GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

W systemach Windows XP Pro/Windows Vista Business/ Windows 7 Pro/Windows 8 Pro, opcją gwarantującą poufność danych dla użytkowników korzystających z tego samego komputera, których dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez nich samych, jest
 1. korzystanie z własnych kont z ograniczeniami.
 2. samodzielne przypisywanie plikom atrybutu: zaszyfrowany.
 3. samodzielne przypisywanie plikom atrybutu: ukryty.
 4. korzystanie z własnych kont z uprawnieniami administratora.
Przejdź.

Zadanie 2:

Na rysunku przedstawiono złącze zasilania
img
 1. stacji dyskietek.
 2. Molex do dysków twardych.
 3. dysków wewnętrznych S-ATA.
 4. ATX12V zasilania procesora.
Przejdź.

Zadanie 3:

Program komputerowy służący do zarządzania strukturą plików i katalogów, to
 1. system plików.
 2. edytor tekstowy.
 3. menedżer urządzeń.
 4. menedżer plików.
Przejdź.

Zadanie 4:

Aby uporządkować pliki na dysku w celu przyśpieszenia pracy systemu, należy
 1. przeskanować dysk programem antywirusowym.
 2. usunąć pliki tymczasowe.
 3. odinstalować nieużywane programy.
 4. wykonać defragmentację.
Przejdź.

Zadanie 5:

Zgodnie z zamieszczonym cennikiem, średni koszt wyposażenia stanowiska komputerowego wynosi
img
 1. 2000,00 zł.
 2. 4350,00 zł.
 3. 5000,50 zł.
 4. 6700,00 zł.
Przejdź.

Zadanie 6:

Oprogramowanie OEM (Original Equipment Manufacturer) przypisane jest do
 1. komputera (lub jego części), na którym jest zainstalowane.
 2. właściciela/nabywcy komputera
 3. systemu operacyjnego zainstalowanego na danym komputerze.
 4. do wszystkich komputerów w danym gospodarstwie domowym.
Przejdź.

Zadanie 7:

Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
 1. automatyczne pobieranie aktualizacji bez jej instalacji.
 2. zablokowanie każdego sposobu pobierania aktualizacji systemu.
 3. automatyczne sprawdzenie, czy jest dostępna aktualizacja i powiadomienie o niej użytkownika.
 4. zablokowanie samodzielnego pobierania uaktualnień przez system.
Przejdź.

Zadanie 8:

Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest
 1. automatyczne uruchomienie ostatnio otwartej gry.
 2. automatyczne tworzenie kopii danych na nowo podłączonym nośniku pamięci.
 3. wykrycie nowo podłączonego sprzętu i automatycznie przydzielenie mu zasobów.
 4. automatyczne odinstalowanie sterowników, które przez dłuższy czas nic były używane.
Przejdź.

Zadanie 9:

Błąd systemu Windows typu STOP Error (Blue Screen), polegający na odwoływaniu się systemu do nieprawidłowych danych w pamięci operacyjnej, to
 1. NTFS_FILE_SYSTEM.
 2. UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME.
 3. PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA.
 4. UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP.
Przejdź.

Zadanie 10:

Standardem komunikacji między skanerem a programem graficznym jest
 1. USB.
 2. OPC.
 3. TWAIN.
 4. SCAN.
Przejdź.

Zadanie 11:

Powodem niekontrolowanego zapełnienia dysku może być
 1. zbyt małe jednostki alokacji plików.
 2. częsta defragmentacja.
 3. wirus komputerowy.
 4. źle skonfigurowana pamięć wirtualna.
Przejdź.

Zadanie 12:

Polecenie md w wierszu poleceń systemu Windows służy do
 1. tworzenia pliku.
 2. tworzenia katalogu.
 3. zmiany nazwy pliku.
 4. przejścia do katalogu nadrzędnego.
Przejdź.

Zadanie 13:

W systemie Windows domyślne konto administratora po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
 1. pozostaje dostępne po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym.
 2. umożliwia uruchamianie niektórych usług z tego konta.
 3. jest niedostępne, gdy system uruchomi się w trybie awaryjnym.
 4. nie pozwala na zmianę hasła dostępu do konta.
Przejdź.

Zadanie 14:

Programu CHKDSK używa się w celu
 1. defragmentacji dysku.
 2. naprawy logicznej struktury dysku.
 3. zmiany systemu plików.
 4. naprawy fizycznej struktury dysku.
Przejdź.

Zadanie 15:

Interfejsem wewnętrznym komputera jest
 1. DVI.
 2. AGP.
 3. IrDA.
 4. RJ-45.
Przejdź.

Zadanie 16:

W celu odzyskania danych usuniętych przy pomocy kombinacji klawiszy Shift+Delete, należy
 1. odzyskać je z kosza systemowego.
 2. użyć kombinacji klawiszy Shift+Insert.
 3. odzyskać je z katalogu plików tymczasowych.
 4. skorzystać z oprogramowania do odzyskiwania danych.
Przejdź.

Zadanie 17:

Przydzielaniem czasu procesora do określonych zadań zajmuje się
 1. chipset.
 2. pamięć RAM.
 3. system operacyjny.
 4. cache procesora.
Przejdź.

Zadanie 18:

"Gorące podłączenie" ("hot-plug") oznacza, że podłączane urządzenie jest
 1. sterowane temperaturą.
 2. kompatybilne z komputerem.
 3. sprawne po zainstalowaniu właściwych sterowników.
 4. sprawne zaraz po podłączeniu, bez konieczności wyłączania bądź restartowania systemu.
Przejdź.

Zadanie 19:

Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
 1. korzystania z usług udostępnionych przez serwer.
 2. używania programu bezterminowo.
 3. kopiowania programu na nośniki zewnętrzne.zmiany kodu programu.
 4. kopiowania programu na nośniki zewnętrzne.
Przejdź.

Zadanie 20:

W drukarce igłowej materiałem eksploatacyjnym jest
 1. tusz.
 2. toner.
 3. pigment.
 4. taśma barwiąca.
Przejdź.

Zadanie 21:

Programem typu wirus, którego głównym celem jest rozprzestrzenianie się w sieci komputerowej, jest
 1. backdoor.
 2. trojan.
 3. robak.
 4. keylogger.
Przejdź.

Zadanie 22:

Program firewall stosuje się w celu zabezpieczenia
 1. dysku przed przepełnieniem.
 2. sieci LAN i systemów przed intruzami.
 3. systemu przed błędnymi programami.
 4. procesora przed przeciążeniem ze strony systemu.
Przejdź.

Zadanie 23:

Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynność
 1. kopiowania.
 2. otwierania okna wyszukiwania.
 3. uruchamiania drukowania zrzutu ekranowego.
 4. odświeżania zawartości bieżącego okna.
Przejdź.

Zadanie 24:

Który interfejs pozwala przesyłać dane w postaci cyfrowej i analogowej pomiędzy komputerem a monitorem?
 1. DVI-I
 2. HDMI
 3. DFP
 4. DISPLAY PORT
Przejdź.

Zadanie 25:

Recykling można określić jako
 1. segregację.
 2. produkcję.
 3. odzysk.
 4. oszczędność.
Przejdź.

Zadanie 26:

Dziedziczenie uprawnień polega na
 1. przekazywaniu uprawnień jednego użytkownika drugiemu.
 2. przeniesieniu uprawnień z obiektu nadrzędnego na obiekt podrzędny.
 3. przeniesieniu uprawnień z obiektu podrzędnego na obiekt nadrzędny.
 4. nadawaniu uprawnień użytkownikowi przez administratora.
Przejdź.

Zadanie 27:

Urządzeniem wskazującym jest
 1. skaner.
 2. drukarka.
 3. pamięć USB.
 4. ekran dotykowy.
Przejdź.

Zadanie 28:

Obraz dysku tworzy się, aby
 1. przyśpieszyć pracę z wybranymi plikami na tym dysku.
 2. zabezpieczyć system, aplikacje i dane przed poważną awarią komputera.
 3. zabezpieczyć aplikacje przed nieupoważnionymi użytkownikami.
 4. zabezpieczyć dane przed nieupoważnionymi użytkownikami.
Przejdź.

Zadanie 29:

Po instalacji z domyślnymi ustawieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików
 1. FAT32.
 2. NTFS.
 3. FAT16.
 4. EXT.
Przejdź.

Zadanie 30:

W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
 1. nie może należeć do żadnej grupy.
 2. może należeć tylko do grupy globalnej.
 3. może należeć tylko do grupy o nazwie Goście.
 4. może należeć do grup lokalnych i do grup globalnych.
Przejdź.

Zadanie 31:

Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
 1. ALU.
 2. FPU.
 3. RPU.
 4. AND.
Przejdź.

Zadanie 32:

Suma liczb binarnych 1010 + 111 zapisana w systemie dziesiętnym jest równa
 1. 16
 2. 19
 3. 18
 4. 17
Przejdź.

Zadanie 33:

Oznakowanie CE informuje, że
 1. wyrób jest zgodny z normami ISO.
 2. wyrób spełnia wymagania pod względem bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
 3. producent sprawdził produkt pod względem wydajności i ergonomii.
 4. wyrób jest wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej.
Przejdź.

Zadanie 34:

Która macierz RAID jest zbudowana w oparciu o replikację dwóch lub więcej dysków fizycznych?
 1. RAID 1
 2. RAID 0
 3. RAID 3
 4. RAID 5
Przejdź.

Zadanie 35:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nakazuje
 1. składowanie odpadów maksymalnie przez 1 rok.
 2. spalenie odpadów w jak najwyższej temperaturze.
 3. poddanie odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi.
 4. neutralizację odpadów w dowolny sposób w jak najkrótszym czasie.
Przejdź.

Zadanie 36:

Najkrótszy czas dostępu posiada
 1. dysk twardy.
 2. pamięć USB.
 3. pamięć cache procesora.
 4. pamięć RAM.
Przejdź.

Zadanie 37:

Przerywając pracę na komputerze zachowujemy możliwości szybkiego powrotu do pracy po wybraniu w systemie Windows opcji
 1. wylogowania.
 2. uruchomienia ponownego.
 3. zamknięcia systemu.
 4. stanu wstrzymania.
Przejdź.

Zadanie 38:

Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
img
 1. pasywne.
 2. aktywne.
 3. wymuszone.
 4. symetryczne.
Przejdź.

Zadanie 39:

Który adres IP w systemie dziesiętnym odpowiada adresowi IP 10101010.00001111.10100000.11111100 zapisanemu w systemie binarnym?
 1. 170.15.160.252
 2. 170.14.160.252
 3. 171.14.159.252
 4. 171.14.159.252
Przejdź.

Zadanie 40:

Wielkość plamki monitora LCD jest równa
 1. wielkości jednego piksela wyświetlanego na ekranie.
 2. wielkości obszaru, na którym wyświetla się 1024 pikseli.
 3. wielkości obszaru, na którym można wyświetlić wszystkie kolory obsługiwane przez monitor.
 4. odległości od początku jednego do początku następnego piksela.
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW