GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

W systemie Linux ustawiono prawa dostępu do folderu określone w postaci ciągu znaków rwx-x-x. Jakiej wartości numerycznej odpowiadają te prawa?
 1. 711
 2. 777
 3. 621
 4. 543
Przejdź.

Zadanie 2:

Która czynność zabezpieczy dane przesyłane w sieci przed działaniem sniffera?
 1. Korzystanie z antydialera.
 2. Zmiana hasła użytkownika.
 3. Skanowanie programem antywirusowym.
 4. Szyfrowanie danych w sieci.
Przejdź.

Zadanie 3:

Komputer pracujący w domenie Active Directory nie może połączyć się z kontrolerem domeny, na którym jest przechowywany profil użytkownika. Jaki typ profilu użytkownika zostanie utworzony na tym komputerze?
 1. Lokalny.
 2. Mobilny.
 3. Obowiązkowy.
 4. Tymczasowy.
Przejdź.

Zadanie 4:

Które polecenie w systemie Linux umożliwia sprawdzenie adresu IP przypisanego do interfejsu sieciowego?
 1. msconfig
 2. ipconfig
 3. ifconfig
 4. tcpconfig
Przejdź.

Zadanie 5:

Do której klasy adresów IP należy publiczny adres 130.140.0.0?
 1. Do klasy A
 2. Do klasy B
 3. Do klasy C
 4. Do klasy D
Przejdź.

Zadanie 6:

Rysunek przedstawia konfigurację urządzenia WiFi. Wskaż, które stwierdzenie dotyczące konfiguracji jest prawdziwe.
img
 1. Filtrowanie adresów MAC jest wyłączone.
 2. Urządzenia w sieci mają adresy klasy A.
 3. W tym momencie w sieci WiFi pracuje 7 urządzeń.
 4. Dostęp do sieci bezprzewodowej jest dozwolony wyłącznie dla siedmiu urządzeń.
Przejdź.

Zadanie 7:

Hosty A i B nie komunikują się z hostem C. Między hostami A i B komunikacja jest prawidłowa. Co jest przyczyną braku komunikacji między hostami A i C oraz B i C?
img
 1. Host C ma źle ustawioną bramę domyślną.
 2. Adresy IP należą do różnych podsieci.
 3. Adres IP hosta C jest adresem rozgłoszeniowym.
 4. Switch, do którego są podpięte hosty, jest wyłączony.
Przejdź.

Zadanie 8:

Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
img
 1. magistrali.
 2. gwiazdy.
 3. siatki.
 4. pierścienia.
Przejdź.

Zadanie 9:

Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
 1. WPA2
 2. WPA
 3. WEP
 4. Autoryzacja
Przejdź.

Zadanie 10:

Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej to
 1. ARP
 2. SSH
 3. TCP
 4. UDP
Przejdź.

Zadanie 11:

Które polecenie wiersza poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows wyświetli informacje dotyczące wszystkich zasobów udostępnionych na komputerze lokalnym?
 1. net file
 2. net print
 3. net share
 4. net session
Przejdź.

Zadanie 12:

Który z protokołów przekształca logiczne adresy IP na fizyczne adresy MAC stosowane w sieci Ethernet?
 1. IP
 2. ARP
 3. IRC
 4. SNMP
Przejdź.

Zadanie 13:

Co łączy okablowanie pionowe w projekcie sieci LAN?
 1. Gniazdo abonenckie z pośrednim punktem rozdzielczym.
 2. Główny punkt rozdzielczy z pośrednimi punktami rozdzielczymi.
 3. Główny punkt rozdzielczy z gniazdem abonenckim.
 4. Dwa sąsiednie punkty abonenckie.
Przejdź.

Zadanie 14:

Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące Active Directory.
 1. W Active Directory informacje grupowane są hierarchicznie.
 2. Domeny zorganizowane hierarchicznie mogą tworzyć strukturę drzewa.
 3. Active Directory to usługa katalogowa w sieciowych systemach operacyjnych firmy Microsoft.
 4. Active Directory to usługa służąca do monitorowania użycia limitów dyskowych aktywnych katalogów.
Przejdź.

Zadanie 15:

Jak nazywa się zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows, który umożliwia pełnienie roli serwera FTP oraz serwera WWW?
 1. PROFTPD
 2. APACHE
 3. IIS
 4. WINS
Przejdź.

Zadanie 16:

Które urządzenie przedstawia rysunek?
img
 1. Hub.
 2. Switch.
 3. Bramka VoIP.
 4. Access Point.
Przejdź.

Zadanie 17:

Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ-45 zgodnie z normą TIA/EIA-568 dla zakończenia typu T568B?
 1. Biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, brązowy.
 2. Biało-niebieski, niebieski, biało-brązowy, brązowy, biało-zielony, zielony, biało-pomarańczowy, pomarańczowy.
 3. Biało-brązowy, brązowy, biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony.
 4. Biało-zielony, zielony, biało-pomarańczowy, pomarańczowy, niebieski, biało-niebieski, biało-brązowy, brązowy.
Przejdź.

Zadanie 18:

Którym poleceniem w systemie Linux można założyć użytkowników?
 1. usersadd
 2. useradd
 3. usermod
 4. net user
Przejdź.

Zadanie 19:

Które urządzenie sieciowe działa w warstwie fizycznej modelu ISO/OSI, przesyłając sygnał z jednego portu na wszystkie pozostałe porty?
 1. Modem.
 2. Przełącznik.
 3. Karta sieciowa.
 4. Koncentrator.
Przejdź.

Zadanie 20:

Polecenie netstat -a w systemach Microsoft Windows wyświetla
 1. tablicę trasowania.
 2. statystykę odwiedzin stron internetowych.
 3. wszystkie aktywne połączenia protokołu TCP.
 4. aktualne parametry konfiguracyjne sieci TCP/IP.
Przejdź.

Zadanie 21:

Użytkownik Gość należy do grupy Goście. Grupa Goście należy do grupy Wszyscy. Wskaż uprawnienia udziału użytkownika Gość do folderu test1
img
 1. Użytkownik Gość nie posiada uprawnień do folderu test1
 2. Użytkownik Gość posiada pełne uprawnienia do folderu test1
 3. Użytkownik Gość posiada uprawnienia tylko zapisu do folderu test1
 4. Użytkownik Gość posiada uprawnienia tylko odczytu do folderu test1
Przejdź.

Zadanie 22:

Urządzenie przedstawione na rysunku to
img
 1. tester diodowy przewodu UTP.
 2. tester długości okablowania.
 3. zaciskarka wtyków RJ45.
 4. narzędzie uderzeniowe typu krone.
Przejdź.

Zadanie 23:

Wykonując projekt sieci LAN, wykorzystano medium transmisyjne standardu Ethernet 1000Base-T. Które stwierdzenie jest prawdziwe?
 1. Standard ten umożliwia transmisję typu half-duplex przy maksymalnym zasięgu 1000 metrów.
 2. Jest to standard sieci optycznych, której maksymalny zasięg to 1000 metrów.
 3. Jest to standard sieci optycznych pracujących na wielomodowych światłowodach.
 4. Standard ten umożliwia transmisję typu full-duplex przy maksymalnym zasięgu 100 metrów.
Przejdź.

Zadanie 24:

Zgodnie ze standardem 802.3u sieci FastEthernet 100Base-FX wykorzystują
 1. przewód UTP Kat. 5.
 2. przewód UTP Kat. 6.
 3. światłowód jednomodowy.
 4. światłowód wielomodowy.
Przejdź.

Zadanie 25:

Którą usługę należy zainstalować na serwerze Linux, aby korzystać z bezpiecznego zdalnego dostępu?
 1. ssh
 2. tftp
 3. telnet
 4. rlogin
Przejdź.

Zadanie 26:

Aby sprawdzić adres fizyczny karty sieciowej, w wierszu poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows należy wpisać polecenie
 1. get mac
 2. ifconfig -a
 3. ipconfig /all
 4. show mac
Przejdź.

Zadanie 27:

Użytkownik wpisując w wierszu poleceń polecenie ping www.onet.pl otrzymuje następujący komunikat:
Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta www.onet.pl. Sprawdź nazwę i ponów próbę.
Natomiast wpisując w wierszu poleceń polecenie ping 213.180.141.140 (adres IP serwera www.onet.pl), użytkownik dostaje odpowiedź z serwera.
Co może być przyczyną takiego stanu?
 1. Niepoprawny adres IP serwera DNS.
 2. Niepoprawny adres IP hosta.
 3. Niepoprawnie skonfigurowana maska podsieci.
 4. Niepoprawnie skonfigurowana brama domyślna.
Przejdź.

Zadanie 28:

Który z protokołów jest protokołem warstwy aplikacji w modelu ISO/OSI?
 1. ICMP
 2. ARP
 3. UDP
 4. FTP
Przejdź.

Zadanie 29:

Narzędzie iptables w systemie Linux służy do
 1. konfiguracji karty sieciowej.
 2. konfiguracji serwera pocztowego.
 3. konfiguracji zapory sieciowej.
 4. konfiguracji zdalnego dostępu do serwera.
Przejdź.

Zadanie 30:

Które polecenie w systemie operacyjnym Linux umożliwia przypisanie istniejącego konta użytkownika nowak do grupy technikum?
 1. usermod -g technikum nowak
 2. useradd -g technikum nowak
 3. groups -g technikum nowak
 4. usergroup -g technikum nowak
Przejdź.

Zadanie 31:

W wierszu poleceń w systemie operacyjnym zostało wydane polecenie nslookup. Jaką informację uzyskano?
img
 1. Adres IP hosta.
 2. Adres serwera DNS.
 3. Domyślną bramę.
 4. Adres serwera DHCP.
Przejdź.

Zadanie 32:

Topologia fizyczna w której wszystkie urządzenia końcowe są bezpośrednio podłączone do jednego punktu centralnego. np. koncentratora lub przełącznika, to topologia
 1. siatki.
 2. gwiazdy.
 3. magistrali.
 4. pierścienia.
Przejdź.

Zadanie 33:

Która usługa sieciowa standardowo korzysta z portu 53?
 1. DNS
 2. FTP
 3. HTTP
 4. POP3
Przejdź.

Zadanie 34:

Która usługa musi być uruchomiona na serwerze, by stacja robocza pobierała automatycznie adres IP?
 1. DNS
 2. WINS
 3. PROXY
 4. DHCP
Przejdź.

Zadanie 35:

Z którym medium transmisyjnym wykorzystuje się przedstawiony na rysunku adapter?
img
 1. Z przewodem koncentrycznym.
 2. Z przewodem FTP.
 3. Z przewodem UTP.
 4. Ze światłowodem.
Przejdź.

Zadanie 36:

Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
img
 1. Router.
 2. Hub.
 3. Switch.
 4. Access Point.
Przejdź.

Zadanie 37:

Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?
 1. 126
 2. 64
 3. 62
 4. 128
Przejdź.

Zadanie 38:

Wskaż zakres adresów IP należący do klasy A, służący do adresacji prywatnej w sieciach komputerowych.
 1. 172.16.0.0 - 172.31.255.255
 2. 127.0.0.0 - 127.255.255.255
 3. 10.0.0.0 - 10.255.255.255
 4. 192.168.0.0 - 192.168.255.255
Przejdź.

Zadanie 39:

Które medium transmisyjne zapewnia separację galwaniczą pomiędzy systemami transmisji danych?
 1. Skrętka nieekranowana.
 2. Skrętka ekranowana.
 3. Światłowód.
 4. Przewód koncentryczny.
Przejdź.

Zadanie 40:

Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
 1. Jest to protokół routingu.
 2. Jest to protokół dostępu do bazy danych.
 3. Jest to protokół przesyłania plików.
 4. Jest to protokół konfiguracji hosta.
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW