1, docelowy adres IP serwera, adres źródłowy MAC komputera PC1, adres docelowy adres MAC serwera.
 3. Źródłowy adres IP rutera R1, docelowy adres IP rutera R2, adres źródłowy MAC komputera PC1, adres docelowy adres MAC serwera.
 4. Źródłowy adres IP komputera PC1, docelowy adres IP serwera, adres źródłowy MAC rutera R1, adres docelowy adres MAC rutera R2.
Przejdź.

Zadanie 10:

Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
 1. Lokalny.
 2. Mobilny.
 3. Tymczasowy.
 4. Obowiązkowy.
Przejdź.

Zadanie 11:

Zmniejszanie liczby jedynek w masce umożliwi zaadresowanie
 1. większej liczby sieci i większej liczby urządzeń.
 2. większej liczby sieci i mniejszej liczby urządzeń.
 3. mniejszej liczby sieci i mniejszej liczby urządzeń.
 4. mniejszej liczby sieci i większej liczby urządzeń.
Przejdź.

Zadanie 12:

Na rysunku przedstawiona jest konfiguracja
img
 1. rezerwacji adresów MAC.
 2. sieci bezprzewodowej.
 3. przekierowania portów.
 4. wirtualnych sieci.
Przejdź.

Zadanie 13:

Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego do niej portu?
 1. 100.168.0.1:AH1
 2. 100.168.0.1-AH1
 3. 100.168.0.1-8080
 4. 100.168.0.1:8080
Przejdź.

Zadanie 14:

Usługa, za pomocą której można pracować zdalnie na komputerze z systemem Windows z innego komputera z systemem Windows podłączonego do tej samej sieci lub do Internetu, to
 1. FTP.
 2. DHCP.
 3. pulpit zdalny.
 4. serwer plików.
Przejdź.

Zadanie 15:

Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
img
 1. Podwójnego pierścienia.
 2. Magistrali.
 3. Gwiazdy rozszerzonej.
 4. Siatki.
Przejdź.

Zadanie 16:

Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?
 1. 46.18.10.19/30
 2. 208.99.255.134/28
 3. 64.77.199.192/26
 4. 127.100.100.67/27
Przejdź.

Zadanie 17:

Która usługa pozwala rejestrować i rozpoznawać nazwy NetBIOS jako używane w sieci adresy IP?
 1. WAS
 2. HTTPS
 3. DHCP
 4. WINS
Przejdź.

Zadanie 18:

Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
 1. 2
 2. 3
 3. 5
 4. 4
Przejdź.

Zadanie 19:

Jak skonfigurować zaporę Windows, zachowując zasady bezpieczeństwa, aby za pomocą polecenia ping było możliwe sprawdzanie poprawności komunikacji z innymi urządzeniami pracującymi w sieci?
 1. Skonfigurować reguły dotyczące protokołu IP
 2. Skonfigurować reguły dotyczące protokołu ICMP
 3. Skonfigurować reguły dotyczące protokołu TCP
 4. Skonfigurować reguły dotyczące protokołu IGMP
Przejdź.

Zadanie 20:

Rysunek przedstawia konfigurację karty sieciowej dla urządzenia o adresie IP 10.15.89.104/25.
Wynika z niego, że
img
 1. adres IP jest nieprawidłowy.
 2. adres maski jest nieprawidłowy.
 3. adres domyślnej bramy jest z innej podsieci niż adres hosta.
 4. serwer DNS jest w tej samej podsieci co urządzenie.
Przejdź.

Zadanie 21:

Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?
 1. FTP
 2. SNMP
 3. MIME
 4. NTP
Przejdź.

Zadanie 22:

W której warstwie modelu ISO/OSI są stosowane adresy logiczne?
 1. Fizycznej.
 2. Transportowej.
 3. Sieciowej.
 4. Łącza danych.
Przejdź.

Zadanie 23:

Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?
 1. SIP
 2. SSL
 3. Telnet
 4. SSH
Przejdź.

Zadanie 24:

Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?
 1. 2, 5, 7
 2. 1, 3, 12
 3. 1, 6, 11
 4. 3, 6, 12
Przejdź.

Zadanie 25:

Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
 1. WWW
 2. DHCP
 3. FTP
 4. Telnet
Przejdź.

Zadanie 26:

Które określenie dotyczące ruterów jest prawdziwe?
 1. Pracują w warstwie łącza danych.
 2. Pracują w warstwie transportowej.
 3. Podejmują decyzje przesyłania danych na podstawie adresów IP.
 4. Podejmują decyzje przesyłania danych na podstawie adresów MAC.
Przejdź.

Zadanie 27:

Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
img
 1. 152,00 zł
 2. 255,00 zł
 3. 345,00 zł
 4. 350,00 zł
Przejdź.

Zadanie 28:

Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
 1. most.
 2. przełącznik.
 3. transceiver.
 4. serwer.
Przejdź.

Zadanie 29:

W firmie został zastosowany adres klasy B do podziału ma 100 podsieci. Każda z podsieci ma dostępnych maksymalnie 510 adresów IP. Która maska została zastosowana do wyznaczenia podsieci?
 1. 255.255.224.0
 2. 255.255.254.0
 3. 255.255.248.0
 4. 255.255.240.0
Przejdź.

Zadanie 30:

Odpowiednikiem maski 255.255.252.0 jest prefiks
 1. /23
 2. /22
 3. /24
 4. /25
Przejdź.

Zadanie 31:

Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia
img
 1. ping
 2. nslookup
 3. ipconfig
 4. tracert
Przejdź.

Zadanie 32:

Ataki mające ma celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu
 1. smurf
 2. DoS
 3. zero-day
 4. spoofing
Przejdź.

Zadanie 33:

Które protokoły są protokołami warstwy transportowej modelu ISO/OSI?
 1. ICMP, IP
 2. TCP, UDP
 3. FTP, POP
 4. ARP, DNS
Przejdź.

Zadanie 34:

Rysunek przedstawia
img
 1. ruter.
 2. przełącznik.
 3. koncentrator.
 4. panel krosowy.
Przejdź.

Zadanie 35:

Serwer Windows z zainstalowaną usługą Active Directory nazywa się
 1. serwerem DHCP.
 2. serwerem WWW.
 3. kontrolerem domeny.
 4. serwerem plików.
Przejdź.

Zadanie 36:

Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
 1. pośredni.
 2. abonencki.
 3. dystrybucyjny.
 4. dostępowy.
Przejdź.

Zadanie 37:

Które polecenie należy wydać w systemie Windows, aby sprawdzić tabelę translacji adresów IP na adresy fizyczne używane przez protokół rozróżniania adresów?
 1. ipconfig
 2. arp -a
 3. netstat -r
 4. route print
Przejdź.

Zadanie 38:

Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
 1. SQUID
 2. SAMBA
 3. APACHE
 4. POSTFIX
Przejdź.

Zadanie 39:

Domyślnie anonimowy dostęp do zasobów serwera FTP umożliwia
 1. pełne prawa dostępu.
 2. tylko prawo do zapisu.
 3. tylko prawo do odczytu.
 4. prawa do odczytu i zapisu.
Przejdź.

Zadanie 40:

Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?
 1. 14.36.65.1
 2. 14.36.48.1
 3. 14.36.17.1
 4. 14.36.80.1
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW