GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

W modelu hierarchicznym sieci komputery użytkowników są elementami warstwy
 1. rdzenia.
 2. szkieletowej.
 3. dystrybucji.
 4. dostępu.
Przejdź.

Zadanie 2:

Wskaż domyślną maskę dla dresu IP klasy B.
 1. 255.255.255.255
 2. 255.255.255.0
 3. 255.255.0.0
 4. 255.0.0.0
Przejdź.

Zadanie 3:

Które medium transmisyjne sieci LAN zaleca się do stosowania w zabytkowych budynkach?
 1. Światłowód.
 2. Fale radiowe.
 3. Kabel typu "skrętka"
 4. Kabel koncentryczny.
Przejdź.

Zadanie 4:

Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
 1. S/UTP
 2. F/UTP
 3. F/FTP
 4. S/FTP
Przejdź.

Zadanie 5:

Które polecenie systemu Windows Server 2008 umożliwia promowanie serwera do roli kontrolera domeny?
 1. dcpromo
 2. gpresult
 3. gpedit
 4. nslookup
Przejdź.

Zadanie 6:

Które porty należy odblokować w zaporze sieciowej komputera, aby można było korzystać z zainstalowanej usługi FTP?
 1. 25 i 110
 2. 20 i 21
 3. 53 i 137
 4. 80 i 433
Przejdź.

Zadanie 7:

Która topologia fizyczna zapewnia połączenia nadmiarowe pomiędzy urządzeniami sieci?
 1. Pierścienia.
 2. Gwiazdy.
 3. Magistrali.
 4. Siatki.
Przejdź.

Zadanie 8:

Którego zadania nie realizują serwery plików?
 1. Udostępniania plików w Internecie.
 2. Zarządzania bazami danych.
 3. Odczytu i zapisu danych na dyskach twardych.
 4. Wymiany danych pomiędzy użytkownikami sieci.
Przejdź.

Zadanie 9:

Przy budowie sieci przewodowej o maksymalnej szybkości transmisji 1 Gb/s, w której maksymalna odległość pomiędzy punktami sieci nie przekracza 100 m, należy wykorzystać jako medium transmisyjne
 1. kabel koncentryczny o średnicy ¼ cala
 2. fale radiowe o częstotliwości 5 GHz
 3. fale radiowe o częstotliwości 2,4 GHz
 4. kabel UTP kategorii 5e
Przejdź.

Zadanie 10:

Zalecana wielkość pamięci RAM dla systemu operacyjnego Windows Server 2008 to co najmniej
 1. 512 MB
 2. 1 GB
 3. 2 GB
 4. 1,5 GB
Przejdź.

Zadanie 11:

Norma PN-EN 50174 nie zawiera wytycznych dotyczących
 1. zapewniania jakości instalacji okablowania.
 2. wykonania instalacji wewnątrz budynku.
 3. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.
 4. wykonania instalacji na zewnątrz budynku.
Przejdź.

Zadanie 12:

Którą z opcji menu przełącznika należy wybrać, by przywrócić mu ustawiania fabryczne?
img
 1. Firmware Upgrade
 2. Reboot Device
 3. Reset System
 4. Save Configuration
Przejdź.

Zadanie 13:

Polecenie systemu Windows stosowane do sprawdzenia trasy, po której są przesyłane pakiety w sieci, to
 1. route
 2. ipconfig
 3. netstat
 4. tracert
Przejdź.

Zadanie 14:

Zadaniem programu Wireshark jest
 1. zabezpieczenie komputera przed wirusami.
 2. zapobieganie dostępowi do komputera przez sieć.
 3. sprawdzanie wydajności elementów komputera.
 4. monitorowanie działania użytkowników sieci.
Przejdź.

Zadanie 15:

Przynależność komputera do konkretnej sieci wirtualnej nie może być określana na podstawie
 1. numeru portu przełącznika.
 2. nazwy komputera w sieci lokalnej.
 3. znacznika ramki Ethernet 802.1Q.
 4. adresu MAC karty sieciowej komputera.
Przejdź.

Zadanie 16:

Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy siecią w pracowni a siecią ogólnoszkolną o innej adresacji IP, należy wykorzystać
 1. ruter.
 2. przełącznik.
 3. koncentrator.
 4. punkt dostępowy.
Przejdź.

Zadanie 17:

Którą usługę należy zainstalować na serwerze, by było możliwe korzystanie z nazw domenowych?
 1. AD
 2. DHCP
 3. SNTP
 4. DNS
Przejdź.

Zadanie 18:

Zarządzanie pasmem (ang. bandwidth control) w przełączniku to usługa
 1. umożliwiająca zdalny dostęp do urządzenia.
 2. umożliwiająca łączenie przełączników równocześnie kilkoma łączami.
 3. pozwalająca ograniczyć przepustowość na wybranym porcie.
 4. pozwalająca na przesyłanie danych z wybranego portu równocześnie do innego portu.
Przejdź.

Zadanie 19:

Do której grupy w systemie Windows Server 2008 należy przydzielić użytkownika odpowiedzialnego tylko za archiwizowanie danych przechowywanych na dysku serwera?
 1. Użytkownicy domeny.
 2. Użytkownicy zaawansowani.
 3. Operatorzy kopii zapasowych.
 4. Użytkownicy pulpitu zdalnego.
Przejdź.

Zadanie 20:

Który z protokołów jest bezpołączeniowym protokołem warstwy transportowej?
 1. FTP
 2. UDP
 3. TCP
 4. ARP
Przejdź.

Zadanie 21:

Który z podanych adresów jest adresem klasy C?
 1. 125.9.3.234
 2. 154.0.12.50
 3. 176.18.5.26
 4. 196.74.6.29
Przejdź.

Zadanie 22:

Które urządzenie należy zainstalować w serwerze, by można było automatycznie archiwizować dane na taśmach magnetycznych?
 1. Dysk SSD
 2. Blue Ray
 3. Streamer
 4. Napęd DVD
Przejdź.

Zadanie 23:

Zestaw narzędzi do montażu okablowania miedzianego typu "skrętka" w sieci lokalnej powinien zawierać:
 1. komplet wkrętaków, narzędzie uderzeniowe, tester okablowania, lutownicę.
 2. narzędzie uderzeniowe, nóż monterski, spawarkę światłowodową, tester okablowania.
 3. ściągacz izolacji, zaciskarkę złączy modularnych, nóż monterski, miernik uniwersalny.
 4. zaciskarkę złączy modularnych, ściągacz izolacji, narzędzie uderzeniowe, tester okablowania.
Przejdź.

Zadanie 24:

Jaki będzie koszt zakupu kabla UTP kat.5e przeznaczonego do budowy sieci komputerowej złożonej z 6 stanowisk komputerowych, w której średnia odległość od przełącznika wynosi 9 m? Dla każdej linii kablowej należy uwzględnić 1 m zapasu kabla, a cena 1 metra kabla wynosi 1,50 zł.
 1. 60,00 zł
 2. 90,00 zł
 3. 120,00 zł
 4. 150,00 zł
Przejdź.

Zadanie 25:

Prawidłowo zaprojektowana sieć komputerowa powinna umożliwiać rozbudowę, czyli charakteryzować się
 1. redundancją.
 2. skalowalnością.
 3. wydajnością.
 4. nadmiarowością.
Przejdź.

Zadanie 26:

Do ilu sieci należą komputery o podanych w tabeli adresach IP i standardowej masce sieci?
img
 1. Czterech.
 2. Dwóch.
 3. Jednej.
 4. Sześciu.
Przejdź.

Zadanie 27:

Które porty należy odblokować w ustawieniach zapory sieciowej na komputerze z zainstalowaną usługą serwera sieci Web?
 1. 80 i 433
 2. 20 i 21
 3. 20 i 1024
 4. 80 i 1024
Przejdź.

Zadanie 28:

Przedstawiony na rysunku wtyk (złącze męskie modularne) jest zakończeniem kabla
img
 1. światłowodowego
 2. koncentrycznego
 3. F/UTP
 4. U/UTP
Przejdź.

Zadanie 29:

Które cyfry należy wprowadzić na klawiaturze telefonu podłączonego do bramki VoIP po uprzednim wpisaniu *** by wprowadzić adres bramy domyślnej sieci?
img
 1. 04
 2. 02
 3. 03
 4. 01
Przejdź.

Zadanie 30:

Do zakończenia skrętki wtykiem 8P8C jest stosowane
 1. narzędzie uderzeniowe.
 2. spawarka światłowodowa.
 3. zaciskarka do złączy tupu F.
 4. zaciskarka do wtyków RJ-45.
Przejdź.

Zadanie 31:

W jaki sposób skonfigurować w systemie Windows Server 2008 ustawienia protokołu TCP/IP karty sieciowej, by komputer należał równocześnie do dwóch sieci lokalnych o różnych adresach IP?
 1. Wpisać dwa adresy IP, korzystając z zakładki „Zaawansowane”.
 2. Zaznaczyć opcję „Uzyskaj adres IP automatycznie”.
 3. Wpisać dwa adresy serwerów DNS.
 4. Wpisać dwa adresy bramy, korzystając z zakładki „Zaawansowane”.
Przejdź.

Zadanie 32:

Parametrem określającym o ile zmniejszy się moc sygnału w danej parze przewodów po przejściu przez cały tor kablowy, jest
 1. długość.
 2. przenik zbliżny.
 3. przenik zdalny.
 4. tłumienie.
Przejdź.

Zadanie 33:

Aby sygnały dwóch routerów w sieci WiFi standardu 802.11g nie zakłócały się wzajemnie, należy ustawić kanały o numerach
 1. 1 i 5
 2. 3 i 6
 3. 2 i 7
 4. 5 i 7
Przejdź.

Zadanie 34:

Ile maksymalnie komputerów może być zaadresowanych w podsieci o adresie 192.168.1.0/25?
 1. 62
 2. 510
 3. 254
 4. 126
Przejdź.

Zadanie 35:

W której topologii fizycznej sieci każde urządzenie sieciowe ma dokładnie dwa połączenia, po jednym do swoich najbliższych sąsiadów, a dane są przesyłane od jednego komputera do następnego w pętli?
 1. Siatki.
 2. Drzewa.
 3. Pierścienia.
 4. Gwiazdy.
Przejdź.

Zadanie 36:

Który błąd okablowania jest widoczny na wyświetlaczu testera pokazującego mapę połączeń żył kabla typu "skrętka"?
img
 1. Zwarcie.
 2. Pary skrzyżowane.
 3. Pary odwrócone.
 4. Rozwarcie.
Przejdź.

Zadanie 37:

Do którego portu rutera należy podłączyć kabel sieci zewnętrznej, by uzyskać pośredni dostęp do Internetu?
img
 1. WAN
 2. LAN
 3. PWR
 4. USB
Przejdź.

Zadanie 38:

W technologi Ethernet protokół dostępu do nośnika CSMA/CD jest metodą z
 1. wykrywaniem kolizji.
 2. priorytetami żądań.
 3. unikaniem kolizji.
 4. przekazywaniem żetonu.
Przejdź.

Zadanie 39:

Administrator chce udostępnić w sieci trzem użytkownikom należącym do grupy Serwisanci tylko folder C:\instrukcje.
Które z rozwiązań powinien zastosować?
 1. Udostępnić grupie Serwisanci folder C:\instrukcje i nie ograniczać liczby równoczesnych połączeń.
 2. Udostępnić grupie Serwisanci dysk C: i nie ograniczyć liczby równoczesnych połączeń.
 3. Udostępnić grupie Wszyscy folder C:\instrukcje i ograniczyć liczbę równoczesnych połączeń do 3.
 4. Udostępnić grupie Wszyscy dysk C: i ograniczyć liczbę równoczesnych połączeń do 3.
Przejdź.

Zadanie 40:

IMAP jest protokołem
 1. monitorowania urządzeń sieciowych.
 2. wysyłania poczty elektronicznej.
 3. synchronizacji czasu z serwerami.
 4. odbioru poczty elektronicznej.
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW