GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Przy dłuższych przestojach drukarki atramentowej używane w niej pojemniki z tuszem powinny
 1. zostać wymontowane z drukarki i umieszczone w szafie, bez dodatkowych zabezpieczeń.
 2. pozostać w drukarce, którą należy zabezpieczyć folią.
 3. pozostać w drukarce, bez wykonywania dodatkowych czynności.
 4. zostać zabezpieczone w specjalnych pudełkach uniemożliwiających zasychanie dysz.
Przejdź.

Zadanie 2:

Drukarkę zainstalowano w systemie z rodziny Windows. Aby ustawić między innymi domyślą orientację wydruku, liczbę stron na arkusz oraz dostosowanie kolorów, podczas jej konfiguracji należy wykorzystać opcję
 1. prawa drukowania.
 2. udostępniania drukarki.
 3. zabezpieczenia drukarki.
 4. preferencji drukowania.
Przejdź.

Zadanie 3:

Wynikiem sumowania liczb binarnych 1001101 i 11001 jest
 1. 1000110
 2. 1100110
 3. 1000111
 4. 1100111
Przejdź.

Zadanie 4:

Narzędzia dostrajania oraz Unity Tweak Tool to narzędzia systemu Linux służące do
 1. nadawania uprawnień do zasobów systemowych.
 2. personalizacji systemu.
 3. konfiguracji zapory systemowej.
 4. zarządzania kontami użytkowników.
Przejdź.

Zadanie 5:

Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, służącym do kompresji oraz dekompresji plików i folderów, jest program
 1. Compact.exe
 2. Expand.exe
 3. DiskPart.exe
 4. CleanMgr.exe
Przejdź.

Zadanie 6:

Przedstawiona na rysunku usterka, widoczna na ekranie komputera, nie może być spowodowana przez
img
 1. uszkodzenie modułu pamięci operacyjnej.
 2. złe napięcie podawane przez zasilacz.
 3. przegrzanie się karty graficznej.
 4. spalenie się rdzenia lub pamięci karty graficznej po overclockingu.
Przejdź.

Zadanie 7:

Komponentem płyty głównej odpowiedzialnym za komunikację między procesorem a pozostałymi elementami płyty jest
 1. BIOS ROM.
 2. chipset.
 3. pamięć RAM.
 4. układ chłodzenia.
Przejdź.

Zadanie 8:

Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
 1. wykonanie kopii zapasowej systemu.
 2. wyłączenie szyfrowania zawartości folderu bieżącego.
 3. aktualizację systemu operacyjnego za pomocą usługi Windows Update.
 4. uruchamianie narzędzia Monitor wydajności.
Przejdź.

Zadanie 9:

Rysunek przedstawia schemat
img
 1. karty graficznej.
 2. zasilacza impulsowego.
 3. przetwornika DAC.
 4. przełącznika kopułkowego.
Przejdź.

Zadanie 10:

Aby chronić system przed atakami z sieci określanymi mianem phishing, nie zaleca się
 1. korzystania z bankowości elektronicznej.
 2. używania starszych przeglądarek internetowych.
 3. korzystania z serwisów WWW używających protokołu HTTPS.
 4. uaktualniania oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej.
Przejdź.

Zadanie 11:

Na rysunku, złącze monitora oznaczone ramką czerwoną, będzie współpracowało z płytą główną wyposażoną w interfejs
img
 1. DisplayPort
 2. HDMI
 3. D-SUB
 4. DVI
Przejdź.

Zadanie 12:

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie skanera, należy
 1. mieć zainstalowany w systemie program antywirusowy.
 2. smarować łożyska wentylatorów chłodzenia jednostki centralnej.
 3. nie wkładać kartek ze zszywkami do podajnika urządzenia, jeśli jest on automatyczny.
 4. sprawdzić temperaturę podzespołów komputera.
Przejdź.

Zadanie 13:

W systemie Windows przypadkowo usunięto użytkownika bez usunięcia katalogu domowego. Odzyskanie nieszyfrowanych danych z katalogu domowego użytkownika jest
 1. możliwe wyłączenie przy użyciu programu typu recovery.
 2. możliwe za pomocą konta o uprawnieniach administratorskich.
 3. niemożliwe, dane są bezpowrotnie utracone wraz z kontem.
 4. niemożliwe, ponieważ zabezpieczenia systemowe blokują dane.
Przejdź.

Zadanie 14:

Proces, w wyniku którego pliki gromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany
 1. defragmentacją danych.
 2. kodowaniem danych.
 3. fragmentacją danych.
 4. konsolidacją danych.
Przejdź.

Zadanie 15:

Odmianą pamięci tylko do odczytu, którą można wykasować za pomocą światła ultrafioletowego, jest pamięć
 1. EPROM
 2. PROM
 3. ROM
 4. EEPROM
Przejdź.

Zadanie 16:

Urządzenie peryferyjne sterowane za pomocą komputera, stosowane do pracy z płaskimi powierzchniami wielkoformatowymi, które do tworzenia wydruku odpornego na czynniki zewnętrzne wykorzystuje farby na bazie rozpuszczalników, to ploter
 1. solwentowy.
 2. pisakowy.
 3. kreślący.
 4. tnący.
Przejdź.

Zadanie 17:

Materiał eksploatacyjny drukarki 3D to
 1. fluid.
 2. pył węglowy.
 3. katalizator.
 4. filament.
Przejdź.

Zadanie 18:

Jeśli podczas uruchamiania się systemu z BIOS firmy AWARD komputer wydał długi sygnał i dwa krótkie, oznacza tom że wystąpił błąd
 1. karty graficznej.
 2. płyty głównej.
 3. pamięci Flash - BIOS.
 4. kontrolera klawiatury.
Przejdź.

Zadanie 19:

Magistrala zakończona elementem przedstawionym na rysunku jest charakterystyczna dla interfejsu
img
 1. SCSI
 2. SATA
 3. ATAPI
 4. UDMA
Przejdź.

Zadanie 20:

Wskaż rysunek przedstawiający materiał eksploatacyjny typowy dla drukarek żelowych.
img
 1. A
 2. B
 3. D
 4. C
Przejdź.

Zadanie 21:

Wskaż rysunek przedstawiający symbol stosowany do oznaczenia portu równoległego LPT.
img
 1. A
 2. D
 3. C
 4. B
Przejdź.

Zadanie 22:

Dostarczanie nieprawidłowych napięć do płyty głównej może prowadzić do
 1. braku możliwości instalacji oprogramowania.
 2. uruchomienia się jednostki centralnej z kolorowymi paskami i kraskami na ekranie.
 3. puchnięcia kondensatorów, zawieszenia się jednostki centralnej oraz niespodziewanych restartów.
 4. wystąpienia błędów pamięci RAM.
Przejdź.

Zadanie 23:

Interfejs używany do komunikacji między urządzeniami przenośnymi, wykorzystujący cyfrową transmisję optyczną bezprzewodową do przesyłania danych na stosunkowo krótkim odcinku, to
 1. IEEE 1394a
 2. IrDA
 3. Bluetooth
 4. IEEE 1394c
Przejdź.

Zadanie 24:

Pamięć RAM przedstawiona na rysunku, montowana jest na płycie głównej wyposażonej w gniazdo
img
 1. DDR3
 2. DDR2
 3. DDR
 4. DDR4
Przejdź.

Zadanie 25:

Urządzenie peryferyjne przedstawione na rysunku to skaner biometryczny, wykorzystujący do autoryzacji
img
 1. rysy twarzy.
 2. linie papilarne.
 3. kształt dłoni.
 4. brzmienie głosu.
Przejdź.

Zadanie 26:

Jednym z narzędzi używanych do tworzenia kopii partycji i dysków jest
 1. Norton Ghost
 2. Gparted
 3. Diskpart
 4. CrystalDiskInfo
Przejdź.

Zadanie 27:

Interfejs równoległy, którego magistrala składa się z 8 linii danych, 4 linii sterujących, 5 linii statusu, nie zawiera linii zasilających oraz który zapewnia transmisję na odległość do 5 metrów, jeśli przewody sygnałowe są skręcone z przewodami masy, w przeciwnym przypadku na odległość do 2 metrów, nosi nazwę
 1. USB
 2. LPT
 3. EISA
 4. AGP
Przejdź.

Zadanie 28:

Ikona z wykrzyknikiem przedstawiona na rysunku, która występuje przy nazwie urządzenia w Menadżerze urządzeń, oznacza, że urządzenie to
img
 1. nie działa poprawnie.
 2. zostało wyłączone.
 3. działa poprawnie.
 4. sterowniki na nim zainstalowane mają nowszą wersję.
Przejdź.

Zadanie 29:

Do utworzenia nowej partycji w systemie Windows można użyć przystawki
 1. dsa.msc
 2. dfsgui.msc
 3. devmgmt.msc
 4. diskmgmt.msc
Przejdź.

Zadanie 30:

Liczba 563(8) zapisana w systemie szesnastkowym to
 1. 173
 2. 317
 3. 371
 4. 713
Przejdź.

Zadanie 31:

Mechanizm umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych współpracujących z systemem komputerowym, w którym podłączane urządzenie jest rozpoznawane za pomocą nadanego mu numeru identyfikacyjnego, to
 1. Plug and Play
 2. Hot Swap
 3. BootLoader
 4. CrossFire
Przejdź.

Zadanie 32:

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa systemu operacyjnego, wymuszającym jego automatyczną aktualizację, są
 1. niewłaściwie ustawione prawa do plików.
 2. błędnie zainstalowane prawa do plików.
 3. luki w oprogramowaniu systemowym.
 4. błędne hasła użytkowników z prawami administratora.
Przejdź.

Zadanie 33:

Czynnością konserwacyjną związaną z eksploatacją skanera płaskiego jest
 1. wyłączenie automatycznego pobierania zalecanych sterowników do urządzenia.
 2. podłączenie urządzenia do listwy przepięciowej.
 3. regularne czyszczenie szyby skanera oraz płyty dociskowej.
 4. czyszczenie dyszy kartridża.
Przejdź.

Zadanie 34:

Specjalny interfejs wizualny systemu Windows, którego cechą charakterystyczną jest przezroczystość przypominająca szkło oraz subtelne animacje okien, to
 1. Areo
 2. Luna
 3. Royale
 4. Gnome
Przejdź.

Zadanie 35:

Podczas pracy z drukarką laserową blade wydruki lub nierównomierne nanoszenie medium drukującego mogą świadczyć o
 1. uszkodzeniu przewodu łączącego drukarkę z komputerem.
 2. błędnie zainstalowanych sterowników drukarki.
 3. zagięciu kartki papieru wewnątrz urządzenia.
 4. wyczerpywaniu się tonera.
Przejdź.

Zadanie 36:

Program Mozilla Firefox jest rozpowszechniany na podstawie licencji
 1. OEM
 2. MOLP
 3. Liteware
 4. GNU MPL
Przejdź.

Zadanie 37:

Oprogramowanie regularnie przerywające działanie poprzez wyświetlanie komunikatu żądania uiszczenia zapłaty, która spowoduje usunięcie komunikatu, jest rozpowszechniane na bazie licencji
 1. greenware
 2. careware
 3. nagware
 4. crippleware
Przejdź.

Zadanie 38:

Urządzenie przedstawione na rysunku służy do
img
 1. odczytywania doków POST z płyty głównej.
 2. sprawdzenia długości przewodów sieciowych.
 3. zmierzenia wartości napięcia dostarczanego przez zasilacz komputerowy.
 4. organizacji przewodów wewnątrz jednostki.
Przejdź.

Zadanie 39:

Programem, który dostarcza najwięcej informacji diagnostycznych o procesorze CPU, jest
 1. GPU-Z
 2. HWiNFO
 3. HD Tune
 4. Memtest86+
Przejdź.

Zadanie 40:

Uruchamianie systemu Windows jest niemożliwe z powodu usterki programowej. By dokonać możliwie najmniej inwazyjnej diagnozy i usunięcia tej usterki, wskazane jest
 1. wykonanie diagnostyki podzespołów.
 2. wykonanie reinstalacji systemu Windows.
 3. uruchomienia komputera w trybie awaryjnym.
 4. wykonanie wymiany podzespołów.
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW