GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
img
 1. 9 domen kolizyjnych i 4 domeny rozgłoszeniowe.
 2. 9 domen kolizyjnych i 1 domena rozgłoszeniowa.
 3. 1 domena kolizyjna i 9 domen rozgłoszeniowych.
 4. 4 domeny kolizyjne i 9 domen rozgłoszeniowych.
Przejdź.

Zadanie 2:

Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
 1. FTP
 2. VPN
 3. SSH
 4. Telnet
Przejdź.

Zadanie 3:

Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
img
 1. Pełnej siatki.
 2. Gwiazdy.
 3. Punkt-Punkt.
 4. Częściowej siatki.
Przejdź.

Zadanie 4:

Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
 1. SMTP.
 2. UDP.
 3. ICMP.
 4. TCP.
Przejdź.

Zadanie 5:

Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
 1. netstat -n
 2. ipconfig /renew
 3. netstat -r
 4. ipconfig /release
Przejdź.

Zadanie 6:

Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
 1. pulpit zdalny.
 2. program Team Viewer.
 3. program Ultra VNC.
 4. program Wireshark.
Przejdź.

Zadanie 7:

W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
 1. ping
 2. tracert
 3. ipconfig
 4. nslookup
Przejdź.

Zadanie 8:

Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer
 1. wydruków.
 2. DHCP
 3. plików.
 4. FTP
Przejdź.

Zadanie 9:

Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
 1. Koncentrator.
 2. Most.
 3. Przełącznik.
 4. Router.
Przejdź.

Zadanie 10:

Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
 1. DNS.
 2. terminali.
 3. wydruku.
 4. WWW.
Przejdź.

Zadanie 11:

Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
 1. router.
 2. modem.
 3. koncentrator.
 4. punkt dostępowy.
Przejdź.

Zadanie 12:

Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
 1. gedit
 2. mkdir
 3. adduser
 4. chmod
Przejdź.

Zadanie 13:

Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
 1. Adresu docelowego MAC
 2. Adresu docelowego IP
 3. Adresu źródłowego MAC
 4. Adresu źródłowego IP
Przejdź.

Zadanie 14:

Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B?
 1. 254
 2. 1022
 3. 65535
 4. 16777214
Przejdź.

Zadanie 15:

Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
 1. DNS
 2. ARP
 3. HTTP
 4. DHCP
Przejdź.

Zadanie 16:

Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
 1. 10.0.128.127
 2. 10.0.127.128
 3. 10.0.128.254
 4. 10.0.254.128
Przejdź.

Zadanie 17:

Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
 1. Dystrybucyjny.
 2. Uniwersalny.
 3. Globalny.
 4. Lokalny w domenie.
Przejdź.

Zadanie 18:

Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
 1. sterownik.
 2. router
 3. przełącznik.
 4. koncentrator.
Przejdź.

Zadanie 19:

Narzędzie na zdjęciu służy do
img
 1. ściągania izolacji.
 2. zaciskania wtyków RJ45.
 3. wykonania zakończeń kablowych w złączach LSA.
 4. montażu modułu Krone w gniazdach.
Przejdź.

Zadanie 20:

Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
 1. Montaż kolejnej karty sieciowej.
 2. Dodanie dysków fizycznych.
 3. Montaż kolejnego procesora.
 4. Dodanie pamięci RAM.
Przejdź.

Zadanie 21:

Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
img
 1. EIA/TIA 607
 2. T568B
 3. EIA/TIA 569
 4. T568A
Przejdź.

Zadanie 22:

Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
 1. Monitor sieciowy.
 2. Reflektometr OTDR.
 3. Analizator sieci LAN.
 4. Analizator protokołów.
Przejdź.

Zadanie 23:

Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
 1. 2001:DB8::BAF::FE94
 2. 2001.DB8.BAF.FE94
 3. 2001-DB8-BAF-FE94
 4. 2001:DB8::BAF:FE94
Przejdź.

Zadanie 24:

Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
img
 1. 255.255.255.0
 2. 128.171.104.255
 3. 128.171.104.26
 4. 00:A0:c9:89:02:F8
Przejdź.

Zadanie 25:

Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P – peer to peer?
 1. Jest siecią hierarchiczną.
 2. Udostępnia wyłącznie zasoby dyskowe.
 3. Wymaga centralnego serwera z dedykowanym oprogramowaniem.
 4. Komputer w sieci może równocześnie pełnić rolę serwera i klienta.
Przejdź.

Zadanie 26:

Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
 1. lokalny.
 2. mobilny.
 3. tymczasowy.
 4. obowiązkowy.
Przejdź.

Zadanie 27:

Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
img
 1. Wireless Network Name.
 2. Wireless Channel.
 3. Transmission Rate.
 4. Channel Width.
Przejdź.

Zadanie 28:

Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
 1. DNS
 2. FTP
 3. WEB
 4. DHCP
Przejdź.

Zadanie 29:

Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy
 1. zainstalować drugi kontroler domeny.
 2. dodać wszystkich użytkowników do grupy administratorzy.
 3. udostępnić wszystkim użytkownikom numer do Help Desk.
 4. przekopiować wszystkie zasoby sieci na każdy komputer w domenie.
Przejdź.

Zadanie 30:

Rysunek przedstawia fizyczną topologię
img
 1. szyny.
 2. drzewa.
 3. gwiazdy.
 4. magistrali.
Przejdź.

Zadanie 31:

Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
 1. Pamięć USB.
 2. Płyta CD/DVD.
 3. Inna partycja dysku tego komputera.
 4. Dysk zewnętrzny.
Przejdź.

Zadanie 32:

Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
img
 1. 192.168.0.13:51383
 2. 46.28.247.123:51383
 3. 192.168.0.13:80
 4. 46.28.247.123:80
Przejdź.

Zadanie 33:

Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?
 1. 255.255.255.192
 2. 255.255.254.0
 3. 255.255.255.128
 4. 255.255.252.0
Przejdź.

Zadanie 34:

Protokół używany przez WWW to
 1. FTP
 2. SMTP
 3. IPSec
 4. HTTP
Przejdź.

Zadanie 35:

Zdjęcie przedstawia
img
 1. ruter.
 2. most.
 3. punkt dostępowy.
 4. przełącznik.
Przejdź.

Zadanie 36:

Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?
 1. Nadanie SSID
 2. Filtrowanie adresów MAC
 3. Uwierzytelnianie
 4. Radius (Remote Authentication Dial In User Service)
Przejdź.

Zadanie 37:

Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
 1. NS
 2. PTR
 3. AAAA
 4. CNAME
Przejdź.

Zadanie 38:

Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to
 1. IMAP
 2. POP3
 3. TCP
 4. SMTP
Przejdź.

Zadanie 39:

Użytkownicy z sieci wewnętrznej komunikują się ze sobą, ale nie mogą się skomunikować z serwerem WWW. Wynik polecenia ping z komputerów do bramy jest pozytywny. Który element sieci nie może być przyczyną problemu?
img
 1. Router.
 2. Przełącznik.
 3. Kabel między ruterem a przełącznikiem.
 4. Kabel między ruterem a serwerem WWW.
Przejdź.

Zadanie 40:

Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?
img
 1. Rutera.
 2. Przełącznika.
 3. Serwera.
 4. Koncentratora.
Przejdź.
POLUB NAS NA FACEBOOKU
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW