GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Netykieta jest określeniem dotyczącym
 1. nagłówka w kodzie HTML.
 2. rozszerzenia pliku z kodem PHP.
 3. części adresu WWW.
 4. zbioru zasad dobrego zachowania się w Internecie.
Przejdź.

Zadanie 2:

Do przetwarzania informacji tekstowych większość notatników brajlowskich obsługuje pliki o formatach
 1. txt, brl, doc
 2. xls, ods, csw
 3. odt, png, bmp
 4. brl, svg, zip
Przejdź.

Zadanie 3:

Przejście do trybu zadokowanego w programie Lupa następuje po użyciu klawiszy
 1. Ctrl+Alt+K
 2. Ctrl+Alt+D
 3. Ctrl+Alt+L
 4. Ctrl+Alt+P
Przejdź.

Zadanie 4:

Polecenie adduser w systemie Linux służy do
 1. zmiany ustawień konta użytkownika.
 2. dodawania nowego użytkownika w trybie interaktywnym.
 3. nadawania praw dostępu do katalogów systemowych.
 4. tworzenia katalogu domowego użytkownika.
Przejdź.

Zadanie 5:

Wskaż zalecane osobie słabo widzącej urządzenie do czytania drukowanych książek i gazet.
 1. Powiększalnik stacjonarny.
 2. Kamera internetowa.
 3. Program powiększający.
 4. Telewizor LCD.
Przejdź.

Zadanie 6:

Do nagrania i edytowania dźwięku stosowany jest program o nazwie
 1. Winamp
 2. Skype
 3. Windows Live Messenger
 4. GoldWave
Przejdź.

Zadanie 7:

Do prawidłowej obsługi monitora brajlowskiego potrzebne jest zainstalowanie programu
 1. Lupa
 2. Braillex
 3. Magnifier v2008
 4. Window-Eyes
Przejdź.

Zadanie 8:

Osoba niewidoma do zmierzenia odległości pomiędzy dwiema ścianami np. w pokoju głównie używa
 1. linijki brajlowskiej.
 2. taśmy Reizen.
 3. mówiącej taśmy mierniczej.
 4. dalmierza laserowego.
Przejdź.

Zadanie 9:

Do przetworzenia pliku tekstowego na plik dźwiękowy używany jest program typu
 1. syntezator mowy.
 2. edytor audio.
 3. edytor tekstu.
 4. biblioteka systemowa.
Przejdź.

Zadanie 10:

Otwarcie Centrum ułatwień dostępu w systemie operacyjnym Windows zapewnia użycie kombinacji klawiszy:
 1. klawisz logo Windows + U
 2. klawisz logo Windows + N
 3. klawisz logo Windows + L
 4. klawisz logo Windows + Q
Przejdź.

Zadanie 11:

Symbol indeks górny w systemie Braille’a tworzą punkty:
 1. 1, 6
 2. 1, 3
 3. 3, 4
 4. 1, 2
Przejdź.

Zadanie 12:

Których programów można użyć do przygotowania wydruku Braille’a?
 1. MS Paint, MS Notatnik
 2. ABBYY FineReader, FreeOCR.net
 3. WinBraille, Duxbury
 4. Windows Media Player, Audacity
Przejdź.

Zadanie 13:

W celu bezpiecznego, terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem należy zastosować protokół
 1. telnet
 2. ftp
 3. ssh
 4. https
Przejdź.

Zadanie 14:

W brajlu komputerowym duża litera jest sygnalizowana punktem
 1. 3
 2. 7
 3. 5
 4. 8
Przejdź.

Zadanie 15:

Funkcje serwera HTTP i FTP w systemie Windows Server 2008 oraz Windows Server 2012 zapewnia użytkownikowi
 1. serwer Apache
 2. program OpenOffice
 3. WinSCP
 4. usługa IIS
Przejdź.

Zadanie 16:

Program NVDA to
 1. program do rozpoznawania tekstu.
 2. darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader).
 3. program lupa.
 4. płatny syntezator mowy.
Przejdź.

Zadanie 17:

Postacią dziesiętną liczby C5 zapisanej w kodzie heksadecymalnym jest
 1. 503
 2. 14
 3. 197
 4. 124
Przejdź.

Zadanie 18:

Router w modelu OSI/ISO należy do warstwy
 1. sieciowej.
 2. łącza danych.
 3. transportowej.
 4. fizycznej.
Przejdź.

Zadanie 19:

Jakiego wtyku należy użyć, aby podłączyć urządzenie do karty muzycznej komputera?
 1. RJ-45
 2. PS2
 3. VGA
 4. minijack
Przejdź.

Zadanie 20:

Grafika wektorowa
 1. jest w pełni skalowania.
 2. pokazuje obraz, używając pikseli.
 3. umożliwia powiększenie obrazu kosztem jego ostrości.
 4. jest bardziej użyteczna od rastrowej do zapisywania realistycznych obrazów.
Przejdź.

Zadanie 21:

Administrator w systemie Windows zezwala użytkownikowi na zmianę hasła poprzez
 1. odznaczenie opcji użytkownik nie może zmienić hasła.
 2. odznaczenie opcji może zmieniać hasło w zasadach grupy.
 3. zaznaczenie opcji użytkownik nie może zmienić hasła.
 4. zaznaczenie opcji zmień hasło w kontach użytkowników.
Przejdź.

Zadanie 22:

Wykonanie polecenia mkdir nazwaw wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
 1. sformatowanie dysku o podanej nazwie.
 2. utworzenie pliku o podanej nazwie.
 3. uruchomienie programu o podanej nazwie.
 4. utworzenie katalogu o podanej nazwie.
Przejdź.

Zadanie 23:

Aby uruchomić czytnik ekranu VoiceOver na ekranie dotykowym urządzeń przenośnych typu tablet należy
 1. wykonać gest machnięcia.
 2. dwukrotnie stuknąć ekran trzema palcami.
 3. dwukrotnie szybko nacisnąć przycisk Początek.
 4. trzykrotnie szybko nacisnąć przycisk Początek.
Przejdź.

Zadanie 24:

Które zdanie nie jest prawdziwe?
 1. Program Lunar-SuperNova Magnifier służy do powiększania obrazu na ekranie monitora.
 2. Program Lunar-SuperNova Magnifier jest programem do przygotowania pliku w formacie audio.
 3. Program Lunar-SuperNova Magnifier służy do konfiguracji częstotliwości odświeżania obrazu na monitorze.
 4. Program Lunar-SuperNova Magnifier jest czytnikiem ekranowym (screen reader).
Przejdź.

Zadanie 25:

Licencja oprogramowania typu Freeware umożliwia
 1. płatne korzystanie z programu przez określony czas.
 2. bezpłatne użytkowanie i rozpowszechnianie programu oraz zakaz dokonywania zmian w kodzie źródłowym.
 3. płatne korzystanie z programu bez ograniczeń czasowych.
 4. bezpłatne użytkowanie i rozpowszechnianie programu oraz możliwość dokonywania zmian w kodzie źródłowym.
Przejdź.

Zadanie 26:

Z jakiej przystawki należy skorzystać w celu utworzenia nowego konta domenowego przy użyciu systemu Windows Server 2008, Windows Server 2012?
 1. Wynikowy zestaw zasad.
 2. Lokacje i usługi Active Directory.
 3. Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 4. Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory.
Przejdź.

Zadanie 27:

Proces rozpoznawania zeskanowanego tekstu w programie ABBYY FineReader następuje po użyciu kombinacji klawiszy
 1. Ctrl+G
 2. Ctrl+Tab
 3. Ctrl+Shift+R
 4. Ctrl+Z
Przejdź.

Zadanie 28:

Wskaż program, który ułatwi użytkownikowi słabowidzącemu korzystanie z komputera.
 1. WinBraille
 2. MS WordPad
 3. Rejestrator dźwięku
 4. Lupa w MS Windows
Przejdź.

Zadanie 29:

Syntezator Milena obsługuje system operacyjny z rodziny
 1. Novell
 2. Windows
 3. OS X
 4. Linux
Przejdź.

Zadanie 30:

Program ZoomText będzie uruchamiany automatycznie podczas logowania do systemu operacyjnego po
 1. zainstalowaniu odpowiedniego rozszerzenia programu.
 2. wybraniu odpowiedniej opcji z menu programu.
 3. umieszczeniu pliku instalacyjnego programu w bibliotece Dokumenty.
 4. umieszczeniu skrótu na Pulpicie.
Przejdź.

Zadanie 31:

Podstawowymi jednostkami podziału w standardzie DAISY są
 1. słowa.
 2. frazy.
 3. akapity.
 4. spisy treści.
Przejdź.

Zadanie 32:

Funkcja “zamrażanie obrazu” służy do
 1. wykonania tymczasowego cyfrowego zdjęcia danego obiektu.
 2. zaawansowanego wygładzania krawędzi.
 3. automatycznego dostrajania ostrości obrazu.
 4. podglądu tekstu w trakcie pisania.
Przejdź.

Zadanie 33:

Aby zainstalować syntezator mowy w systemie Windows należy
 1. uruchomić posiadany plik instalacyjny syntezatora mowy.
 2. utworzyć skrót do pliku instalacyjnego syntezatora mowy.
 3. umieścić plik instalacyjny syntezatora mowy w katalogu Program Files.
 4. umieścić plik instalacyjny syntezatora mowy w katalogu Dokumenty.
Przejdź.

Zadanie 34:

Fizyczny sposób połączenia urządzeń sieciowych, charakteryzujący się tym, że wszystkie przewody sieciowe z urządzeń podłączone są bezpośrednio do jednego przełącznika, to topologia
 1. magistrali.
 2. siatki.
 3. pierścienia.
 4. gwiazdy.
Przejdź.

Zadanie 35:

Po wydaniu polecenia ls w systemie Linux zostanie
 1. wyświetlona zawartość pliku passwd.
 2. wyświetlona zawartość aktualnego katalogu.
 3. utworzony katalog domowy użytkownika.
 4. utworzone dowiązanie symboliczne.
Przejdź.

Zadanie 36:

Stanowisko komputerowe dla osoby niewidomej powinno być wyposażone w
 1. słuchawki i monitor brajlowski.
 2. klawiaturę brajlowską i program powiększający.
 3. klawiaturę qwerty i monitor.
 4. program powiększający i głośniki.
Przejdź.

Zadanie 37:

Jednym z etapów przygotowania podręcznika szkolnego do zapisu brajlowskiego jest zapisanie podręcznika w
 1. programie graficznym.
 2. pliku pdf.
 3. pliku XML.
 4. edytorze tekstowym.
Przejdź.

Zadanie 38:

W programie NVDA skrót klawiaturowy NVDA + t umożliwia uzyskanie informacji o
 1. aktualnym czasie na zegarze systemowym.
 2. obiekcie posiadającym aktualnie punkt uwagi.
 3. tytule aktualnej aplikacji lub okna.
 4. tekście znajdującym się aktualnie w schowku.
Przejdź.

Zadanie 39:

Standard SAPI umożliwia
 1. poprawne odczytywanie znaków narodowych przez program udźwiękawiający.
 2. komunikację pomiędzy programem udźwiękawiającym a programowym syntezatorem mowy.
 3. poprawne odczytywanie liczb w systemie dziesiętnym przez program udźwiękawiający.
 4. komunikację pomiędzy programem udźwiękawiającym a każdym syntezatorem mowy.
Przejdź.

Zadanie 40:

Systemy operacyjne, bazujące na jądrze systemu operacyjnego Windows NT, uzyskują pełną funkcjonalność z systemem plików
 1. FAT16
 2. EXT
 3. FAT32
 4. NTFS
Przejdź.
PANEL UŻYTKOWNIKA
POLUB NAS NA FACEBOOKU
REKLAMA
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW