GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

W dokumentacji karty dźwiękowej znajduje się następująca informacja:
- częstotliwość próbkowania 22kHz,
- rozdzielczość próbkowania 16 bitów.[brJaka będzie przybliżona wielkość pliku dźwiękowego z 10-sekund nagrania mono (jednokanałowym)?
 1. 440000B
 2. 160000B
 3. 220000B
 4. 80000B
Przejdź.

Zadanie 2:

Które polecenie należy wydać, aby uzyskać wykaz przedstawionych plików?
img
 1. ls -| *a* *.jpg
 2. dir *a*.jpg
 3. grep *a* *.jpg
 4. find *.jpg |*a*
Przejdź.

Zadanie 3:

Programem nie służącym do diagnostyki podzespołów komputera jest
 1. Cryptic Disk
 2. Everest
 3. HD Tune
 4. CPU-Z
Przejdź.

Zadanie 4:

Typem pamięci operacyjnej o możliwie najmniejszym poborze mocy
 1. SDR
 2. DDR3
 3. DDR2
 4. DDR
Przejdź.

Zadanie 5:

Użytkownik Jan nie może zmienić właściciela drukarki w systemie Windows. Aby miał taką możliwość, należy przypisać mu w opcjach zabezpieczeń prawo do
 1. zmiany uprawnień drukowania.
 2. zarządzania dokumentami.
 3. uprawnień specjalnych.
 4. zarządzania drukarkami.
Przejdź.

Zadanie 6:

Aby zainstalować system openSUSE i skonfigurować jego ustawienia, można wykorzystać narzędzie
 1. YaST
 2. Gedit
 3. Brasero
 4. Evolution
Przejdź.

Zadanie 7:

We wtyczce zasilania SATA został uszkodzony żółty przewód. Oznacza to, że złącze nie podaje napięcia o wartości
 1. 5V
 2. 3,3V
 3. 12V
 4. 8,5V
Przejdź.

Zadanie 8:

Partycją systemu Linux przechowującą tymczasowe dane w przypadku braku wolnej pamięci RAM jest
 1. var
 2. sys
 3. swap
 4. tmp
Przejdź.

Zadanie 9:

Do zarządzania przydziałami dyskowymi w systemach Windows 7 oraz Windows 8 służy narzędzie
 1. dcpromo
 2. query
 3. perfmon
 4. fsutil
Przejdź.

Zadanie 10:

Elementem służącym do utrwalenia tonera na papierze podczas wydruku z drukarki laserowej jest
 1. bęben światłoczuły.
 2. wałek grzewczy.
 3. elektroda ładująca.
 4. listwa czyszcząca.
Przejdź.

Zadanie 11:

Odzyskiwanie surowców z odpadów w celu ich ponownego wykorzystania to
 1. kataliza.
 2. utylizacja.
 3. recykling.
 4. segregacja.
Przejdź.

Zadanie 12:

Aby odzyskać utracone dane w systemach rodziny Windows, należy zastosować polecenie
 1. recover
 2. renew
 3. reboot
 4. relase
Przejdź.

Zadanie 13:

Autorskie prawo majątkowe twórcy do programu komputerowego
 1. nie jest prawem zbywalnym.
 2. nie jest ograniczone.
 3. można przenosić na inną osobę.
 4. trwa 25 lat od daty pierwszej publikacji.
Przejdź.

Zadanie 14:

echo off
echo ola.txt >> ala.txt
pause

W wyniku wykonania przedstawionego skryptu
 1. zawartość pliku ola.txt zostanie skopiowana do pliku ala.txt
 2. zostanie wpisany tekst ola.txt do pliku ala.txt
 3. zawartość pliku ala.txt zostanie skopiowana do pliku ola.txt
 4. zostanie wpisany tekst ala.txt do pliku ola.txt
Przejdź.

Zadanie 15:

Jak nazywa się technologia umożliwiająca łączenie kart graficznych opracowana przez firmę NVIDIA
 1. RAMDAC
 2. ATI
 3. SLI
 4. CROSSFIRE
Przejdź.

Zadanie 16:

Niepoprawna postać zapisu liczby 77(OCT)
 1. 3F(HEX)
 2. 63(DEC)
 3. 111111(BIN)
 4. 11010(ZM)
Przejdź.

Zadanie 17:

Który port na przedstawionej płycie głównej umożliwia podłączenie zewnętrznego dysku poprzez interfejs e-SATA?
img
 1. 1
 2. 4
 3. 3
 4. 2
Przejdź.

Zadanie 18:

Uruchamianie programu w dowolnym celu, analizowanie działania programu oraz jego modyfikowanie wraz z możliwością publicznego rozpowszechniania tych zmian jest cechą licencji typu
 1. MOLP
 2. FREEWARE
 3. ADWARE
 4. GNU GPL
Przejdź.

Zadanie 19:

Aby połączyć komputer z siecią LAN, należy wykorzystać interfejs
 1. LPT
 2. S/PDIF
 3. D-SUB
 4. RJ-45
Przejdź.

Zadanie 20:

Przypisanie licencji oprogramowania do jednego komputera lub jego podzespołów jest cechą licencji
 1. OEM
 2. BOX
 3. AGPL
 4. TRIAL
Przejdź.

Zadanie 21:

Odpowiednikiem Linuksowego programu fsck w systemach rodziny Windows jest program
 1. erase
 2. icacls
 3. chkdsk
 4. tasklist
Przejdź.

Zadanie 22:

Aby uruchomić tryb awaryjny w systemach rodziny Windows, należy podczas uruchamiania komputera wcisnąć klawisz
 1. F1
 2. F8
 3. F7
 4. F10
Przejdź.

Zadanie 23:

Program df działający w systemach rodziny Linux umożliwia wyświetlanie
 1. nazwy bieżącego katalogu.
 2. tekstu pasującego do wzorca.
 3. zawartości ukrytego katalogu.
 4. informacji o wolnej przestrzeni dyskowej.
Przejdź.

Zadanie 24:

Aby ustawić w systemach operacyjnych rodziny Windows właściwość pliku na "tylko do odczytu", należy użyć polecenia
 1. attrib
 2. chmod
 3. ftype
 4. set
Przejdź.

Zadanie 25:

Do sprawdzenia wartości napięcia w zasilaczu służy
 1. amperomierz.
 2. impulsator.
 3. multimetr.
 4. pirometr.
Przejdź.

Zadanie 26:

W systemie operacyjnym wystąpił błąd sterownika TWAIN. Może on być powodem niepoprawnej pracy
 1. plotera.
 2. klawiatury.
 3. drukarki.
 4. skanera.
Przejdź.

Zadanie 27:

Program tar umożliwia.
 1. zarządzanie pakietami.
 2. wyświetlanie listy aktywnych procesów.
 3. konfigurowanie karty sieciowej.
 4. archiwizowanie plików.
Przejdź.

Zadanie 28:

Który standard szyfrowania należy wybrać podczas konfiguracji karty sieciowej, aby zabezpieczyć transmisję bezprzewodową?
 1. PPP
 2. MAC
 3. WPA
 4. EAP
Przejdź.

Zadanie 29:

Wynikiem dodawania liczb 33(OCT) oraz 71(OCT)
 1. 1010100(BIN)
 2. 1100101(BIN)
 3. 1001100(BIN)
 4. 1010101(BIN)
Przejdź.

Zadanie 30:

Wymiana taśmy barwiącej związana jest z użytkownikiem drukarki
 1. termicznej.
 2. laserowej.
 3. atramentowej.
 4. igłowej.
Przejdź.

Zadanie 31:

Odpowiednikiem macierzy RAID1 w systemie Windows jest wolumin
 1. prosty
 2. rozłożony
 3. łączony
 4. dublowany
Przejdź.

Zadanie 32:

Programem umożliwiającym wydzielanie logicznych części dysku twardego w systemie GNU/Linux jest
 1. fdisk
 2. format
 3. truncate
 4. convert
Przejdź.

Zadanie 33:

Na rysunku przedstawiono
img
 1. tester płyt głównych.
 2. sondę logiczną.
 3. czujnik temperatury.
 4. impulsator.
Przejdź.

Zadanie 34:

Z danych zestawionych w tabeli wynika, że częstotliwość efektywna pamięci DDR SDRAM wynosi
img
 1. 200MHz
 2. 400MHz
 3. 333MHz
 4. 266MHz
Przejdź.

Zadanie 35:

Jaki rodzaj transmisji danych przesyłanych przez interfejs komputera osobistego został przedstawiony na rysunku?
img
 1. Szeregowy synchroniczny.
 2. Równoległy synchroniczny.
 3. Szeregowy asynchroniczny.
 4. Równoległy asynchroniczny.
Przejdź.

Zadanie 36:

W systemach Windows można przypisać użytkownika do dowolnej grupy za pomocą przystawki
 1. certsrv
 2. lusrmgr
 3. fsmgmt
 4. services
Przejdź.

Zadanie 37:

Elementem zestawu komputerowego przetwarzającym zarówno dane wejściowe, jak i wyjściowe, jest
 1. modem.
 2. skaner.
 3. ploter.
 4. głośnik.
Przejdź.

Zadanie 38:

Urządzeniem wskazującym, które reaguje na zmiany pojemności elektrycznej, jest
 1. mysz.
 2. dżojstik.
 3. trackpoint.
 4. touchpad.
Przejdź.

Zadanie 39:

Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
 1. usunięcie pliku setup.
 2. skasowanie zawartości pamięci CMOS.
 3. przejście do konfiguracji systemu Windows.
 4. wejście do BIOS-u komputera.
Przejdź.

Zadanie 40:

Narzędziem umożliwiającym zarządzanie menadżerem rozruchu systemów Windows począwszy od Windows Vista jest
 1. BCDEDIT
 2. GRUB
 3. AFFS
 4. LILO
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW