GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Na rysunku przedstawiono urządzenie do
img
 1. zaciskania złącz RJ-45.
 2. zdejmowania izolacji z kabli.
 3. zaciskania złącz BNC.
 4. montażu okablowania w gnieździe sieciowym.
Przejdź.

Zadanie 2:

Urządzenie sieciowe most (ang. bridge),
 1. nie analizuje ramki pod kątem adresu MAC
 2. pracuje w zerowej warstwie modelu OSI
 3. pracuje w ósmej warstwie modelu OSI
 4. jest urządzeniem typu store and forward
Przejdź.

Zadanie 3:

Do sprawdzenia adresów MAC komputerów podłączonych do przełącznika, można użyć polecenia
 1. clear mac address-table
 2. show mac address-table
 3. ip http serwer
 4. ip http port
Przejdź.

Zadanie 4:

Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
 1. 192.168.0.11 i 255.255.255.0
 2. 192.168.1.11 i 255.255.0.0
 3. 192.168.0.11 i 255.255.0.0
 4. 192.168.1.11 i 255.255.255.0
Przejdź.

Zadanie 5:

Które polecenie w systemie Windows przeznaczonym dla stacji roboczej, służy do ustawienia wymagań dotyczących logowania dla wszystkich kont użytkowników tej stacji roboczej.
 1. Net computers
 2. Net accounts
 3. Net session
 4. Net file
Przejdź.

Zadanie 6:

Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
img
 1. S/UTP
 2. U/UTP
 3. optycznego.
 4. koncentrycznego.
Przejdź.

Zadanie 7:

W adresie IP należącym do klasy A, wartość pierwszego bajtu jest zawarta w przedziale
 1. 128 - 191
 2. 0 - 127
 3. 192 - 223
 4. 224 - 240
Przejdź.

Zadanie 8:

Na rysunku przedstawiono
img
 1. koncentrator.
 2. przełącznik.
 3. patch panel.
 4. kartę sieciową.
Przejdź.

Zadanie 9:

Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o chęci przyłączenia się lub odejścia z określonej grupy rozgłoszeniowej?
 1. Ipconfig /registrdns.
 2. Nslookup.
 3. Ipconfig /release.
 4. Tracert.
Przejdź.

Zadanie 10:

Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?
 1. 11000010.10101100.00000111.00001101
 2. 11000001.10111000.00000011.00001110
 3. 11000000.10101000.00000001.00001100
 4. 11000100.10101010.00000101.00001001
Przejdź.

Zadanie 11:

Jaki jest największy adres IP w podsieci 196.10.20.0/26?
 1. 196.10.20.0
 2. 196.10.20.1
 3. 196.10.20.63
 4. 196.10.20.64
Przejdź.

Zadanie 12:

Który protokół komunikacyjny służy do transferu plików w układzie klient-serwer oraz może działać w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym?
 1. IP
 2. FTP
 3. DNS
 4. EI-SI
Przejdź.

Zadanie 13:

W okablowaniu strukturalnym opartym na skrętce UTP kat. 6, należy stosować gniazda sieciowe typu
 1. 8P8C
 2. BNC
 3. RJ-11
 4. F
Przejdź.

Zadanie 14:

Polecenie dsadd umożliwia
 1. zmianę właściwości obiektów w katalogu.
 2. przenoszenie obiektów w obrębie jednej domeny.
 3. dodawanie użytkowników, grup, komputerów, kontaktów i jednostek organizacyjnych do usługi Active Directory.
 4. usuwanie użytkowników, grup, komputerów, kontaktów i jednostek organizacyjnych do usługi Active Directory.
Przejdź.

Zadanie 15:

Polecenie Gpresult
 1. wyświetla informacje o kontrolerze.
 2. wyświetla wynikowy zestaw zasad dla użytkownika lub komputera.
 3. przywraca domyślne zasady grup dla kontrolera.
 4. aktualizuje ustawienia zasad grupy.
Przejdź.

Zadanie 16:

Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?
 1. UDP
 2. OSPF
 3. IGMP
 4. RIP
Przejdź.

Zadanie 17:

Z jakim parametrem należy wywołać polecenie netstat, aby została wyświetlona statystyka interfejsu sieciowego (liczba wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów)?
 1. -a
 2. -n
 3. -e
 4. -o
Przejdź.

Zadanie 18:

Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
 1. EN 50173
 2. ISO 11801.
 3. EIA/TIA 568A
 4. PN-EN 50173-1:2004
Przejdź.

Zadanie 19:

Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
 1. 100Base-T2
 2. 10Base-5
 3. 10Base-2
 4. 100Base-T4
Przejdź.

Zadanie 20:

Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?
 1. SMTP
 2. POP3
 3. SNMP
 4. FTP
Przejdź.

Zadanie 21:

Która usługa polega na scentralizowanym zarządzaniu tożsamościami, uprawnieniami oraz obiektami w sieci?
 1. AD (Active Directory).
 2. NAS (Network File System).
 3. WDS (Windows Deployment Services).
 4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Przejdź.

Zadanie 22:

Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
 1. TELNET
 2. DNS
 3. DHCP
 4. SSH
Przejdź.

Zadanie 23:

Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
 1. wspólne użytkowanie tych samych zasobów.
 2. sterowanie danymi na komputerach lokalnymi.
 3. zarządzanie pracą przełączników i ruterów.
 4. wykonywanie procesów obliczeniowych na komputerach lokalnych.
Przejdź.

Zadanie 24:

Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
img
 1. gwiazdy.
 2. pierścienia.
 3. mieszanej.
 4. magistrali.
Przejdź.

Zadanie 25:

Profil mobilny zmieniany jest w profil obowiązkowy użytkownika po
 1. usunięciu pliku NTUSER.DAT
 2. zmianie nazwy pliku NTUSER.DAT na NTUSER.MAN
 3. zmianie nazwy pliku NTUSER.MAN na NTUSER.DAT
 4. usunięciu pliku NTUSER.MAN
Przejdź.

Zadanie 26:

Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
 1. 32 kB
 2. 128 kB
 3. 64 kB
 4. 256 kB
Przejdź.

Zadanie 27:

Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
 1. rozgłoszeniowego.
 2. centrali ISDN
 3. IP
 4. MAR/MAV
Przejdź.

Zadanie 28:

Miarą podawaną w decybelach, będącą różnicą mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej jest
 1. przesłuch zbliżny.
 2. przesłuch zdalny.
 3. rezystancja pętli.
 4. poziomu mocy wyjściowej.
Przejdź.

Zadanie 29:

W wyniku polecenia ipconfig została wyświetlona konfiguracja przedstawiona na rysunku. Adres IP testowanej stacji roboczej ma postać
img
 1. 192.168.0.11
 2. 192.168.0.1
 3. 62.21.99.95
 4. 255.255.255.0
Przejdź.

Zadanie 30:

Która instrukcja pozwala sprawdzić wartość rekordu MX dla wskazanej domeny?
 1. Sieć nie rozgłasza identyfikatora SSID.
 2. Karta sieciowa ma włączone DHCP.
 3. Sieć jest zablokowana hasłem.
 4. Karta sieciowa jest włączona.
Przejdź.

Zadanie 31:

Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia
img
 1. przypisanie adresów MAC kart sieciowych.
 2. konfigurację serwera DHCP.
 3. przypisanie maski podsieci.
 4. nadanie nazwy hosta.
Przejdź.

Zadanie 32:

Które szyfrowanie stosowane w sieciach bezprzewodowych, jest najmniej odporne na łamanie haseł?
 1. WPA TKIP
 2. WPA AES
 3. WEP
 4. WPA2
Przejdź.

Zadanie 33:

Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
img
 1. ipconfig
 2. tracert
 3. ping
 4. netstat
Przejdź.

Zadanie 34:

Do zabezpieczenia systemów sieciowych przed atakami z zewnątrz należy użyć
 1. zapory sieciowej.
 2. menadżera połączeń.
 3. protokołu SSH.
 4. serwera DHCP.
Przejdź.

Zadanie 35:

Grupa, w której uprawnienia członków można przypisywać tylko w obrębie tej samej domeny, co domena nadrzędnej grupy lokalnej domeny, to grupa
 1. globalna.
 2. uniwersalna.
 3. lokalna domeny.
 4. lokalna komputera.
Przejdź.

Zadanie 36:

Maska dla adresu IP 92.168.1.10/8 ma postać
 1. 255.0.0.0
 2. 255.255.0.0
 3. 255.0.255.0
 4. 255.255.255.0
Przejdź.

Zadanie 37:

Konwencja zapisu ścieżki do udziału sieciowego zgodna z UNC (Universal Naming Convention) ma postać
 1. \\azwa_zasobuazwa_komputera.
 2. //nazwa_zasobu/nazwa_komputera.
 3. \\azwa_komputeraazwa_zasobu.
 4. //nazwa_komputera/nazwa_zasobu.
Przejdź.

Zadanie 38:

Który protokół jest używany przez usługę VPN, w celu zhermetyzowania pakietów IP w sieci publicznej?
 1. HTTP
 2. PPTP
 3. SMTP
 4. SNMP
Przejdź.

Zadanie 39:

Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
 1. ATM
 2. X.25
 3. VDSL
 4. Frame Relay
Przejdź.

Zadanie 40:

Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
img
 1. regeneratora.
 2. mostu.
 3. rutera.
 4. koncentratora.
Przejdź.
POLUB NAS NA FACEBOOKU
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW