Egzamin E13 - Wrzesień 2013 - Wersja do wydruku
GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Na rysunku przedstawiono
img
 1. patch panel.
 2. przełącznik.
 3. koncentrator.
 4. kartę sieciową.
Przejdź.

Zadanie 2:

Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
 1. EN 50173
 2. EIA/TIA 568A
 3. ISO 11801.
 4. PN-EN 50173-1:2004
Przejdź.

Zadanie 3:

Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
 1. rozgłoszeniowego.
 2. centrali ISDN
 3. IP
 4. MAR/MAV
Przejdź.

Zadanie 4:

Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
 1. 32 kB
 2. 256 kB
 3. 128 kB
 4. 64 kB
Przejdź.

Zadanie 5:

Urządzenie sieciowe most (ang. bridge),
 1. jest urządzeniem typu store and forward
 2. pracuje w zerowej warstwie modelu OSI
 3. pracuje w ósmej warstwie modelu OSI
 4. nie analizuje ramki pod kątem adresu MAC
Przejdź.

Zadanie 6:

Która instrukcja pozwala sprawdzić wartość rekordu MX dla wskazanej domeny?
 1. Karta sieciowa jest włączona.
 2. Karta sieciowa ma włączone DHCP.
 3. Sieć jest zablokowana hasłem.
 4. Sieć nie rozgłasza identyfikatora SSID.
Przejdź.

Zadanie 7:

Grupa, w której uprawnienia członków można przypisywać tylko w obrębie tej samej domeny, co domena nadrzędnej grupy lokalnej domeny, to grupa
 1. globalna.
 2. lokalna domeny.
 3. uniwersalna.
 4. lokalna komputera.
Przejdź.

Zadanie 8:

Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
img
 1. pierścienia.
 2. magistrali.
 3. mieszanej.
 4. gwiazdy.
Przejdź.

Zadanie 9:

Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia
img
 1. konfigurację serwera DHCP.
 2. przypisanie adresów MAC kart sieciowych.
 3. przypisanie maski podsieci.
 4. nadanie nazwy hosta.
Przejdź.

Zadanie 10:

Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
img
 1. ipconfig
 2. ping
 3. netstat
 4. tracert
Przejdź.

Zadanie 11:

Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
img
 1. mostu.
 2. rutera.
 3. regeneratora.
 4. koncentratora.
Przejdź.

Zadanie 12:

Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
img
 1. koncentrycznego.
 2. U/UTP
 3. optycznego.
 4. S/UTP
Przejdź.

Zadanie 13:

Maska dla adresu IP 92.168.1.10/8 ma postać
 1. 255.0.0.0
 2. 255.255.0.0
 3. 255.0.255.0
 4. 255.255.255.0
Przejdź.

Zadanie 14:

Który protokół komunikacyjny służy do transferu plików w układzie klient-serwer oraz może działać w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym?
 1. IP
 2. EI-SI
 3. DNS
 4. FTP
Przejdź.

Zadanie 15:

W wyniku polecenia ipconfig została wyświetlona konfiguracja przedstawiona na rysunku. Adres IP testowanej stacji roboczej ma postać
img
 1. 62.21.99.95
 2. 192.168.0.1
 3. 255.255.255.0
 4. 192.168.0.11
Przejdź.

Zadanie 16:

Konwencja zapisu ścieżki do udziału sieciowego zgodna z UNC (Universal Naming Convention) ma postać
 1. \\azwa_zasobuazwa_komputera.
 2. //nazwa_zasobu/nazwa_komputera.
 3. //nazwa_komputera/nazwa_zasobu.
 4. \\azwa_komputeraazwa_zasobu.
Przejdź.

Zadanie 17:

Który protokół jest używany przez usługę VPN, w celu zhermetyzowania pakietów IP w sieci publicznej?
 1. HTTP
 2. PPTP
 3. SMTP
 4. SNMP
Przejdź.

Zadanie 18:

Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
 1. DHCP
 2. DNS
 3. SSH
 4. TELNET
Przejdź.

Zadanie 19:

Które polecenie w systemie Windows przeznaczonym dla stacji roboczej, służy do ustawienia wymagań dotyczących logowania dla wszystkich kont użytkowników tej stacji roboczej.
 1. Net computers
 2. Net accounts
 3. Net session
 4. Net file
Przejdź.

Zadanie 20:

Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
 1. 100Base-T2
 2. 10Base-5
 3. 10Base-2
 4. 100Base-T4
Przejdź.

Zadanie 21:

Polecenie Gpresult
 1. wyświetla informacje o kontrolerze.
 2. aktualizuje ustawienia zasad grupy.
 3. wyświetla wynikowy zestaw zasad dla użytkownika lub komputera.
 4. przywraca domyślne zasady grup dla kontrolera.
Przejdź.

Zadanie 22:

Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o chęci przyłączenia się lub odejścia z określonej grupy rozgłoszeniowej?
 1. Ipconfig /registrdns.
 2. Ipconfig /release.
 3. Tracert.
 4. Nslookup.
Przejdź.

Zadanie 23:

Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?
 1. 11000010.10101100.00000111.00001101
 2. 11000001.10111000.00000011.00001110
 3. 11000000.10101000.00000001.00001100
 4. 11000100.10101010.00000101.00001001
Przejdź.

Zadanie 24:

W adresie IP należącym do klasy A, wartość pierwszego bajtu jest zawarta w przedziale
 1. 192 - 223
 2. 128 - 191
 3. 0 - 127
 4. 224 - 240
Przejdź.

Zadanie 25:

Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
 1. Frame Relay
 2. ATM
 3. VDSL
 4. X.25
Przejdź.

Zadanie 26:

Do sprawdzenia adresów MAC komputerów podłączonych do przełącznika, można użyć polecenia
 1. ip http port
 2. clear mac address-table
 3. ip http serwer
 4. show mac address-table
Przejdź.

Zadanie 27:

Jaki jest największy adres IP w podsieci 196.10.20.0/26?
 1. 196.10.20.0
 2. 196.10.20.1
 3. 196.10.20.64
 4. 196.10.20.63
Przejdź.

Zadanie 28:

Która usługa polega na scentralizowanym zarządzaniu tożsamościami, uprawnieniami oraz obiektami w sieci?
 1. WDS (Windows Deployment Services).
 2. NAS (Network File System).
 3. AD (Active Directory).
 4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Przejdź.

Zadanie 29:

Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?
 1. SMTP
 2. SNMP
 3. FTP
 4. POP3
Przejdź.

Zadanie 30:

Które szyfrowanie stosowane w sieciach bezprzewodowych, jest najmniej odporne na łamanie haseł?
 1. WPA TKIP
 2. WEP
 3. WPA2
 4. WPA AES
Przejdź.

Zadanie 31:

Polecenie dsadd umożliwia
 1. zmianę właściwości obiektów w katalogu.
 2. dodawanie użytkowników, grup, komputerów, kontaktów i jednostek organizacyjnych do usługi Active Directory.
 3. usuwanie użytkowników, grup, komputerów, kontaktów i jednostek organizacyjnych do usługi Active Directory.
 4. przenoszenie obiektów w obrębie jednej domeny.
Przejdź.

Zadanie 32:

Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
 1. 192.168.0.11 i 255.255.255.0
 2. 192.168.0.11 i 255.255.0.0
 3. 192.168.1.11 i 255.255.255.0
 4. 192.168.1.11 i 255.255.0.0
Przejdź.

Zadanie 33:

Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
 1. wspólne użytkowanie tych samych zasobów.
 2. sterowanie danymi na komputerach lokalnymi.
 3. zarządzanie pracą przełączników i ruterów.
 4. wykonywanie procesów obliczeniowych na komputerach lokalnych.
Przejdź.

Zadanie 34:

Profil mobilny zmieniany jest w profil obowiązkowy użytkownika po
 1. usunięciu pliku NTUSER.DAT
 2. usunięciu pliku NTUSER.MAN
 3. zmianie nazwy pliku NTUSER.DAT na NTUSER.MAN
 4. zmianie nazwy pliku NTUSER.MAN na NTUSER.DAT
Przejdź.

Zadanie 35:

Miarą podawaną w decybelach, będącą różnicą mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej jest
 1. rezystancja pętli.
 2. przesłuch zbliżny.
 3. przesłuch zdalny.
 4. poziomu mocy wyjściowej.
Przejdź.

Zadanie 36:

Na rysunku przedstawiono urządzenie do
img
 1. zdejmowania izolacji z kabli.
 2. zaciskania złącz BNC.
 3. zaciskania złącz RJ-45.
 4. montażu okablowania w gnieździe sieciowym.
Przejdź.

Zadanie 37:

W okablowaniu strukturalnym opartym na skrętce UTP kat. 6, należy stosować gniazda sieciowe typu
 1. 8P8C
 2. BNC
 3. RJ-11
 4. F
Przejdź.

Zadanie 38:

Z jakim parametrem należy wywołać polecenie netstat, aby została wyświetlona statystyka interfejsu sieciowego (liczba wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów)?
 1. -a
 2. -o
 3. -n
 4. -e
Przejdź.

Zadanie 39:

Do zabezpieczenia systemów sieciowych przed atakami z zewnątrz należy użyć
 1. menadżera połączeń.
 2. serwera DHCP.
 3. protokołu SSH.
 4. zapory sieciowej.
Przejdź.

Zadanie 40:

Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?
 1. IGMP
 2. OSPF
 3. UDP
 4. RIP
Przejdź.
POLUB NAS NA FACEBOOKU
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW