GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Rysunek przedstawia fizyczną topologię
img
 1. szyny.
 2. gwiazdy.
 3. drzewa.
 4. magistrali.
Przejdź.

Zadanie 2:

Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy
 1. zainstalować drugi kontroler domeny.
 2. dodać wszystkich użytkowników do grupy administratorzy.
 3. udostępnić wszystkim użytkownikom numer do Help Desk.
 4. przekopiować wszystkie zasoby sieci na każdy komputer w domenie.
Przejdź.

Zadanie 3:

Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
 1. gedit
 2. chmod
 3. mkdir
 4. adduser
Przejdź.

Zadanie 4:

Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
 1. przełącznik.
 2. sterownik.
 3. router
 4. koncentrator.
Przejdź.

Zadanie 5:

Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
 1. Dystrybucyjny.
 2. Uniwersalny.
 3. Globalny.
 4. Lokalny w domenie.
Przejdź.

Zadanie 6:

Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
 1. 2001:DB8::BAF::FE94
 2. 2001-DB8-BAF-FE94
 3. 2001:DB8::BAF:FE94
 4. 2001.DB8.BAF.FE94
Przejdź.

Zadanie 7:

Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
 1. pulpit zdalny.
 2. program Ultra VNC.
 3. program Wireshark.
 4. program Team Viewer.
Przejdź.

Zadanie 8:

Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
 1. modem.
 2. router.
 3. koncentrator.
 4. punkt dostępowy.
Przejdź.

Zadanie 9:

Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
img
 1. 128.171.104.26
 2. 255.255.255.0
 3. 128.171.104.255
 4. 00:A0:c9:89:02:F8
Przejdź.

Zadanie 10:

Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
 1. TCP.
 2. UDP.
 3. ICMP.
 4. SMTP.
Przejdź.

Zadanie 11:

Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
 1. Router.
 2. Most.
 3. Przełącznik.
 4. Koncentrator.
Przejdź.

Zadanie 12:

Zdjęcie przedstawia
img
 1. przełącznik.
 2. most.
 3. ruter.
 4. punkt dostępowy.
Przejdź.

Zadanie 13:

Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
 1. Analizator sieci LAN.
 2. Reflektometr OTDR.
 3. Monitor sieciowy.
 4. Analizator protokołów.
Przejdź.

Zadanie 14:

Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to
 1. TCP
 2. IMAP
 3. POP3
 4. SMTP
Przejdź.

Zadanie 15:

Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B?
 1. 254
 2. 65535
 3. 1022
 4. 16777214
Przejdź.

Zadanie 16:

Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
 1. Adresu źródłowego IP
 2. Adresu docelowego IP
 3. Adresu docelowego MAC
 4. Adresu źródłowego MAC
Przejdź.

Zadanie 17:

Protokół używany przez WWW to
 1. HTTP
 2. FTP
 3. IPSec
 4. SMTP
Przejdź.

Zadanie 18:

Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
 1. NS
 2. PTR
 3. CNAME
 4. AAAA
Przejdź.

Zadanie 19:

Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
img
 1. T568A
 2. T568B
 3. EIA/TIA 569
 4. EIA/TIA 607
Przejdź.

Zadanie 20:

Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
 1. HTTP
 2. DNS
 3. ARP
 4. DHCP
Przejdź.

Zadanie 21:

Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
img
 1. Gwiazdy.
 2. Punkt-Punkt.
 3. Pełnej siatki.
 4. Częściowej siatki.
Przejdź.

Zadanie 22:

Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
 1. DNS.
 2. WWW.
 3. wydruku.
 4. terminali.
Przejdź.

Zadanie 23:

Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
 1. lokalny.
 2. obowiązkowy.
 3. tymczasowy.
 4. mobilny.
Przejdź.

Zadanie 24:

Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
 1. Pamięć USB.
 2. Płyta CD/DVD.
 3. Inna partycja dysku tego komputera.
 4. Dysk zewnętrzny.
Przejdź.

Zadanie 25:

W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
 1. ping
 2. tracert
 3. ipconfig
 4. nslookup
Przejdź.

Zadanie 26:

Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
 1. 10.0.128.127
 2. 10.0.128.254
 3. 10.0.127.128
 4. 10.0.254.128
Przejdź.

Zadanie 27:

Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
 1. Montaż kolejnej karty sieciowej.
 2. Dodanie dysków fizycznych.
 3. Montaż kolejnego procesora.
 4. Dodanie pamięci RAM.
Przejdź.

Zadanie 28:

Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
 1. FTP
 2. DHCP
 3. WEB
 4. DNS
Przejdź.

Zadanie 29:

Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?
 1. 255.255.255.192
 2. 255.255.254.0
 3. 255.255.255.128
 4. 255.255.252.0
Przejdź.

Zadanie 30:

Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?
img
 1. Rutera.
 2. Przełącznika.
 3. Serwera.
 4. Koncentratora.
Przejdź.

Zadanie 31:

Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
 1. netstat -n
 2. ipconfig /release
 3. ipconfig /renew
 4. netstat -r
Przejdź.

Zadanie 32:

Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer
 1. wydruków.
 2. DHCP
 3. plików.
 4. FTP
Przejdź.

Zadanie 33:

Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?
 1. Filtrowanie adresów MAC
 2. Uwierzytelnianie
 3. Nadanie SSID
 4. Radius (Remote Authentication Dial In User Service)
Przejdź.

Zadanie 34:

Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
img
 1. Channel Width.
 2. Wireless Channel.
 3. Transmission Rate.
 4. Wireless Network Name.
Przejdź.

Zadanie 35:

Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
img
 1. 46.28.247.123:80
 2. 46.28.247.123:51383
 3. 192.168.0.13:80
 4. 192.168.0.13:51383
Przejdź.

Zadanie 36:

Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
img
 1. 9 domen kolizyjnych i 1 domena rozgłoszeniowa.
 2. 9 domen kolizyjnych i 4 domeny rozgłoszeniowe.
 3. 1 domena kolizyjna i 9 domen rozgłoszeniowych.
 4. 4 domeny kolizyjne i 9 domen rozgłoszeniowych.
Przejdź.

Zadanie 37:

Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
 1. FTP
 2. SSH
 3. VPN
 4. Telnet
Przejdź.

Zadanie 38:

Narzędzie na zdjęciu służy do
img
 1. wykonania zakończeń kablowych w złączach LSA.
 2. zaciskania wtyków RJ45.
 3. montażu modułu Krone w gniazdach.
 4. ściągania izolacji.
Przejdź.

Zadanie 39:

Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P – peer to peer?
 1. Jest siecią hierarchiczną.
 2. Udostępnia wyłącznie zasoby dyskowe.
 3. Komputer w sieci może równocześnie pełnić rolę serwera i klienta.
 4. Wymaga centralnego serwera z dedykowanym oprogramowaniem.
Przejdź.

Zadanie 40:

Użytkownicy z sieci wewnętrznej komunikują się ze sobą, ale nie mogą się skomunikować z serwerem WWW. Wynik polecenia ping z komputerów do bramy jest pozytywny. Który element sieci nie może być przyczyną problemu?
img
 1. Router.
 2. Kabel między ruterem a serwerem WWW.
 3. Kabel między ruterem a przełącznikiem.
 4. Przełącznik.
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW