GENERATOR TESTÓW
Co było pierwsze: pomysłowość czy lenistwo?
Ilość zadań:
Wyklucz zadanie:
Filtruj

Zadanie 1:

Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?
 1. 20 i 21
 2. 22 i 25
 3. 80 i 443
 4. 110 i 995
Przejdź.

Zadanie 2:

Wynik działania którego polecenia systemu Windows przedstawia rysunek?
img
 1. ipconfig
 2. netstat
 3. tracert
 4. msconfig
Przejdź.

Zadanie 3:

Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
 1. usługi Domaine Name System w usłudze Active Directory.
 2. usługi certyfikatów Active Directory.
 3. Active Directory Federation Service.
 4. usługi domenowe Active Directory.
Przejdź.

Zadanie 4:

Do połączenia lokalnej sieci bezprzewodowej z siecią przewodową jest stosowany
 1. punkt dostępu.
 2. przełącznik.
 3. modem.
 4. koncentrator.
Przejdź.

Zadanie 5:

Który parametr okablowania strukturalnego określa stosunek mocy sygnału testowego w jednej z par do mocy sygnału wyindukowanego w sąsiedniej parze na tym samym końcu kabla?
 1. Przenik zbliżny.
 2. Suma przeników zdalnych.
 3. Przenik zdalny.
 4. Suma przeników zbliżnych i zdalnych.
Przejdź.

Zadanie 6:

Jakiego typu rekord jest tworzony automatycznie w momencie utworzenia strefy wyszukiwania do przodu w konfiguracji serwera DNS w systemach Windows Server?
 1. MX
 2. A
 3. PTR
 4. NS
Przejdź.

Zadanie 7:

Zgodnie z normą PN-EN 50174, maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
 1. 90 m
 2. 100 m
 3. 110 m
 4. 150 m
Przejdź.

Zadanie 8:

Co jest przyczyną pojawienia się na ekranie komputera komunikatu, że system wykrył konflikt adresów IP?
 1. Adres IP komputera jest spoza zakresu adresów sieci lokalnej.
 2. Inne urządzenie sieciowe ma nadany ten sam adres IP co komputer.
 3. W sieci lokalnej nie działa usługa DHCP.
 4. W ustawieniach protokołu TCP/IP jest błędny adres bramy domyślnej.
Przejdź.

Zadanie 9:

Wartość najstarszych trzech bitów adresu IP w systemie binarnym wynosi 010. Jest to adres
 1. klasy B.
 2. klasy A.
 3. klasy C.
 4. klasy D.
Przejdź.

Zadanie 10:

Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to
 1. POP3
 2. HTTP
 3. FTP
 4. SMTP
Przejdź.

Zadanie 11:

Kabel przedstawiony na rysunku może być wykorzystany do budowy okablowania sieci standardu
img
 1. 10Base2
 2. 10Base-T
 3. 100Base-SX
 4. 100Base-TX
Przejdź.

Zadanie 12:

Jaki będzie całkowity koszt robocizny montażu 20 modułów RJ45 ze złączem krawędziowym narzędziowym na przewodach 4-parowych, jeżeli stawka godzinowa montera wynosi 15 zł/h, a według tabeli KNR czas montażu jednego modułu to 0,10 r-g?
 1. 15,00 zł
 2. 7,50 zł
 3. 30,00 zł
 4. 50,00 zł
Przejdź.

Zadanie 13:

W zasadach haseł w systemie Windows Server jest włączona opcja hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Z co najmniej ilu znaków musi się składać hasło użytkownika?
 1. 5 znaków.
 2. 6 znaków.
 3. 10 znaków.
 4. 12 znaków.
Przejdź.

Zadanie 14:

Które urządzenie umożliwi połączenie kabla światłowodowego użytego w okablowaniu pionowym sieci z przełącznikiem posiadającym wyłącznie gniazda RJ45?
 1. Modem.
 2. Ruter.
 3. Konwerter mediów.
 4. Regenerator.
Przejdź.

Zadanie 15:

Jaka jest wartość maksymalnego rozplotu kabla UTP we wtyku RJ45 zgodnie z normą PN-EN 50173?
 1. 10 mm
 2. 15 mm
 3. 13 mm
 4. 20 mm
Przejdź.

Zadanie 16:

Który program został zastosowany w systemie Linux do szybkiego skanowania sieci?
img
 1. ttcp
 2. nmap
 3. webmin
 4. iptraf
Przejdź.

Zadanie 17:

Przycisk umieszczony na obudowie rutera, którego opis znajduje się w ramce, jest stosowany w celu
img
 1. włączenia lub wyłączenia sieci Wi-Fi.
 2. włączenia lub wyłączenia rutera.
 3. przywrócenia ustawień fabrycznych rutera.
 4. zrestartowania rutera.
Przejdź.

Zadanie 18:

Który protokół jest wykorzystywany tylko w sieciach lokalnych, w których pracują komputery z systemami operacyjnymi firmy Microsoft?
 1. NetBEUI
 2. TCP/IP
 3. IPX/SPX
 4. AppleTalk
Przejdź.

Zadanie 19:

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowała 7-warstwowy Model Referencyjny Połączonych Systemów otwartych, to
 1. ISO (International Organization for Standardization).
 2. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
 3. EN (European Norm).
 4. TIA/EIA (Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association).
Przejdź.

Zadanie 20:

Złącze SC należy zamontować na kablu
 1. typu skrętka.
 2. koncentrycznym.
 3. telefonicznym.
 4. światłowodowym.
Przejdź.

Zadanie 21:

Kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 sprawdzano diodowym testerem okablowania. Na testerze diody LED zapalały się kolejno oprócz diod oznaczonych numerami 2 i 3, które zapalały się równocześnie na jednostce głównej testera, a nie zapalały się na jednostce zdalnej. Co było tego przyczyną?
 1. Pary odwrócone.
 2. Zwarcie.
 3. Pary skrzyżowane.
 4. Nieciągłość kabla.
Przejdź.

Zadanie 22:

Która usługa musi być uruchomiona w sieci, aby można było na stacji roboczej automatycznie uzyskać adres IP?
 1. DNS
 2. DHCP
 3. WINS
 4. PROXY
Przejdź.

Zadanie 23:

Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?
 1. Siatki.
 2. Gwiazdy.
 3. Magistrali.
 4. Pierścienia.
Przejdź.

Zadanie 24:

Który z wymienionych protokołów odwzorowuje 48-bitowy fizyczny adres MAC na 32-bitowy adres IP?
 1. TCP
 2. ARP
 3. RARP
 4. IP
Przejdź.

Zadanie 25:

Która z wymienionych cech kabla koncentrycznego RG-58 spowodowała, że nie jest on obecnie wykorzystywany do budowy lokalnych sieci komputerowych?
 1. Brak możliwości zakupu dodatkowych urządzeń sieciowych.
 2. Cena narzędzi do montażu i łączenia przewodów.
 3. Maksymalna odległość pomiędzy stacjami wynosząca 185 m.
 4. Maksymalna prędkość transmisji danych 10 Mb/s.
Przejdź.

Zadanie 26:

Wynikiem wykonania polecenia arp -a 192.168.1.1 systemu MS Windows jest wyświetlenie
 1. kontroli połączenia z komputerem o podanym IP.
 2. listy aktywnych połączeń sieciowych.
 3. ustawień TCP/IP interfejsu sieciowego.
 4. adresu fizycznego urządzenia o podanym IP.
Przejdź.

Zadanie 27:

Sieć lokalna ma adres IP 192.168.0.0/25. Który adres IP jest adresem stacji roboczej należącej do tej sieci?
 1. 192.168.1.25
 2. 192.168.0.192
 3. 192.168.1.1
 4. 192.168.0.100
Przejdź.

Zadanie 28:

Na którym rysunku został przedstawiony panel krosowniczy?
img
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
Przejdź.

Zadanie 29:

Karta sieciowa widoczna na rysunku może przesyłać dane z maksymalną prędkością
img
 1. 54 Mb/s
 2. 11 Mb/s
 3. 108 Mb/s
 4. 300 Mb/s
Przejdź.

Zadanie 30:

Która funkcja przełącznika zarządzalnego umożliwia łączenie przełączników równocześnie kilkoma połączeniami fizycznymi w jedno połączenie logiczne w celu uzyskania większej przepustowości łącza?
 1. Zarządzanie pasmem.
 2. Agregacja łączy.
 3. Port mirroring.
 4. Port trunk.
Przejdź.

Zadanie 31:

W którym rodzaju członkostwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?
 1. Dynamicznym VLAN
 2. Port-Based VLAN
 3. Statycznym VLAN
 4. Multi-VLAN
Przejdź.

Zadanie 32:

Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
img
 1. otwarty kanał kablowy.
 2. zamknięty kanał kablowy.
 3. główny punkt dystrybucyjny.
 4. gniazdo telekomunikacyjne.
Przejdź.

Zadanie 33:

Który z wymienionych elementów jest elementem pasywnym sieci?
 1. Wzmacniak.
 2. Przełącznik.
 3. Karta sieciowa.
 4. Panel krosowy.
Przejdź.

Zadanie 34:

Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi
img
 1. 3 m
 2. 5 m
 3. 6 m
 4. 10 m
Przejdź.

Zadanie 35:

Który z adresów IP jest adresem publicznym?
 1. 172.168.0.16
 2. 172.18.0.16
 3. 10.99.15.16
 4. 192.168.168.16
Przejdź.

Zadanie 36:

Którego narzędzia trzeba użyć do zarobienia końcówek kabla UTP w module keystone ze stykami typu 110?
 1. Wkrętaka krzyżakowego.
 2. Narzędzia uderzeniowego.
 3. Wkrętaka płaskiego.
 4. Zaciskarki do wtyków RJ45.
Przejdź.

Zadanie 37:

W systemie Linux narzędziem, które pokazuje trasę jaką pokonują pakiety od miejsca źródła do miejsca przeznaczenia, procentowy udział strat oraz informację na temat opóźnień pakietów, jest
 1. ping
 2. mtr
 3. route
 4. tracert
Przejdź.

Zadanie 38:

Który parametr polecenia ipconfig w systemie Windows odnawia konfigurację adresów IP?
 1. /displaydns
 2. /release
 3. /flushdns
 4. /renew
Przejdź.

Zadanie 39:

Który z wymienionych adresów IP należy do klasy C?
 1. 125.12.15.138
 2. 129.175.11.15
 3. 190.15.30.201
 4. 198.26.152.10
Przejdź.

Zadanie 40:

Protokołem wykorzystywanym przy rozgłaszaniu grupowym, za pomocą którego hosty zgłaszają swoje członkostwo, jest
 1. EIGRP
 2. IGRP
 3. IGMP
 4. ICMP
Przejdź.
POLUB NAS NA FACEBOOKU
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW