GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
img
 1. S/UTP
 2. koncentrycznego.
 3. optycznego.
 4. U/UTP
Przejdź.

Zadanie 2:

Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
 1. 192.168.0.11 i 255.255.255.0
 2. 192.168.1.11 i 255.255.255.0
 3. 192.168.0.11 i 255.255.0.0
 4. 192.168.1.11 i 255.255.0.0
Przejdź.

Zadanie 3:

Profil mobilny zmieniany jest w profil obowiązkowy użytkownika po
 1. usunięciu pliku NTUSER.DAT
 2. usunięciu pliku NTUSER.MAN
 3. zmianie nazwy pliku NTUSER.DAT na NTUSER.MAN
 4. zmianie nazwy pliku NTUSER.MAN na NTUSER.DAT
Przejdź.

Zadanie 4:

Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
 1. zarządzanie pracą przełączników i ruterów.
 2. sterowanie danymi na komputerach lokalnymi.
 3. wspólne użytkowanie tych samych zasobów.
 4. wykonywanie procesów obliczeniowych na komputerach lokalnych.
Przejdź.

Zadanie 5:

Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
 1. VDSL
 2. ATM
 3. X.25
 4. Frame Relay
Przejdź.

Zadanie 6:

Maska dla adresu IP 92.168.1.10/8 ma postać
 1. 255.255.255.0
 2. 255.255.0.0
 3. 255.0.255.0
 4. 255.0.0.0
Przejdź.

Zadanie 7:

Jaki jest największy adres IP w podsieci 196.10.20.0/26?
 1. 196.10.20.0
 2. 196.10.20.1
 3. 196.10.20.64
 4. 196.10.20.63
Przejdź.

Zadanie 8:

Który protokół komunikacyjny służy do transferu plików w układzie klient-serwer oraz może działać w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym?
 1. FTP
 2. IP
 3. DNS
 4. EI-SI
Przejdź.

Zadanie 9:

Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
 1. 32 kB
 2. 256 kB
 3. 128 kB
 4. 64 kB
Przejdź.

Zadanie 10:

W adresie IP należącym do klasy A, wartość pierwszego bajtu jest zawarta w przedziale
 1. 0 - 127
 2. 128 - 191
 3. 192 - 223
 4. 224 - 240
Przejdź.

Zadanie 11:

Miarą podawaną w decybelach, będącą różnicą mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej jest
 1. rezystancja pętli.
 2. przesłuch zdalny.
 3. przesłuch zbliżny.
 4. poziomu mocy wyjściowej.
Przejdź.

Zadanie 12:

W okablowaniu strukturalnym opartym na skrętce UTP kat. 6, należy stosować gniazda sieciowe typu
 1. F
 2. 8P8C
 3. RJ-11
 4. BNC
Przejdź.

Zadanie 13:

Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
 1. DHCP
 2. DNS
 3. SSH
 4. TELNET
Przejdź.

Zadanie 14:

Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
img
 1. gwiazdy.
 2. magistrali.
 3. mieszanej.
 4. pierścienia.
Przejdź.

Zadanie 15:

Urządzenie sieciowe most (ang. bridge),
 1. nie analizuje ramki pod kątem adresu MAC
 2. jest urządzeniem typu store and forward
 3. pracuje w ósmej warstwie modelu OSI
 4. pracuje w zerowej warstwie modelu OSI
Przejdź.

Zadanie 16:

Na rysunku przedstawiono urządzenie do
img
 1. zaciskania złącz RJ-45.
 2. zaciskania złącz BNC.
 3. zdejmowania izolacji z kabli.
 4. montażu okablowania w gnieździe sieciowym.
Przejdź.

Zadanie 17:

Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?
 1. 11000100.10101010.00000101.00001001
 2. 11000001.10111000.00000011.00001110
 3. 11000010.10101100.00000111.00001101
 4. 11000000.10101000.00000001.00001100
Przejdź.

Zadanie 18:

Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
 1. rozgłoszeniowego.
 2. IP
 3. MAR/MAV
 4. centrali ISDN
Przejdź.

Zadanie 19:

Który protokół jest używany przez usługę VPN, w celu zhermetyzowania pakietów IP w sieci publicznej?
 1. HTTP
 2. PPTP
 3. SMTP
 4. SNMP
Przejdź.

Zadanie 20:

W wyniku polecenia ipconfig została wyświetlona konfiguracja przedstawiona na rysunku. Adres IP testowanej stacji roboczej ma postać
img
 1. 62.21.99.95
 2. 192.168.0.1
 3. 192.168.0.11
 4. 255.255.255.0
Przejdź.

Zadanie 21:

Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
 1. 10Base-5
 2. 10Base-2
 3. 100Base-T2
 4. 100Base-T4
Przejdź.

Zadanie 22:

Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
 1. EIA/TIA 568A
 2. ISO 11801.
 3. EN 50173
 4. PN-EN 50173-1:2004
Przejdź.

Zadanie 23:

Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?
 1. RIP
 2. OSPF
 3. UDP
 4. IGMP
Przejdź.

Zadanie 24:

Do sprawdzenia adresów MAC komputerów podłączonych do przełącznika, można użyć polecenia
 1. ip http serwer
 2. clear mac address-table
 3. show mac address-table
 4. ip http port
Przejdź.

Zadanie 25:

Konwencja zapisu ścieżki do udziału sieciowego zgodna z UNC (Universal Naming Convention) ma postać
 1. \\azwa_zasobuazwa_komputera.
 2. //nazwa_zasobu/nazwa_komputera.
 3. //nazwa_komputera/nazwa_zasobu.
 4. \\azwa_komputeraazwa_zasobu.
Przejdź.

Zadanie 26:

Grupa, w której uprawnienia członków można przypisywać tylko w obrębie tej samej domeny, co domena nadrzędnej grupy lokalnej domeny, to grupa
 1. globalna.
 2. uniwersalna.
 3. lokalna komputera.
 4. lokalna domeny.
Przejdź.

Zadanie 27:

Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia
img
 1. przypisanie adresów MAC kart sieciowych.
 2. konfigurację serwera DHCP.
 3. przypisanie maski podsieci.
 4. nadanie nazwy hosta.
Przejdź.

Zadanie 28:

Która usługa polega na scentralizowanym zarządzaniu tożsamościami, uprawnieniami oraz obiektami w sieci?
 1. WDS (Windows Deployment Services).
 2. NAS (Network File System).
 3. AD (Active Directory).
 4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Przejdź.

Zadanie 29:

Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
img
 1. ipconfig
 2. tracert
 3. netstat
 4. ping
Przejdź.

Zadanie 30:

Polecenie dsadd umożliwia
 1. zmianę właściwości obiektów w katalogu.
 2. przenoszenie obiektów w obrębie jednej domeny.
 3. usuwanie użytkowników, grup, komputerów, kontaktów i jednostek organizacyjnych do usługi Active Directory.
 4. dodawanie użytkowników, grup, komputerów, kontaktów i jednostek organizacyjnych do usługi Active Directory.
Przejdź.

Zadanie 31:

Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?
 1. SMTP
 2. SNMP
 3. FTP
 4. POP3
Przejdź.

Zadanie 32:

Z jakim parametrem należy wywołać polecenie netstat, aby została wyświetlona statystyka interfejsu sieciowego (liczba wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów)?
 1. -e
 2. -a
 3. -n
 4. -o
Przejdź.

Zadanie 33:

Na rysunku przedstawiono
img
 1. kartę sieciową.
 2. przełącznik.
 3. koncentrator.
 4. patch panel.
Przejdź.

Zadanie 34:

Polecenie Gpresult
 1. wyświetla wynikowy zestaw zasad dla użytkownika lub komputera.
 2. aktualizuje ustawienia zasad grupy.
 3. przywraca domyślne zasady grup dla kontrolera.
 4. wyświetla informacje o kontrolerze.
Przejdź.

Zadanie 35:

Które polecenie w systemie Windows przeznaczonym dla stacji roboczej, służy do ustawienia wymagań dotyczących logowania dla wszystkich kont użytkowników tej stacji roboczej.
 1. Net accounts
 2. Net computers
 3. Net session
 4. Net file
Przejdź.

Zadanie 36:

Które szyfrowanie stosowane w sieciach bezprzewodowych, jest najmniej odporne na łamanie haseł?
 1. WEP
 2. WPA AES
 3. WPA2
 4. WPA TKIP
Przejdź.

Zadanie 37:

Do zabezpieczenia systemów sieciowych przed atakami z zewnątrz należy użyć
 1. menadżera połączeń.
 2. serwera DHCP.
 3. protokołu SSH.
 4. zapory sieciowej.
Przejdź.

Zadanie 38:

Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o chęci przyłączenia się lub odejścia z określonej grupy rozgłoszeniowej?
 1. Ipconfig /registrdns.
 2. Ipconfig /release.
 3. Tracert.
 4. Nslookup.
Przejdź.

Zadanie 39:

Która instrukcja pozwala sprawdzić wartość rekordu MX dla wskazanej domeny?
 1. Sieć jest zablokowana hasłem.
 2. Karta sieciowa ma włączone DHCP.
 3. Sieć nie rozgłasza identyfikatora SSID.
 4. Karta sieciowa jest włączona.
Przejdź.

Zadanie 40:

Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
img
 1. rutera.
 2. mostu.
 3. regeneratora.
 4. koncentratora.
Przejdź.
POLUB NAS NA FACEBOOKU
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW