GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to
 1. POP3
 2. FTP
 3. HTTP
 4. SMTP
Przejdź.

Zadanie 2:

W którym rodzaju członkostwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?
 1. Dynamicznym VLAN
 2. Multi-VLAN
 3. Port-Based VLAN
 4. Statycznym VLAN
Przejdź.

Zadanie 3:

Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?
 1. 20 i 21
 2. 22 i 25
 3. 80 i 443
 4. 110 i 995
Przejdź.

Zadanie 4:

Którego narzędzia trzeba użyć do zarobienia końcówek kabla UTP w module keystone ze stykami typu 110?
 1. Wkrętaka krzyżakowego.
 2. Wkrętaka płaskiego.
 3. Narzędzia uderzeniowego.
 4. Zaciskarki do wtyków RJ45.
Przejdź.

Zadanie 5:

Która funkcja przełącznika zarządzalnego umożliwia łączenie przełączników równocześnie kilkoma połączeniami fizycznymi w jedno połączenie logiczne w celu uzyskania większej przepustowości łącza?
 1. Port mirroring.
 2. Zarządzanie pasmem.
 3. Agregacja łączy.
 4. Port trunk.
Przejdź.

Zadanie 6:

Która usługa musi być uruchomiona w sieci, aby można było na stacji roboczej automatycznie uzyskać adres IP?
 1. DNS
 2. DHCP
 3. WINS
 4. PROXY
Przejdź.

Zadanie 7:

Sieć lokalna ma adres IP 192.168.0.0/25. Który adres IP jest adresem stacji roboczej należącej do tej sieci?
 1. 192.168.1.1
 2. 192.168.0.192
 3. 192.168.0.100
 4. 192.168.1.25
Przejdź.

Zadanie 8:

W systemie Linux narzędziem, które pokazuje trasę jaką pokonują pakiety od miejsca źródła do miejsca przeznaczenia, procentowy udział strat oraz informację na temat opóźnień pakietów, jest
 1. ping
 2. mtr
 3. route
 4. tracert
Przejdź.

Zadanie 9:

W zasadach haseł w systemie Windows Server jest włączona opcja hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Z co najmniej ilu znaków musi się składać hasło użytkownika?
 1. 5 znaków.
 2. 10 znaków.
 3. 6 znaków.
 4. 12 znaków.
Przejdź.

Zadanie 10:

Który z wymienionych adresów IP należy do klasy C?
 1. 125.12.15.138
 2. 129.175.11.15
 3. 190.15.30.201
 4. 198.26.152.10
Przejdź.

Zadanie 11:

Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
 1. usługi certyfikatów Active Directory.
 2. usługi domenowe Active Directory.
 3. Active Directory Federation Service.
 4. usługi Domaine Name System w usłudze Active Directory.
Przejdź.

Zadanie 12:

Wynikiem wykonania polecenia arp -a 192.168.1.1 systemu MS Windows jest wyświetlenie
 1. listy aktywnych połączeń sieciowych.
 2. adresu fizycznego urządzenia o podanym IP.
 3. ustawień TCP/IP interfejsu sieciowego.
 4. kontroli połączenia z komputerem o podanym IP.
Przejdź.

Zadanie 13:

Jaka jest wartość maksymalnego rozplotu kabla UTP we wtyku RJ45 zgodnie z normą PN-EN 50173?
 1. 10 mm
 2. 13 mm
 3. 15 mm
 4. 20 mm
Przejdź.

Zadanie 14:

Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi
img
 1. 3 m
 2. 10 m
 3. 6 m
 4. 5 m
Przejdź.

Zadanie 15:

Który z wymienionych elementów jest elementem pasywnym sieci?
 1. Wzmacniak.
 2. Panel krosowy.
 3. Przełącznik.
 4. Karta sieciowa.
Przejdź.

Zadanie 16:

Do połączenia lokalnej sieci bezprzewodowej z siecią przewodową jest stosowany
 1. koncentrator.
 2. przełącznik.
 3. modem.
 4. punkt dostępu.
Przejdź.

Zadanie 17:

Jakiego typu rekord jest tworzony automatycznie w momencie utworzenia strefy wyszukiwania do przodu w konfiguracji serwera DNS w systemach Windows Server?
 1. NS
 2. A
 3. PTR
 4. MX
Przejdź.

Zadanie 18:

Jaki będzie całkowity koszt robocizny montażu 20 modułów RJ45 ze złączem krawędziowym narzędziowym na przewodach 4-parowych, jeżeli stawka godzinowa montera wynosi 15 zł/h, a według tabeli KNR czas montażu jednego modułu to 0,10 r-g?
 1. 30,00 zł
 2. 7,50 zł
 3. 15,00 zł
 4. 50,00 zł
Przejdź.

Zadanie 19:

Która z wymienionych cech kabla koncentrycznego RG-58 spowodowała, że nie jest on obecnie wykorzystywany do budowy lokalnych sieci komputerowych?
 1. Brak możliwości zakupu dodatkowych urządzeń sieciowych.
 2. Cena narzędzi do montażu i łączenia przewodów.
 3. Maksymalna odległość pomiędzy stacjami wynosząca 185 m.
 4. Maksymalna prędkość transmisji danych 10 Mb/s.
Przejdź.

Zadanie 20:

Co jest przyczyną pojawienia się na ekranie komputera komunikatu, że system wykrył konflikt adresów IP?
 1. Inne urządzenie sieciowe ma nadany ten sam adres IP co komputer.
 2. W sieci lokalnej nie działa usługa DHCP.
 3. Adres IP komputera jest spoza zakresu adresów sieci lokalnej.
 4. W ustawieniach protokołu TCP/IP jest błędny adres bramy domyślnej.
Przejdź.

Zadanie 21:

Na którym rysunku został przedstawiony panel krosowniczy?
img
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
Przejdź.

Zadanie 22:

Które urządzenie umożliwi połączenie kabla światłowodowego użytego w okablowaniu pionowym sieci z przełącznikiem posiadającym wyłącznie gniazda RJ45?
 1. Modem.
 2. Konwerter mediów.
 3. Regenerator.
 4. Ruter.
Przejdź.

Zadanie 23:

Który protokół jest wykorzystywany tylko w sieciach lokalnych, w których pracują komputery z systemami operacyjnymi firmy Microsoft?
 1. IPX/SPX
 2. TCP/IP
 3. AppleTalk
 4. NetBEUI
Przejdź.

Zadanie 24:

Przycisk umieszczony na obudowie rutera, którego opis znajduje się w ramce, jest stosowany w celu
img
 1. włączenia lub wyłączenia sieci Wi-Fi.
 2. włączenia lub wyłączenia rutera.
 3. zrestartowania rutera.
 4. przywrócenia ustawień fabrycznych rutera.
Przejdź.

Zadanie 25:

Kabel przedstawiony na rysunku może być wykorzystany do budowy okablowania sieci standardu
img
 1. 100Base-SX
 2. 10Base-T
 3. 10Base2
 4. 100Base-TX
Przejdź.

Zadanie 26:

Zgodnie z normą PN-EN 50174, maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
 1. 90 m
 2. 100 m
 3. 110 m
 4. 150 m
Przejdź.

Zadanie 27:

Który z adresów IP jest adresem publicznym?
 1. 172.168.0.16
 2. 172.18.0.16
 3. 10.99.15.16
 4. 192.168.168.16
Przejdź.

Zadanie 28:

Złącze SC należy zamontować na kablu
 1. typu skrętka.
 2. koncentrycznym.
 3. telefonicznym.
 4. światłowodowym.
Przejdź.

Zadanie 29:

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowała 7-warstwowy Model Referencyjny Połączonych Systemów otwartych, to
 1. ISO (International Organization for Standardization).
 2. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
 3. EN (European Norm).
 4. TIA/EIA (Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association).
Przejdź.

Zadanie 30:

Który program został zastosowany w systemie Linux do szybkiego skanowania sieci?
img
 1. ttcp
 2. nmap
 3. webmin
 4. iptraf
Przejdź.

Zadanie 31:

Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
img
 1. otwarty kanał kablowy.
 2. gniazdo telekomunikacyjne.
 3. główny punkt dystrybucyjny.
 4. zamknięty kanał kablowy.
Przejdź.

Zadanie 32:

Protokołem wykorzystywanym przy rozgłaszaniu grupowym, za pomocą którego hosty zgłaszają swoje członkostwo, jest
 1. EIGRP
 2. IGRP
 3. ICMP
 4. IGMP
Przejdź.

Zadanie 33:

Karta sieciowa widoczna na rysunku może przesyłać dane z maksymalną prędkością
img
 1. 11 Mb/s
 2. 300 Mb/s
 3. 108 Mb/s
 4. 54 Mb/s
Przejdź.

Zadanie 34:

Wynik działania którego polecenia systemu Windows przedstawia rysunek?
img
 1. ipconfig
 2. msconfig
 3. tracert
 4. netstat
Przejdź.

Zadanie 35:

Kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 sprawdzano diodowym testerem okablowania. Na testerze diody LED zapalały się kolejno oprócz diod oznaczonych numerami 2 i 3, które zapalały się równocześnie na jednostce głównej testera, a nie zapalały się na jednostce zdalnej. Co było tego przyczyną?
 1. Zwarcie.
 2. Pary odwrócone.
 3. Pary skrzyżowane.
 4. Nieciągłość kabla.
Przejdź.

Zadanie 36:

Wartość najstarszych trzech bitów adresu IP w systemie binarnym wynosi 010. Jest to adres
 1. klasy B.
 2. klasy A.
 3. klasy C.
 4. klasy D.
Przejdź.

Zadanie 37:

Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?
 1. Siatki.
 2. Gwiazdy.
 3. Pierścienia.
 4. Magistrali.
Przejdź.

Zadanie 38:

Który parametr okablowania strukturalnego określa stosunek mocy sygnału testowego w jednej z par do mocy sygnału wyindukowanego w sąsiedniej parze na tym samym końcu kabla?
 1. Przenik zbliżny.
 2. Suma przeników zdalnych.
 3. Przenik zdalny.
 4. Suma przeników zbliżnych i zdalnych.
Przejdź.

Zadanie 39:

Który parametr polecenia ipconfig w systemie Windows odnawia konfigurację adresów IP?
 1. /release
 2. /renew
 3. /flushdns
 4. /displaydns
Przejdź.

Zadanie 40:

Który z wymienionych protokołów odwzorowuje 48-bitowy fizyczny adres MAC na 32-bitowy adres IP?
 1. TCP
 2. ARP
 3. RARP
 4. IP
Przejdź.
POLUB NAS NA FACEBOOKU
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW