GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Technika zwana rytownictwem odnosi się do zasady działania plotera
 1. tnącego.
 2. grawerującego.
 3. solwentowego.
 4. laserowego.
Przejdź.

Zadanie 2:

W systemie Windows uruchomienie usługi dotyczącej wydajności komputera realizowane jest za pomocą polecenia
 1. secpol.msc
 2. perfmon.msc
 3. services.msc
 4. compmgmt.msc
Przejdź.

Zadanie 3:

Programem służącym do diagnozowania połączeń między hostami w systemie Windows jest
 1. traceroute
 2. route
 3. ipconfig
 4. ping
Przejdź.

Zadanie 4:

Standard podstawki procesora bez nóżek to
 1. CPGA
 2. PGA
 3. SPGA
 4. LGA
Przejdź.

Zadanie 5:

W celu przywrócenia prawidłowych wersji plików systemowych, w systemie Windows stosowane jest narzędzie
 1. replace
 2. debug
 3. verifier
 4. sfc
Przejdź.

Zadanie 6:

Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego systemu z rodziny Windows?
 1. bootcfg
 2. fixboot
 3. bcdedit
 4. fixmbr
Przejdź.

Zadanie 7:

Które z poleceń należy wykonać w celu zamontowania pierwszej partycji logicznej dysku primary slave w systemie Linux?
 1. mount /dev/hdb5 /mnt/hdd
 2. mount /dev/hdb3 /mnt/hdd
 3. mount /dev/hda4 /mnt/hdd
 4. mount /dev/hda2 /mnt/hdd
Przejdź.

Zadanie 8:

Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
 1. dyszy.
 2. termorezystora.
 3. elektromagnesu.
 4. elektrody ładującej.
Przejdź.

Zadanie 9:

Pokazanym na rysunku symbol graficzny oznacza złącze
img
 1. FIRE WIRE
 2. COM
 3. HDMI
 4. DVI
Przejdź.

Zadanie 10:

Notacja #102816 oznacza zapis w systemie
 1. dziesiętnym.
 2. szesnastkowym.
 3. ósemkowym.
 4. dwójkowym.
Przejdź.

Zadanie 11:

Liczba 45(HEX) zapisana w systemie ósemkowym ma postać
 1. 102
 2. 108
 3. 105
 4. 110
Przejdź.

Zadanie 12:

Asynchronicznym interfejsem szeregowym zgodnym ze standardem RS-232 jest port
 1. LPT
 2. ECP
 3. COM
 4. EPP
Przejdź.

Zadanie 13:

W systemie Linux polecenie chown umożliwia
 1. przeniesienie pliku.
 2. zmianę parametrów pliku.
 3. naprawę systemu plików.
 4. zmianę właściciela pliku.
Przejdź.

Zadanie 14:

Symulowanie stanów logicznych obwodów cyfrowych umożliwia
 1. sonometr.
 2. kalibrator.
 3. sonda logiczna.
 4. impulsator.
Przejdź.

Zadanie 15:

W systemie Linux wyświetlenie informacji o uruchomionych procesach umożliwia polecenie
 1. ls
 2. rm
 3. su
 4. ps
Przejdź.

Zadanie 16:

W dokumentacji technicznej procesora umieszczonego na płycie głównej komputera szybkość zegara podaje się w
 1. s
 2. kHz
 3. GHz/s
 4. GHz
Przejdź.

Zadanie 17:

Dodatkowe cechy wyniku operacji wykonywanej przez jednostkę arytmetyczno – logiczną ALU zawiera
 1. akumulator.
 2. rejestr flagowy.
 3. wskaźnik stosu.
 4. licznik rozkazów.
Przejdź.

Zadanie 18:

Do pomiaru wartości rezystancji służy
 1. omomierz.
 2. watomierz.
 3. woltomierz.
 4. amperomierz.
Przejdź.

Zadanie 19:

System oświetlenia oparty o trójkolorowe diody LED wykorzystują skanery typu
 1. CCD
 2. CIS
 3. CMOS
 4. CMYK
Przejdź.

Zadanie 20:

Aby sprawdzić integralność systemu plików w systemie Linux należy użyć polecenia
 1. man
 2. fstab
 3. mkfs
 4. fsck
Przejdź.

Zadanie 21:

W którym typie macierzy, przestrzeń wszystkich dysków fizycznych jest widziana jako jeden dysk logiczny?
 1. RAID 2
 2. RAID 1
 3. RAID 0
 4. RAID 5
Przejdź.

Zadanie 22:

Plik messages w systemie Linux przechowuje
 1. ogólne informacje o zdarzeniach systemowych.
 2. dane dotyczące uwierzytelniania.
 3. komunikaty związane z inicjacją systemu.
 4. kody błędów systemowych.
Przejdź.

Zadanie 23:

W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe
 1. ipconfig /release
 2. ipconflg /renew
 3. ipconfig /flushdns
 4. ipconfig /displaydns
Przejdź.

Zadanie 24:

Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
 1. 2 GB
 2. 8 GB
 3. 4 GB
 4. 12 GB
Przejdź.

Zadanie 25:

Autorskie prawo osobiste twórcy do programu komputerowego
 1. trwa 70 lat od daty pierwszej publikacji.
 2. trwa 50 lat od daty pierwszej publikacji.
 3. nigdy nie wygasa.
 4. trwa wyłącznie przez czas życia jego twórcy.
Przejdź.

Zadanie 26:

Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do
 1. 120MB/S
 2. 5 Gb/s
 3. 4 GB/s
 4. 400 Mb/s
Przejdź.

Zadanie 27:

Narzędzie (System Image Recovery) dostępne w zaawansowanych opcjach rozruchu systemu Windows 7 umożliwia
 1. naprawę uszkodzonych plików startowych.
 2. naprawę działania systemu wykorzystując punkty przywracania.
 3. uruchomienie systemu w specjalnym trybie rozwiązywania problemów.
 4. przywrócenie działania systemu wykorzystując jego kopię zapasową.
Przejdź.

Zadanie 28:

Który typ dysków jest podłączany do gniazda IDE płyty głównej komputera?
 1. ATA
 2. SSD
 3. SCSI
 4. FLASH
Przejdź.

Zadanie 29:

Jeżeli rozdzielczość myszy wynosi 200 dpi a monitora Full HD, to przeciągnięcie kursora w poprzek ekranu wymaga przeciągnięcia myszy o:
 1. 400 i
 2. 1080 px
 3. około 25 cm
 4. około 35 cm
Przejdź.

Zadanie 30:

Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą
 1. programisty.
 2. maszynistki.
 3. polską.
 4. diakrytyczną.
Przejdź.

Zadanie 31:

Dla zamiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
 1. DPI
 2. OCR
 3. DTP
 4. OMR
Przejdź.

Zadanie 32:

Liczba 110011(2) zapisana w systemie dziesiętnym ma postać
 1. 51
 2. 50
 3. 52
 4. 53
Przejdź.

Zadanie 33:

Podczas przeglądania stron WWW, w celu podniesienia bezpieczeństwa prywatnych danych, jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
 1. monitów dotyczących uruchamiania skryptów.
 2. powiadamiania o wygasłych certyfikatach.
 3. funkcji zapamiętywania haseł.
 4. blokady wyskakujących okienek.
Przejdź.

Zadanie 34:

Grupowa licencja oprogramowania Microsoft to licencja typu
 1. GNU
 2. OEM
 3. EULA
 4. MOLP
Przejdź.

Zadanie 35:

Poprawę jakości skanowania można uzyskać poprzez zmianę
 1. wielkości wydruku.
 2. rozdzielczości.
 3. formatu pliku wejściowego.
 4. rozmiaru skanowanego dokumentu.
Przejdź.

Zadanie 36:

Przerzutnik bistabilny przechowuje bit informacji w pamięci
 1. DDR SDRAM
 2. DRAM
 3. SDRAM
 4. SRAM
Przejdź.

Zadanie 37:

Jeden długi i dwa krótkie sygnały dźwiękowe BIOS POST firmy AMI oraz AWARD oznaczają błąd
 1. karty graficznej.
 2. mikroprocesora.
 3. zegara systemowego.
 4. karty sieciowej.
Przejdź.

Zadanie 38:

Oprogramowanie komputerowe, z którego można korzystać za darmo i bez ograniczeń czasowych, rozpowszechniane jest w ramach licencji typu
 1. public domain.
 2. shareware.
 3. donationware.
 4. trial.
Przejdź.

Zadanie 39:

Elementem eksploatacyjnym drukarki laserowej nie jest
 1. bęben.
 2. lampa czyszcząca.
 3. wałek grzewczy.
 4. głowica.
Przejdź.

Zadanie 40:

Do przywracania struktury kluczy rejestru z kopii zapasowej w systemie Windows stosowane jest polecenie
 1. reg restore
 2. reg load
 3. reg add
 4. reg import
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW