GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Do przywracania struktury kluczy rejestru z kopii zapasowej w systemie Windows stosowane jest polecenie
 1. reg add
 2. reg load
 3. reg import
 4. reg restore
Przejdź.

Zadanie 2:

W cenniku usług komputerowych znajdują się przedstawione niżej zapisy. Ile będzie wynosił koszt dojazdu serwisanta do klienta mieszkającego poza miastem, w odległości 15 km od siedziby firmy?
img
 1. 30 zł
 2. 30 zł + VAT
 3. 25 zł + 2 zł za każdy km poza granicami miasta
 4. 60 zł + VAT
Przejdź.

Zadanie 3:

Do wykonania w systemie Linux kopii zapasowej wybranych plików należy z wiersza poleceń zastosować program
 1. set
 2. gdb
 3. cal
 4. tar
Przejdź.

Zadanie 4:

Program, który umożliwia komunikację między kartą sieciową a systemem operacyjnym, to
 1. sterownik.
 2. sniffer.
 3. middleware.
 4. komunikator.
Przejdź.

Zadanie 5:

Dziedziczenie uprawnień polega na
 1. przeniesieniu uprawnień z obiektu nadrzędnego na obiekt podrzędny.
 2. nadawaniu uprawnień użytkownikowi przez administratora.
 3. przeniesieniu uprawnień z obiektu podrzędnego na obiekt nadrzędny.
 4. przekazywaniu uprawnień jednego użytkownika drugiemu.
Przejdź.

Zadanie 6:

Liczba 10011001100 zapisana w postaci heksadecymalnej ma postać
 1. 998
 2. 2E4
 3. EF4
 4. 4CC
Przejdź.

Zadanie 7:

Kopia różnicowa polega na
 1. kopiowaniu tylko plików, które zostały utworzone od czasu ostatniej kopii pełnej.
 2. kopiowaniu tylko plików, które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej.
 3. kopiowaniu tylko plików, które zostały zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej
 4. kopiowaniu tylko tej części plików, która została dopisana od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej.
Przejdź.

Zadanie 8:

Dodatkowe cechy wyniku operacji wykonywanej przez jednostkę arytmetyczno – logiczną ALU zawiera
 1. akumulator.
 2. rejestr flagowy.
 3. wskaźnik stosu.
 4. licznik rozkazów.
Przejdź.

Zadanie 9:

W którym typie macierzy, przestrzeń wszystkich dysków fizycznych jest widziana jako jeden dysk logiczny?
 1. RAID 1
 2. RAID 0
 3. RAID 2
 4. RAID 5
Przejdź.

Zadanie 10:

Specjalny interfejs wizualny systemu Windows, którego cechą charakterystyczną jest przezroczystość przypominająca szkło oraz subtelne animacje okien, to
 1. Gnome
 2. Luna
 3. Royale
 4. Areo
Przejdź.

Zadanie 11:

Drukarkę zainstalowano w systemie z rodziny Windows. Aby ustawić między innymi domyślą orientację wydruku, liczbę stron na arkusz oraz dostosowanie kolorów, podczas jej konfiguracji należy wykorzystać opcję
 1. prawa drukowania.
 2. preferencji drukowania.
 3. udostępniania drukarki.
 4. zabezpieczenia drukarki.
Przejdź.

Zadanie 12:

Poleceniem służącym do aktualizowania systemu operacyjnego Linux z bazami RPM jest
 1. rpm
 2. zypper
 3. upgrade
 4. chmode
Przejdź.

Zadanie 13:

Który poziom macierzy RAID zapisuje dane równolegle na kilku dyskach działających jako jedno urządzenie?
 1. RAID 2
 2. RAID 1
 3. RAID 0
 4. RAID 3
Przejdź.

Zadanie 14:

Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
 1. sprawnego zasilacza na model o lepszych parametrach.
 2. sprawnej płyty głównej na model o lepszych parametrach.
 3. sprawnej karty graficznej na model o lepszych parametrach.
 4. sprawnego dysku twardego na model o lepszych parametrach.
Przejdź.

Zadanie 15:

Zasilanie dostarczane przez płytę główną dla pamięci typu SDRAM DDR3 może mieć wartość
 1. 1,5 V
 2. 1,2 V
 3. 2,5 V
 4. 3,3 V
Przejdź.

Zadanie 16:

Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowania najczęściej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu?
 1. Konfiguracyjny.
 2. Systemowy.
 3. Wsadowy.
 4. Inicjujący.
Przejdź.

Zadanie 17:

Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
 1. ALU.
 2. FPU.
 3. RPU.
 4. AND.
Przejdź.

Zadanie 18:

Przedstawiony rysunek prezentuje złącze
img
 1. DVI-A
 2. DVI-D
 3. D-SUB
 4. HDMI
Przejdź.

Zadanie 19:

Którego kodu numerycznego należy użyć w poleceniu zmiany uprawnień do folderu w systemie Linux, aby właściciel folderu miał uprawnienia zapisu i odczytu, grupa miała uprawnienia odczytu i wykonywania, a pozostali użytkownicy tylko uprawnienia odczytu?
 1. 765
 2. 751
 3. 123
 4. 654
Przejdź.

Zadanie 20:

Narzędziem systemu Linux, służącym do monitorowania systemu przy pomocy scentralizowanego mechanizmu, jest program
 1. bcdedit
 2. syslog
 3. fsck
 4. tar
Przejdź.

Zadanie 21:

Transmisja za pomocą fal radiowych korzystających z pasma ISM jest realizowana w interfejsie
 1. IrDA
 2. FireWire
 3. HDMI
 4. Bluetooth
Przejdź.

Zadanie 22:

Który interfejs umożliwia korzystanie ze sterowników i oprogramowania systemu operacyjnego, zapewniając m.in. przepływ danych między pamięcią systemową a dyskiem SATA?
 1. UHCI
 2. OHCI
 3. EHCI
 4. AHCI
Przejdź.

Zadanie 23:

Złącze zasilacza ATX12V służy do zasilania
 1. procesora.
 2. urządzeń SATA.
 3. stacji dyskietek.
 4. karty graficznej PCI-e 3.0.
Przejdź.

Zadanie 24:

Dystrybucje systemu Linux Ubuntu rozpowszechniane są na licencjach
 1. GNU GPL
 2. Public Domain
 3. Freeware
 4. MOLP
Przejdź.

Zadanie 25:

Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
 1. irc
 2. p2p
 3. sniffer
 4. recovery
Przejdź.

Zadanie 26:

Transfer danych napędu DVD dla prędkości przesyłu x48 wynosi
 1. 10800 KiB/s
 2. 64800 KiB/s
 3. 54000 KiB/s
 4. 32400 KiB/s
Przejdź.

Zadanie 27:

Za przydzielanie czasu procesora do określonych zadań odpowiada
 1. chipset.
 2. pamięć RAM.
 3. cache procesora.
 4. system operacyjny.
Przejdź.

Zadanie 28:

W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 240. Jaka jest jej binarna reprezentacja?
 1. 11110000
 2. 11111000
 3. 11111100
 4. 11111110
Przejdź.

Zadanie 29:

Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
img
 1. aktywne.
 2. symetryczne.
 3. wymuszone.
 4. pasywne.
Przejdź.

Zadanie 30:

Impulsator umożliwia testowanie uszkodzonych układów logicznych komputera między innymi przez
 1. odczytanie stanu wyjściowego układu.
 2. kalibrację mierzonych wielkości elektrycznych.
 3. badanie stanów logicznych obwodów cyfrowych.
 4. podanie na wejście układu stanu wysokiego.
Przejdź.

Zadanie 31:

W czterech sklepach sprzedawany jest ten sam komputer w różnych cenach. Najtaniej można go nabyć w sklepie
img
 1. A.
 2. B.
 3. C.
 4. D.
Przejdź.

Zadanie 32:

Najbardziej efektywnym sposobem sporządzania codziennej archiwizacji pojedynczego pliku o rozmiarze 4,8 GB, na pojedynczym stanowisku komputerowym bez dostępu do sieci jest
 1. nagranie na płytę DVD-5 w standardzie ISO.
 2. użycie pamięci USB z systemem plików FAT32.
 3. użycie pamięci USB z systemem plików NTFS.
 4. spakowanie i przechowywanie w lokalizacji sieciowej.
Przejdź.

Zadanie 33:

Które z poleceń systemu Linux powoduje zakończenia procesu?
 1. dead
 2. end
 3. null
 4. kill
Przejdź.

Zadanie 34:

W systemie Windows 7 narzędzie trybu poleceń Cipher.exe służy do
 1. szyfrowania i odszyfrowywania plików i katalogów.
 2. zarządzania rozruchem systemu.
 3. przełączania monitora w tryb oczekiwania.
 4. podglądu plików tekstowych.
Przejdź.

Zadanie 35:

W systemie Linux program fsck pozwala na
 1. testowanie wydajności karty sieciowej.
 2. usuwanie błędnych wpisów w rejestrze systemowym.
 3. zlokalizowanie i naprawę uszkodzonych sektorów na dysku twardym.
 4. monitorowanie stanu procesora.
Przejdź.

Zadanie 36:

Który przyrząd pomiarowy służy do sprawdzenia wartości napięć w zasilaczu?
 1. Omomierz.
 2. Woltomierz.
 3. Watomierz.
 4. Amperomierz.
Przejdź.

Zadanie 37:

Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na
 1. uszkodzony kontroler klawiatury.
 2. uszkodzone porty USB.
 3. niepoprawne ustawienia BIOS-u.
 4. uszkodzony zasilacz.
Przejdź.

Zadanie 38:

W komputerze zamontowano nowy dysk twardy o pojemności 8 TB i podzielono go na 2 partycje, każda po 4 TB wielkości. Który typ tablicy partycji należy użyć, aby można było dokonać takiego partycjonowania?
 1. SWAP
 2. GPT
 3. FAT32
 4. MBR
Przejdź.

Zadanie 39:

Rysunek przedstawia schemat
img
 1. karty graficznej.
 2. przetwornika DAC.
 3. zasilacza impulsowego.
 4. przełącznika kopułkowego.
Przejdź.

Zadanie 40:

Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni
 1. obraz płyty systemu operacyjnego Windows 7 Home.
 2. własne autorskie filmy z demonstracji ulicznych.
 3. wykonane przez siebie zdjęcia obiektów wojskowych.
 4. otrzymany dokument urzędowy.
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW